Jak zrušit dárcovství World Vision? 3 nejlepší důvody, proč ne!

Přemýšleli jste někdy o tom, jak zrušit dárcovství World Vision? Každá země má číslo mobilního telefonu nebo číslo horké linky, které by vás mohlo dovést k organizaci World Vision. Všichni máme v životě okolnosti, které mohou ovlivnit naše rozhodnutí zrušit naši podporu uvedené charitě.

Své sponzorství s uvedenou organizací můžete zrušit kdykoli az jakéhokoli důvodu. Pokud se tak stane, lidé, kteří obdrží vaše dary, budou nadále podporováni organizací a nakonec najdou jiného dárce, který vás zastoupí.

Lidé dostávají od World Vision humanitární podporu, ať už je dlouhodobá nebo krátkodobá. Pomáhají lidem bez ohledu na jejich víru, barvu pleti, pohlaví nebo kulturní rozdíly. World Vision toho dosahuje tím, že pomáhá jednotlivcům, kteří čelí extrémním těžkostem nebo chudobě.

Jak World Vision pomáhá lidem?

World Vision je křesťanská humanitární a rozvojová organizace, která podporuje lidi v nouzi. Jsou seskupeny do tří oblastí s různými cíli a posláním, jak být vlivnou organizací.

#1. Krátkodobá nouzová pomoc

Tento druh skupiny je ten, který reaguje na jakékoli přírodní nebo umělé katastrofy a nehody. Poskytují pomoc a uspokojují potřeby lidí, kteří zažili tento druh katastrof. Poskytnutí přístřeší, jídla, oblečení, lékařské péče a terapie pro děti jsou jejich první reakcí.

#2. Dlouhodobá pomoc

Tato skupina dává přednost pomoci lidem v situacích, kdy mohou svou pomoc předat další generaci. Lidé ve venkovských oblastech mají potíže se získáváním čisté vody a skupina může pomoci vyvrtáním studny nebo připojením vodovodního potrubí do míst, kde může uživit celou populaci. Kromě jejich zemědělských programů a programů obživy pomáhá World Vision těmto komunitám maximalizovat využívání přírodních zdrojů a obohacovat je. V konkrétních lokalitách staví také školu nebo zdravotnické zařízení.

#3. Ti, kteří spolupracují s jinými organizace

Ve spolupráci s jinými organizacemi, které sdílejí stejný cíl a vizi, můžete zvýšit pomoc, kterou můžete danému místu poskytnout. Tyto organizace a strany pomáhají při zvyšování povědomí a pomáhají menšinám pochopit jejich práva v nerovných systémech jejich země.

Na jakých projektech World Vision pracuje?

Děti, které získávají sponzorství od svých dárců, se nazývají dary světové vize. Tito dárci přispívají měsíčně na základě potřeb dětí, které podporují. Každé dítě pocházelo z nízkopříjmové rodiny a byla mu nabídnuta možnost být sponzorem. Dárci mohou v některých případech své dary kdykoli zrušit. Může to být osobní problém, nebo nemusí být schopni uspokojit potřeby příjemce. World Vision bude i nadále dítěti pomáhat a dělat vše pro to, aby mu našla nového sponzora.

Jak již bylo řečeno, tito jedinci pocházejí z rodin s nízkými příjmy a bylo jim umožněno posunout se ve společnosti. Měli bychom učit malé děti, že být menšinou ve společnosti není špatná věc, ani být označován za ambiciózní; je to právo, abych byl přesný.

Mají nárok na základní požadavky, jako je vzdělání, zdravotní péče a dokonce i ochrana. V důsledku toho je podpora sponzora zásadní pro udržení stability a provozuschopnosti.

Co je sponzorství dítěte?

Nesmíme poskytovat pouze krátkodobou pomoc, abychom pomohli jednotlivcům definitivně se dostat z chudoby. Dlouhodobá pomoc je pro ně zásadní, aby mohli využít jakékoli ekonomické příležitosti, které se mohou v budoucnu objevit. Budou-li posílena jejich mladá mysl a srdce, budou se snažit udělat správnou věc pro sebe. Dárci by také dostali příležitost setkat se se svými příjemci. Mladík vyjádří uznání a dárce bude informován o dítěti, kterému pomáhá.

Jak nezrušit dárcovství World Vision?

Vím, že tento článek by měl být o tom, jak zrušit dárcovství světové vize. Existuje však mnoho důvodů, proč byste to neměli dělat. Představte si, že pomáháte dítěti a později by toto dítě mohlo vést kampaň za změnu ve své komunitě. Proto je zapojení do World Vision nebo jakékoli jiné nezávislé organizace dobrá věc. Zde jsou nejlepší důvody, proč je dobré svůj dar nezrušit.

#1. Darovat nebo se stát dárcem

Jediný dar může ukončit dětský hlad, poskytnout čistou vodu, zdravotní péči a dokonce zachránit děti před vykořisťováním a zneužíváním. Váš dar prospěje nejvíce znevýhodněným rodinám světa. Zde jsou způsoby, jak dát

#2. Přímluvná modlitba s organizací

Přestože je World Vision křesťanskou organizací, rozsah její podpory nekončí, pokud jste jiného vyznání. Dobrovolníci budou inspirováni k tomu, aby dělali více a naplňovali potřeby těchto lidí tím, že se s nimi budou modlit.

#3. Pomoc v naléhavé situaci

Přírodní katastrofy nejsou jedinou příčinou mimořádných událostí. Mimořádnými událostmi jsou také nepřirozené katastrofy, jako jsou války, zanedbávání životního prostředí a dokonce i nehody. World Vision hodlá poskytovat obětem dlouhodobou podporu a zajistit, aby měly vše, co potřebují, dokud se rodina nebo komunita nevrátí do nezávislého státu.

Závěr

Stále přemýšlíte o tom, jak zrušit dárcovství World Vision. Každý z nás má osobní problémy a možná tomu tak bylo, ale pomoc, kterou jsme mohli poskytnout těm, kteří nemají dost privilegií, je drahocenná a pro oči příjemců je považována za hrdinský čin. Může být také dobrý nápad přečíst si o tom, jak zrušit dárcovství k-love a jak zrušit měsíční dárcovství aclu.