Jaký druh pojištění potřebuji pro svou výdejnu? Naučte se 6 důležitých typů krytí!

Jaký druh pojištění potřebuji pro svou lékárnu? Odpověď zní, že by to mohlo být pojištění komerčního majetku, pojištění obecné odpovědnosti, pojištění komerční trestné činnosti, pojištění odpovědnosti za výrobek, pojištění náhrady škody zaměstnancům nebo komerční pojištění automobilu.

Kterýkoli z těchto typů pojištění je zvláště důležitý pro vaši lékárnu s marihuanou. V dnešní době je to žádané. To platí zejména proto, že se otevírají podniky s konopím. Za prvé, tým pojišťovacích makléřů marihuany je tu, aby zajistil vaše podnikání před nejistým rizikem.

Provozování výdejny konopí je skutečně vysoce ziskové. Buďte však připraveni na rizika, která budou následovat. Chraňte jej proto dříve, než se na vás budou valit případné soudní spory a problémy s odpovědností. Přečtěte si více, abyste pochopili pojištění konopí a co potřebujete pro svou lékárnu.

Pojištění konopí & Jeho význam

Pojištění konopí je politika, která pomáhá řídit jedinečná rizika spojená s provozováním rekreačních a zdravotnických maloobchodních zařízení. Jako majitel firmy budete čelit rizikům spojeným s podnikáním s konopím. Bohužel to může vést k ještě závažnějším soudním sporům.

Získejte pojistné krytí, které je k dispozici pro vaši lékárnu, protože je chráněna. To platí pro závazky související s poruchou zařízení, škodami na majetku, stažením produktů z trhu a & podobné záležitosti. Je potřeba při poskytování rekreační nebo lékařské marihuany váženým zákazníkům.

Je zásadní chránit své obchodní a osobní zájmy. Proveďte potřebné kroky týkající se získání pojištění. To platí zejména v případě, že budete v této oblasti otevírat výdejnu.

Různé typy pokrytí

Typy krytí se mohou u některých pojišťoven lišit, proto se ujistěte, že se dozvíte více o pojišťovně pro vaši lékárnu. Níže jsou uvedeny různé typy pokrytí, které mají možnosti pokrytí. Společnost pokryje všechna rizika, kterým vaše podnikání denně čelí.

#1. Odpovědnost za výrobek

Odpovědnost za výrobek je zaměřena na ochranu vaší společnosti před dalšími nároky na škody na majetku nebo na zdraví. To se týká produktů, které prodáváte. Za prvé, zákazníci mohou po použití nebo požití vašich produktů utrpět onemocnění nebo zranění. Zákony se také liší podle státu, pokud jde o marihuanu. Mohlo by to zmást situace odpovědnosti. Zvýší se tak i šance, že budete využiti.

Tento typ pojištění poskytne finanční prostředky v takových případech. Výsledné vyrovnání a právní poplatky tak budou plně hrazeny. Toto je součástí obecných zásad odpovědnosti.

#2. Obecná odpovědnost

Toto pojištění se vztahuje na nároky třetí strany v souvislosti s tělesnými zraněními. I když to může být úmyslné, stále se jedná o zranění osob, ublížení na zdraví a poškození majetku. Například vaše maloobchodní prodejna mohla každý den vidět mnoho zákazníků. Někteří prodejci a partneři jsou navíc po dodávkách nebo schůzkách.

Nyní můžete nést odpovědnost, pokud poškodíte majetek. To také v případě, že vaše konopná lékárna tyto osoby zranila. Toto pojištění zasáhne a pokryje léčebné výlohy, právní náklady a & škody. Vyhněte se většímu riziku zranění tím, že budete podlahové krytiny a povrchy udržovat v dobrém stavu, který značí jakékoli nerovné kroky. Osvoboďte chodníky a parkoviště od sněhu, ledu a úlomků.

#3. Komerční nemovitost

Tento typ pojištění má za cíl chránit majetek podniku. Ty mohou zahrnovat inventář, nábytek, počítače, budovy a další položky. Marihuana je skutečně cenná, zatímco lékárna je náchylná k poškození. Zásoby mohou být také zničeny nebo kontaminovány ohněm, kouřem a vodou. Krádeže se mohou dokonce zaměřit na vaše produkty z konopí. Zločinci mohou zničit majetek, když vtrhnou na vaše místo.

Ano, majetek můžete chránit zavedením bezpečnostních a bezpečnostních opatření. Ale pravděpodobně může dojít k poškození. Tehdy přichází toto pojištění, aby nabídlo finanční prostředky. Tyto prostředky budou použity na opravu nebo výměnu obchodního majetku.

#4. Komerční auto

Jaký druh pojištění potřebuji pro svou lékárnu? Toto komerční auto pojištění je také dobrou volbou. Uhradí škody, které vzniknou, když váš zaměstnanec zaviní srážku vozidla. Kryje také vozidlo ztracené v důsledku vandalismu, krádeže, nebezpečí a kolize. Nebo jestli to skončilo fyzicky poškozené.

#5. Komerční kriminalita

Ve vaší výdejně marihuany se často prodávají vysoce hodnotné produkty. Tehdy může být hlavním problémem kriminalita. Kontroly na pozadí a poplašné systémy mohou tato rizika snížit. Ale nikdy to není tak, že se těmto zločinům můžete vyhnout. Uhraďte své ztráty pojištěním komerční kriminality. Tyto ztráty jsou způsobeny paděláním, podvodem, krádeží, loupeží, vloupáním a trestnými činy.

Dokonce i zločiny spáchané zaměstnanci jsou pokryty.

#6. Odměna pracovníka

Poskytuje lékařskou a finanční pomoc zaměstnancům v práci, kteří onemocní nebo se zraní.

Odměna pracovníků již poskytuje náhradu mzdy pracovníkům. Pamatujte, že může dojít ke zvedání těžkých břemen, uklouznutí a pádu a zranění z opakovaného namáhání. Nyní bude zaměstnanec odpovědný za ušlý příjem, léčebné výlohy a & dělnická rehabilitace.

Může také poskytnout finanční prostředky a dávky v případě smrti, které pokryjí náklady na pohřeb. Většina firem a jejich zaměstnanců toto pojištění potřebuje. Nedostatečné pokrytí však může vést k vysokým sankcím. Na druhou stranu si možná budete chtít přečíst o tom, proč mají začínající společnosti často potíže se získáním pojištění odpovědnosti za výrobek.

Citace & Ceny

Nyní, když jste se dozvěděli, jaký druh pojištění potřebujete pro svou lékárnu, možná se budete chtít dozvědět více o marihuaně a vašem pojištění, například o cenách. Cena dispenzárního pojištění se bude lišit v závislosti na profilu podnikatelského rizika a typu pojistného krytí. Budou zváženy následující faktory:

  • Umístění
  • Průmysl
  • Velikost firmy
  • Historie nároků
  • zaměstnanců

Závěr

Často se setkáváte s potenciálními závazky, což vás vede k otázce: „Jaký druh pojištění potřebuji pro svou lékárnu?“ Například zákaznické žaloby předložené zákazníky mohou negativně ovlivnit vaše produkty. Lepší je ale připravit si podnikatelské pojištění, které vás finančně ochrání. Vaše podnikání se tak může vrátit i přes nákladný soudní spor nebo katastrofu. Na druhou stranu se o pojištění dozvíte více v jednom z našich článků, jako je tento: Jak dlouho zpracovat pojistnou událost? To je vše!