Jaký je stan setkání? Fakta, která musíte vědět!

Zajímá vás, jaký je stan setkání? Dobře, tady je to, co potřebujete vědět:

Stanem setkání je jiný název, který se používá pro židovský svatostánek.

Je postaven jako místo určené k uctívání izraelského lidu.

Pro zábavu:

Svatostánek znamená stan a Mojžíš dal design a vzor tohoto bydlení.

V dobách sloužil svatostánek jako mobilní dům pro bohoslužby.

Části tohoto stanu mohou levité sestavit a rozebrat a lze je přesouvat podle potřeb jejich cesty.

V tomto článku budeme diskutovat o stanu setkání více, abyste měli o něm dostatek znalostí, pokud jste ve velkém zmatku.

Jsi připraven? Pokud ano, pojďme se do toho pustit přímo!

Fakta o stanu setkání

Hlavní otázka zní:

Jaký je stan setkání?

Stan setkání je známý jako centrum uctívání, místo pro přijímání věštců, znamení Boží přítomnosti a palladium v ​​dobách, kdy Izraelité podnikli pouštní cestu.

Fráze stan setkání byl používán ve Starém zákoně, zejména v Exodu.

Je to místo, kde by se Bůh setkal se svým lidem.

Tato fráze se také nazývá Mojžíšův svatostánek.

Před zahájením stavby bylo uvedeno, že se Bůh setkal s Mojžíšem v dočasném stanu setkání.

Rovněž se věří, že kdokoli, kdo by se ptal Pána, musí jít do stanu setkání, který se nachází před táborem.

Zde byste měli vědět také:

Byl to Mojžíš, kdo stanovil stan setkání mimo tábor.

Tehdy se vědělo, že lidé přerušili společenství s Bohem na hoře Sinaj, z níž udělali zlaté tele (které je v Exodu 33: 3).

V Novém zákoně se slovo stan nebo svatostánek používá k vyvození některých hlubokých duchovních závěrů o spasení.

Hebrejští a Pavlovi autoři rozlišovali mezi pozemským stanem a takzvaným nebeským stanem.

Kdo byl povolen ve stanu zasedání?

Zajímá vás, kdo jsou lidé, kteří mají povolen vstup do stanu setkání?

V jeho blízkosti mohou být pouze kněží a pouze Velekněz může mít přístup do Svatyně svatých (což je vnitřní část stanu setkání).

Než budou mít kněží právo vstoupit dovnitř, jsou instruováni, aby se umyli, a je nutné, aby se převlékli do kněžského oděvu.

Rovněž jsou varováni, aby skryli své genitálie, a je jim zakázáno pít víno z jakéhokoli silného nápoje, než vstoupí do stanu setkání.

Jelikož již víte, že vstup do stanu setkání má povolen pouze velekněz, je mu dána příležitost pouze jednou ročně v Den smíření a nikoli v jiné dny.

Co bylo uvnitř stanu setkání?

Podle hebrejské Bible je svatostánek přenosným místem pro bydliště Boha izraelského, který je známý jako Jahve.

Pokud chcete získat podrobnější vysvětlení stanu setkání, můžete si přečíst Knihu Exodus.

Toto místo nebo svatyně má Archu smlouvy se slitovnicí pokrytou cherubíny.

Pokud jde o vnější část Svatého místa, má svícen nebo zlatou lampu.

Na severní straně můžete vidět stůl, který na něj ležel chlebem.

Na jižní straně je v Menorah asi sedm olejových lamp, které nabízejí světla v prostorách stanu.

Když půjdeme na západní stranu, před závojem byl zlatý kadidlový oltář.

Předpokládalo se, že tyto popisy jsou součástí kněžského zdroje napsaného v pátém šestém př. N. L.

Tam byly také zdroje, které vědci věřili, že popisy byly spíše reprezentací Šalomounova chrámu, zatímco existují i ​​další, kteří tvrdí, že to byla skutečná rozmazaná vzpomínka.

Závěr

Boží měřítko, pokud jde o svatost, bylo skutečně vysoké a až do dnešního dne vidíte, že Bůh nyní nevyžaduje mnoho.

Chce pouze, abychom dodržovali základní pravidla týkající se oblékání a našeho chování.

Navíc tato fakta na nás určitě spočívají v tom, že Jeho standardy svatosti jsou mnohem vyšší než naše.

Bůh je projevem úplného opaku zla a nenávidí hříchy, a když my lidé ignorujeme jeho volání svatosti.

Jako Jeho děti musíme dodržovat jeho pravidla, abychom byli hojným požehnáním pro nás všechny.

Musíme být svatí sami v sobě a v chování, protože je to v Bibli psáno jako Boží slovo.

Doufáme, že jsme vás informovali o stanu setkání a že o něm máte mnoho informací.

Už víte, co je stanem setkání.

Doufám, že zde byly zodpovězeny otázky, které se chcete dozvědět!