Proč moje auto topení nefouká horký vzduch? 7 překvapivých důvodů!

Otázka zní: proč moje auto topení nefouká horký vzduch? Vaše nemrznoucí kapalina nebo chladicí kapalina možná nedosahují teploty, regulační ventil topení, nefunkční termostat, nízká hladina chladicí kapaliny, ucpané jádro topení a mizerný vzduchový ventilátor jsou možné příčiny toho, že topení vašeho auta nefouká horký vzduch.

Vaše topení možná nečerpá horký vzduch, i když se z různých důvodů zapíná. To bude ideální, pokud před ponořením do problému zvážíte několik věcí, protože vám to pomůže rychle jej vyřešit. Zkontrolujte rychlost ventilátoru a nastavení klimatu.

Pokud však ventilátor topení nepracuje správně, můžete si všimnout, že větrací otvory nefoukají nebo že foukání je nepravidelné nebo nepravidelné. Proč autotop neprodukuje horký vzduch a co s tím můžete dělat? Níže jsou uvedeny běžné problémy a jejich faktory, které vám pomohou určit skutečný problém. Pojďme se bavit.

Proč topení do auta nefouká horký vzduch?

Jet na dlouhou jízdu v zimě, zvláště když vám nefunguje topení v autě, je velmi frustrující. Kdykoli se to stane, musíte si myslet, proč moje auto topení nefouká horký vzduch. Zde jsou některé běžné příčiny tohoto problému. Vykopeme je jednoho po druhém!

#1. Nízká hladina chladicí kapaliny

Nízká hladina chladicí kapaliny je nejčastější příčinou přehřátí topení automobilu nebo foukání studeného vzduchu. Ať už je hladina chladicí kapaliny nízká, může to být způsobeno netěsností nebo vážným problémem, jako je například připálení chladicí kapaliny, což mohlo být katastrofální. Pokud dojde k úniku, hladina chladicí kapaliny nebude stejná a chladicí kapalina bude proudit nesprávně, i když je kapalina obnovena; proto musíte nejprve opravit díru, která způsobila netěsnost. Chcete-li to opravit, ucpejte otvor těsnicí hmotou a znovu nalijte kapalinu. Obnoví systém cirkulace tekutiny do původního stavu.

#2. Termostat nefunguje správně

Poškozený nebo vadný termostat může být problém, když váš topný systém vybuchl. Kdykoli motor dosáhne 90 stupňů, termostat se odemkne a vypne, pokud po více než deseti minutách nepracuje. V důsledku toho, pokud by selhal nebo praskl, ohřátá chladicí kapalina by se stále nepřiblížila k jádru ohřívače, což by mělo za následek studený vzduch z ohřívače. Jediným způsobem, jak vyřešit problém s termostatem, je opravit jej. Nákup nového může být cenově výhodnějším a rychlejším řešením tohoto problému.

#3. Zablokované jádro ohřívače

Nahromadění nečistot v ohřívačích a filtrech může způsobit problémy v jejich systémech. Proto je čištění kritické. Pokud jste ohřívač dlouho nečistili, může se nahromadit koroze a nečistoty a způsobit překážku. Chápete, co říkáme: pokusit se vyčistit; to jo! Pokud je jádro vašeho ohřívače ucpané, okamžitě jej propláchněte.

#4. Selhání regulačního ventilu ohřívače

Množství chladicí kapaliny, které opouští motor a vstupuje do jádra topení, je řízeno ventilem. Tyto ventily by měly vždy správně fungovat; pokud ne, může ohřívač začít vyfukovat studený vzduch kvůli nedostatečnému přívodu chladicí kapaliny. Opravte vadné ventily, abyste zajistili, že chladicí kapalina bude hladce cirkulovat napříč systémy. Může být také dobré si přečíst o účelu regulačního ventilu.

#5. Dmychadlo nefunguje

Kromě toho existuje další možnost, že topení auta nefunguje a fouká studený vzduch. Problém způsobuje spínač ventilátoru a vadný motor ventilátoru. Tyto komponenty řídí rychlost ventilátoru. Váš automobil neprodukuje studený nebo horký vzduch, protože je něco nesprávného s ventilátorem nebo mechanikou, která řídí jeho výkon. Existuje riziko, že elektronicky ovládaná ohybová dvířka ovládající proudění vzduchu budou poškozena nebo nesprávně fungovat. ve stavu, jako je výše uvedený, se jej nepokoušejte opravit sami; prostě nakonec způsobíte více škody. Chcete-li se s tímto problémem vypořádat, kontaktujte odborníka nebo autoelektrikáře.

#6. Nesprávný poměr nemrznoucí kapaliny nebo chladicí kapaliny

Zajímá vás, jak chladicí kapalina ohřívá a ochlazuje vaše auto? Jak vidíte, kapalina obsahuje směs chladicí kapaliny a nemrznoucí směsi. Toto množství je určeno klimatem, ve kterém byla vaše vozidla uskladněna. Pokud například bydlíte v chladném prostředí, kde jsou teploty sníženy na 15-20 stupňů, bude podíl nemrznoucí směsi v kombinaci významnější. Podobně, pokud žijete v teplejším klimatu, možná budete potřebovat jen malé množství nemrznoucí směsi. Výsledkem je, že kombinace chladicí kapaliny vašeho vozu musí mít správný poměr obou, aby poskytovala účinné vytápění nebo chlazení.

#7. Netěsnost ohřívače

Netěsnosti se mohou objevit v různých oblastech, protože váš automobil spotřebovává velké množství kapalin. Pokud nemáte přístup k horkému vzduchu, zkontrolujte hadice a čerpadla, zda netěsní. Nechte to opravit, pokud na něj narazíte.

It’s A Wrap!

Po přečtení tohoto článku doufáme, že všichni pochopíte, proč moje autotop nefouká horký vzduch. Jakmile si důkladně přečtete tento článek, můžete opravit všechny příčiny, které k tomuto problému vedou. Nejlepší je také vědět, jak funguje topení v autě a proč mi nefunguje topení. Děkujeme, přátelé, že jste na konci byli s námi!