Jak vyjmout čerpadlo tlakového ostřikovače z motoru Honda? 4 snadné kroky!

Chcete se naučit, jak odstranit čerpadlo tlakové ostřikovače z motoru Honda? Takže se bez dalších okolků pusťte do čtení tohoto článku. Potřebujete-li další informace, nahlédněte do uživatelské příručky nebo firemního manuálu.

Mnoho čerpadel používá konzistentní základní postup. Některé se však mohou lišit v závislosti na výrobci. Znát způsoby, jak toho dosáhnout, je jednoduché, protože pokyny jsou jasné.

Odpojte všechny hadice k tlakové myčce nebo od ní. Odpojte vodič zapalovacího systému z obvodu. Naneste malé množství penetračního maziva a rozetřete jej podél drážky horní části příruby. Pomocí nástrčného klíče odstraňte upevňovací matice a podložky. Odstraňte šrouby z klikového hřídele pomocí klíče. Odstraňte a uvolněte staré čerpadlo z hlavy motoru pomocí šroubováku. No, toto je jen krátká recenze; pokračujte ve čtení a dozvíte se více.

Porozumění čerpadlu tlakových myček

Tlaková voda byla do kanónu dopravována pomocí tlakového čerpadla. Axiální čerpadlo se zdá být nejodolnější z těchto dvou, ale je také náročnější na opravu. Navzdory nedostatečné životnosti lze čerpadlo triple-X jednoduše opravit pomocí elektrického kabelu, pokud se opotřebuje. Výrobní životnost standardního čerpadla tlakového čističe je dána tím, jak často je lidé obsluhují a jak správně je udržují. Čerpadlo ostřikovače Honda má průměrnou životnost 3–5 let, pokud se používá jednou nebo třikrát týdně a je přiměřeně udržováno.

Postup demontáže čerpadla tlakového ostřikovače z motoru Honda

Čerpadlo ostřikovače lze z motoru Honda jednoduše vyjmout. Tyto fáze jsou obecně snadné a nekomplikované. Postupujte podle těchto kroků a zjistěte, jak vyjmout čerpadlo tlakové myčky z motoru Honda.

Krok č. 1. Odpojte od zdroje napájení

Odstraňte hadice tlakové myčky a položte je na tvrdý rovný povrch. Nejprve odpojte kabel zapalovacího systému od zapalovacího systému u zařízení na plyn, nebo se ujistěte, že je zařízení odpojeno u elektrických verzí.

Krok č. 2. Naneste penetrační olej

Naneste penetrační olej na horní drážku příruby čerpadla a spoj, ve kterém je příruba spojena s motorem Honda.

Krok č. 3. Odšroubujte nástavce

Pomocí patice správné velikosti odšroubujte upevňovací matice a podložky, které zajišťují materiály a součásti k motoru. Pomocí klíče vyjměte nastavovací šroub z klikového hřídele. Lehce zatlačte na iniciační drát, aby se hřídel roztočila a vyrovnejte stavěcí šrouby s přístupným otvorem v krytu klikového hřídele.

Krok č. 4. Odpojte čerpadlo

Odpojte čelo motoru a čerpadlo od klikového hřídele. Pokud by čerpadlo nějak jednoduše nesklouzlo z klikového hřídele, použijte velký plochý šroubovák k vytlačení čerpadla, střídavě konce. Nesmí se používat nadměrná síla. Pokud se čerpadlo stále neuvolní, použijte dva šrouby s plným závitem ve specifických otvorech za upevňovacími šrouby na přírubě čerpadla.

Tyto šrouby by byly zašroubovány právě do příruby a tlačily by se na hlavu motoru a namáhaly čerpadlo. Zašroubujte šrouby, dokud se konektorové desky benzínového motoru nebo elektrického motoru nedotýkají. Utahujte šrouby ve směru a proti směru hodinových ručiček, dokud se čerpadlo neuvolní z klikového hřídele motoru. Použijte pouze dostatečnou sílu nebo krouticí moment bez silného namáhání. Také by vás mohlo zajímat informace o instalaci nového čerpadla tlakové myčky.

Typy čerpadel tlakových ostřikovačů Honda

Tlak Honda je k dispozici v mnoha třech typech a je nezbytné vědět o těchto typech, když se chystáte odstranit staré čerpadlo a vyměnit ho za nové. Níže uvedené jsou jejich tři typy. Naučte se je pečlivě.

#1. Zadejte wWobble

Kolísavá čerpadla se zdají být nákladově a energeticky efektivní čerpadla tlakových myček. Navzdory tomu jsou známé tím, že mají mycí čerpadlo s nejnižším výkonem. V průměru by měl kolébavý typ vydržet kolem 300 a 450 hodin. Vibrující typ čerpadla je podstatně méně účinný než všechny ostatní, protože se musí snažit odpuzovat vodu a dvojité pružiny. Kolísavá tlaková čerpadla jsou zřídka obnovena.

#2. Typ axiální

Axiální čerpadla předčila motory Wobble, pokud jde o vzhled a životnost a zlepšenou přizpůsobivost, pokud jde o výkon GPM nebo PSI. Zdá se, že axiální čerpadla se stávají hlavní technologií pro obytná a průmyslová čerpadla. Toto axiální čerpadlo by mělo obvykle vydržet třikrát déle než tlakové čerpadlo Wobble, což znamená dalších 600-900 hodin používání. Přestože jsou axiální motory mnohem robustnější než vratké motory, mají výrazně vyšší tření než čerpadla Triplex.

#3. Zadejte triplex

Triplexové motory mají delší životnost než axiální a kolísavé motory. Vyznačují se největší přizpůsobivostí GPM a PSI, což umožňuje více nastavení PSI a GPM. Je také opravitelný. Motor Triplex má oproti axiálnímu motoru desetinásobnou výhodu životnosti. Stejně jako u triplexního čerpadla pohání klikový hřídel písty, aby nasávaly a vytlačovaly vodu.

Je to obal!

Naučit se, jak odstranit čerpadlo tlakové myčky z motoru Honda, je velmi jednoduché. Doufáme, že jste se naučili výše uvedené kroky a můžete pumpu snadno vyjmout. Kliknutím na tyto odkazy si můžete přečíst související články; proč používat tlakovou myčku teande a jak uvolnit tlak z tlakové myčky. Děkuji vám, přátelé, že jste tento článek dočetli až do konce.