Jak dlouho trvá vyřízení pojištění? 5 běžných důvodů, proč je vaše žádost zpožděna!

Častou otázkou mnoha lidí po uplatnění pojištění je, jak dlouho trvá vyřízení pojištění? Je důležité si uvědomit, že vyřízení může nějakou dobu trvat, protože to závisí na vaší pojišťovně a typu nehody, kterou jste měli.

Pro každého nezávislého jedince je nutné mít finanční jistotu.

Většina lidí považuje spoření za možnost pro budoucí nepředvídatelné okolnosti. Co když celé své úspory; jsou utraceny v nešťastné události. Mohou to být peníze, které jste ušetřili na nákup nového domu nebo na dovolenou. Nebylo by smutné, že všechny vaše úspory budou použity na zaplacení účtů v nemocnici nebo na poškozené auto?

Pojištění rozvíjí finanční svobodu; to znamená, že budete mít stále své úspory a pojišťovna vám pomůže pokrýt jakoukoli nehodu, která vám způsobila zranění nebo jakoukoli jinou škodu.Tento článek; vám pomůže pochopit; jak dlouho bude pojišťovně trvat, než naplánuje vaši likvidaci poté, co jste nahlásili pojistnou událost. Doba vyřízení závisí na závažnosti nehody.

Proces vystavení vašeho šeku

Jak dlouho trvá vyřízení pojištění? Proces vypořádání pojištění vyžaduje čas, protože se jedná o komplexní postup. Před výplatou požadovaných peněz pojišťovny důkladně prověří váš případ. Společnost bude analyzovat všechny své zásady a provede hloubkový průzkum vaší odpovědnosti za rozhodování případu vaší nebo jiné zúčastněné osoby.

Krok č. 1. Najměte si právníka a podepište dohodu

Pokud jste reklamovali nehodu, může vyřízení trvat tři týdny až rok.

Doporučujeme vám najmout si právníka, který vám bude s celým procesem pomáhat. Jednání s pojišťovnou je hektické; právní pomoc proces urychlí. Před zahájením řízení o vystavení šeku vás však advokátní kancelář vyzve k podpisu smlouvy, ve které bude uvedeno, že po vyřešení případu nebudete žádat o další šetření.

Krok č. 2. Vyšetřování

Váš právník po dohodě provede rozsáhlý průzkum případu. Pokud se jedná o případ úrazu při nehodě, je pro rychlé vyřízení nezbytná lékařská dokumentace. Ujistěte se, že předkládáte všechny své lékařské zprávy spolu s nemocničními účty a lékařskými poznámkami. Komentář lékaře ke stavu pacientů je v tomto procesu zásadní.

Společnost doručí šek po dokončení lékařského ošetření nebo po stabilizaci oběti.

V případě; potřebujete další léčbu, jako je chirurgický zákrok, fyzioterapie nebo jakékoli jiné léky, dejte vědět svému právníkovi spolu s důkazy, nejlépe s lékařskou poznámkou a laboratorními zprávami. Důležitým aspektem je vaše zdravotní dokumentace, v případě úrazu budete muset předložit veškerou zdravotní dokumentaci, takže pojišťovna nemůže tvrdit, že vaše zranění není vážné. Na druhou stranu, takto obvykle funguje zdravotní pojištění.

Krok č. 3. Platba

Po projednání možností léčby s lékařem váš právník zhodnotí celkovou částku včetně nákladů na další procedury. Záznamy a důkazy jsou pak; předány vaší pojišťovně. Po potvrzení škody pojišťovna vypočítá částku, která by vám měla být dána, včetně nemocničních účtů nebo peněz požadovaných za zničený majetek, například vaše auto nebo domov.

Společnosti trvá nejméně tři týdny, než vyhodnotí a rozhodne o výši vaší platby.

Důvody prodlení s platbou

Pojišťovna vám obvykle zašle šek do jednoho měsíce až jednoho roku po vašem odvolání. Podle legislativy vám vaše pojišťovna nemůže zadržet šek bez jakýchkoli zákonných důvodů. Pokud si společnost s vystavením šeku dává čas, může to být jeden z níže uvedených důvodů.

#1. Neúplné doklady

Často je zpoždění způsobeno neúplným předložením dokumentu. Mohou existovat některé důležité soubory, které po vás pojišťovna chce poskytnout. Důrazně doporučujeme předložit kompletní dokumentaci včetně nemocničních účtů a dokladů.

#2. Počet zapojených osob

Proces vystavení vašeho šeku závisí také na osobách, kterých se nehoda týká. Vyšetřování je relativně snazší, pokud je zapojena pouze jedna osoba. Za předpokladu, že je zapojeno mnoho lidí, platba se může zpozdit, protože společnost bude muset před vystavením vašeho šeku zvážit všechny aspekty.

#4. Nedostupnost

Důležitý; faktorem, který je třeba zvážit, pokud společnosti zabírá mnoho času, aby vám vystavila platbu, je to, že může být zaměstnána jinými případy. Proto byste měli vždy předem požádat o aktualizace a promluvit si se svým agentem, abyste si mohli promluvit o procesu.

#5. Poptávka

Pojišťovny občas váhají, zda vám zaplatit částku, o kterou jste požádali; proto zpomalují váš platební proces. Obvykle se to stává; když má společnost pocit, že požadujete hodně ve srovnání s nehodou, kterou jste měli. Pokud společnost zdržuje proces bez zjevných důvodů, doporučujeme vám podniknout právní kroky. Na druhou stranu je zde několik dalších příčin zpoždění platby vaší pojišťovny.

Závěr

Jak dlouho trvá vyřízení pojištění? Při výplatě pojistného plnění se bere v úvahu celá řada faktorů. Pojišťovny jsou známé tím, že zpožďují platbu: a často se nedohodnou na výši peněz, které požadujete, zvláště pokud jste utrpěli velkou ztrátu.

Najmutím právníka se však proces urychlí, ale za službu budete muset zaplatit. Jmenováním právníka pro případ budete mít na starosti vy. Většina pojišťoven dává přednost řešení případu; místo předložení případu soudu. Bez ohledu na to, tady je další článek, který by mohl pomoci, koho chrání klauzule o marnotratnosti v životní pojistce?