Jak získat zdravotní pojištění Reddit? 3 snadné způsoby!

Proč se musíte naučit, jak získat zdravotní pojištění Reddit? Je to proto, že to potřebujete k zaplacení nákladů na zdravotní péči a lékařských účtů. Spousta lidí nemohla zaplatit náklady na zdravotní péči z vlastní kapsy. Nechají to tedy spravovat pouze kreditní nebo debetní kartou.

Zápis do zdravotního pojištění pomáhá vyhnout se placení obrovských lékařských účtů. Nezpůsobí to tedy zdravotní bankrot a finanční potíže z vaší strany. Navštivte svého lékaře kdykoli pro preventivní služby. Dostanete péči o zdravotní stav a vyhnete se vážným nemocem.

Zdravotní pojištění může být někdy matoucí. Čtěte dále, abyste mohli porovnat a porozumět zdravotním plánům

Způsoby, jak získat zdravotní pojištění Reddit

Níže jsou uvedeny 3 způsoby, které je třeba zvážit, když se rozhodnete získat zdravotní pojištění Reddit.

#1. Porozumět slovní zásobě zdravotního pojištění

Podívejte se na čtyři čísla pro zdravotní pojištění. Pojistka může jít od spolupojištění, spoluúčasti, kapesního maxima a pojistného.

Prémiové

Vztahuje se k nákladům na pojistné krytí a často se účtuje týdně nebo měsíčně. Záleží také na tom, jak často se zaměstnavatel nebo pojišťovna rozhoduje.

Připojištění

Je to procento léčebných nákladů, které se platí poté, co splníte spoluúčast.

Maximum kapesného

Je to maximální částka k úhradě léčebných výloh v kalendářním roce. Pojišťovna uhradí sto procent léčebných výloh. To platí pro zbývající dny v roce. Teprve poté, co je již dosaženo kapesného maxima.

Spoluplatba

Tato pevná částka se platí za službu. Vztahuje se na služby, na které se nevztahuje odpočitatelnost.

Odpočitatelné

Tato částka se platí z vaší kapsy za získané lékařské služby každý rok. Je to ještě předtím, než pojišťovna začne cokoliv platit.

#2. Znát typy pojistek

Typy konkrétních pojistných smluv se dělí na následující:

Organizace výhradního poskytovatele nebo EPO

HMO spadá do tohoto typu kategorie. Pokrývá především léčebné náklady v jiných než mimořádných situacích. Pochází od poskytovatelů vnitrosíťového prostředí. Návštěva specialistů je možná i bez doporučení.

Organizace údržby zdraví nebo HMO

Tento pojistný plán má levnější pojistné ve srovnání s jinými typy. Pouze to, že je velmi omezující při výběru poskytovatelů zdravotní péče. Vyžaduje doporučení od lékaře primární péče. Tehdy jste již mohli navštívit odborníka.

Organizace preferovaného poskytovatele nebo PPO

Pokrývá léčebné náklady jak mimo síť, tak v rámci sítě. Je sympatický pro své levnější náklady na síť. Není třeba doporučení, protože to není nutné při návštěvě specialisty.

Point of Service nebo POS

Podobně jako u PPO kryje náklady na léčbu v rámci sítě a mimo ni. Pak ale budete muset platit méně u poskytovatele v síti. Doporučení je také nutné při návštěvě specialisty.

Nejběžnější jsou plány PPO a HMO. Srovnání lze skutečně provést v plánech zdravotního pojištění. Stačí se blíže podívat na poskytovatele v síti. Možnosti lze dále vylepšit zvýšením pojistného.

Všechno ostatní je stejné. Ale plán s nižší spoluúčastí bude spojen s vyšším pojistným. Plán s větší sítí poskytovatelů nebo nižším kapesním maximem může být nákladný příplatek. Chcete-li vědět více, podívejte se, jak vybrat nejlepší pojistný plán.

#3. Porovnejte si pojistky

Ověřte si u svého lékaře, jak získat zdravotní pojištění Reddit. Ale zeptejte se také na pojistné smlouvy a na to, zda jsou v síti. V případě nouze ji můžete snadno navštívit.

Vyplatí se prozkoumat maximální, minimální a očekávané náklady u každé zásady. Minimální náklady na pojistné, lékařské návštěvy a pravidelné předpisy jsou zásadní.

Maximální náklady jsou součtem kapesních maxim a prémií. Předpokládané náklady budou představovat průměrnou částku, kterou je třeba ročně zaplatit za zdravotní péči. To zahrnuje náklady na nemocenské a pojistné.

Zaplaťte si pojistku, ale buďte připraveni na očekávané náklady. Obvykle to ovlivňuje spousta faktorů. Například ve větších rodinách se za rok stanou nemocnější návštěvy. Ještě jedna věc, komplikace a nemoci pětadvacetiletého člověka jsou jiné než pětapadesátníka.

Odlišný je i výpočet dalších očekávaných nákladů pro chronicky nemocného pacienta. Těhotná matka s menšími komplikacemi může být také jiná. Jde o počet návštěv lékaře. Dítě může dokonce trávit více času na JIP. Doplňující informace si tedy přečtěte, co znamená likvidita v životní pojistce.

Způsoby, jak snížit náklady na zdravotní péči

Náklady na zdravotní péči se mohou prodražit. Spoluúčast může dosáhnout až tisíců dolarů. Maximální kapesné může dosáhnout až deseti tisíc dolarů. Dobrá věc, IRS umožňuje jednotlivcům snížit skutečné náklady na zdravotní péči. Stačí jim to zaplatit před zdaněním.

#1. Flexibilní výdajový účet ve zdravotnictví

Zaměstnavatelé by zaměstnancům umožnili přístup k této zdravotní péči. Peníze jsou často strženy z výplaty před zdaněním zaměstnance. Zaměstnanec odešle účtenky do programu. Je to proto, že náklady na zdravotní péči jsou již vynaloženy. Výdaje jsou později hrazeny z přídělu před zdaněním. Některé programy také poskytují debetní kartu. Tato karta slouží k úhradě způsobilých výdajů.

#2. Zdravotní spořicí účet

Tento účet je financován dolary před zdaněním. Konec roku nikdy neztratí svůj zůstatek. Peníze na účtu můžete vybrat bez sankcí. Platí to po dosažení věku šedesáti pěti let. Je to stejné jako konvenční 401k.

Skončete!

V tomto článku je stručně vysvětleno, jak získat zdravotní pojištění Reddit. Pečlivě zvažte několik tipů, které vám pomohou získat větší užitek. Zdravotní pojištění totiž slouží jako cenný nástroj v dobách krizí a neočekávaných zdravotních situací. Tak se pojistěte ještě dnes! Pro více pojistných článků se podívejte, kdo je správcem pojistky. Děkuji za přečtení!