Jak vypustit tlakovou myčku? Snadné kroky k následování!

Zajímá vás, jak vypustit tlakovou myčku? Metody se liší podle tlaku plynu a elektrického tlaku. Elektrická tlaková myčka však vyžaduje, abyste dostali kbelík naplněný vodou z vodovodu a do kbelíku vložili sací hadici, zatímco připojujete zahradní hadici, takže ji zapněte a umístěte pistoli, když bude dvě minuty stříkat vodu.

Po odpojení zahradní hadice stiskněte spoušť a uložte zařízení uvnitř. Plynová tlaková myčka postupuje krok za krokem k získání stabilizátoru paliva a odstranění vody a detergentu ze systému čerpadla.

Přidejte trochu stabilizátoru paliva do plynové nádrže a nechte motor několik minut běžet. Odstraňte čisticí roztok a vodu a vezměte si kbelík čisté vody. Zahákněte zahradní hadici do tlakové myčky a vložte přívodní trubici čisticího prostředku do kbelíku naplněného čistou vodou z vodovodu. Po zmáčknutí spouště tryskou při nízkém tlaku ji nechte pracovat. Vypněte její hadici, abyste ji následovali, odstraňte přívod a znovu stiskněte spoušť, čímž vypustíte vodu ze systému. Nakonec je třeba umístit spořič čerpadla do vstupu čerpadla. Tak čtěte článek dále!

Kroky k vypuštění plynové tlakové myčky

Při skladování plynových spotřebičů v plynových tlakových myčkách buďte zvlášť opatrní. Pamatujte však, že jakýkoli benzín nebo hořlaviny skladované ve vašem domě po dlouhou dobu by měly vyžadovat odstranění plynu z nádrže. Dále je přesunout ji pryč od potenciálního zapalovače; je to nebezpečné; stále je nejlepší uložit tlakovou myčku v podobné budově, kde zůstanete a spíte. Níže je uveden návod pro vypouštění plynových tlakových myček.

Krok č. 1. Sehnat nějaký stabilizátor paliva

Pokud chcete motor chránit a nebudete jej používat po dobu následujících 30 dnů, tlakový čistič řádně skladujte. Získejte nějaký stabilizátor paliva a odstraňte vodu a čisticí prostředek ze systému čerpadla.

Krok č. 2. Přidání nějakého stabilizátoru paliva

Přidejte trochu stabilizátoru paliva do plynové nádrže za chodu motoru po dobu několika minut, plně cirkulující v celém systému.

Krok č. 3. Odstranění vody

Dále je třeba odstranit čisticí roztok a vodu z tlakové myčky, takže si vezměte kbelík naplněný kohoutkem a čistou vodou.

Krok č. 4. Zapojení tlakové myčky

Zapojte vysokotlaký čistič na zahradní hadici a vložte přívodní trubici na mycí prostředek do kbelíku naplněného kohoutkem a čistou vodou. Pomocí nízkotlaké trysky zmáčkněte spoušť tlakové myčky a nechejte ji několik minut pracovat, přičemž ji očistěte od čisticího prostředku. Poté vypněte jeho hadici a zároveň vyjměte zařízení ze vstupu.

Krok č. 5. Znovu stiskněte spoušť

Znovu stiskněte spoušť tlakové myčky, zatímco vypouštíte její vodu ze systému.

Krok #6. Přidání spořiče čerpadla

Přidejte spořič čerpadla proti zamrznutí na vstupu čerpadla, v oblasti s teplotami klesajícími k bodu mrazu. Udělejte to, abyste ochránili tlakovou myčku před minerálními usazeninami a nízkými teplotami.

Kroky k vypuštění elektrické tlakové myčky

Elektrická tlaková myčka pomáhá odstranit požadavek používání ochranných opatření proti benzínu. Musíte pouze zacházet s čerpacím systémem slibujícím dlouhodobé skladování.

Krok č. 1. Získání kbelíku čisté vody z kohoutku

Vezměte si kbelík a naplňte ho čistou vodou.

Krok č. 2. Umístění sací hadice na kbelík

Nasaďte sací hadici na vědro naplněné čistou vodou, připojte zahradní hadici; otočte zařízení.

Krok č. 3. Zapnutí tlakové myčky

Zapněte zařízení, zatímco pistoli musíte držet, a stříkejte vodu tak, aby vydržela po dobu dvou minut, čímž se čistící prostředek ze systému odstraní.

Krok č. 4. Odpojení zahradní hadice

Při vytahování pistole odpojte zahradní hadici a vypusťte vodu do systému.

Krok č. 5. Skladování zařízení v uzavřených prostorách

Udržujte zařízení uvnitř a bezpečně jej umístěte na krásné místo, abyste zabránili poškození těsnění nebo zamrznutí. Přidejte nějaký spořič čerpadla proti zamrznutí uvnitř výstupu čerpadla, který chrání vnitřní těsnění.

Vypuštění tlakové myčky je vždy dobrý nápad

Naučit se vypouštět tlakovou myčku je vždy skvělý nápad. Čistí odtok od případných zbytků, nečistot a nečistot, protože instalatéři běžně čistí okapy a odstraňují potenciální nánosy a ucpání. Pomáhá tedy minimalizovat pravděpodobnost ucpání odtoku, protože vaše potrubí může mít vždy problém s tím, že je křehké, což způsobuje další nechtěné poškození vedení.

Vyhněte se drahému podniku, zvažte inspekci instalatérství, která úplně vypustí tlakovou myčku. Pokud máte staré tyče a nevydržíte tlak při čištění pomocí tlakové myčky; rozhodnout se pro vyložení potrubí, abyste zajistili dlouhou životnost a stabilitu drenážního potrubí. Možná vás také bude zajímat, jak se vyhnout problémům s tlakovou myčkou.

It’s A Wrap!

Nyní se naučíte, jak vypustit tlakovou myčku, plyn nebo elektřinu. Při vypouštění plynové tlakové myčky a elektrické tlakové myčky postupujte podle pokynů krok za krokem. Vždy to zvažte, protože je to opravdu dobrý nápad. Dokonce i instalatéři doporučují používat jej k čištění odpadů a odstraňování nečistot a nečistot! Sdílejte tyto informace se svými přáteli a rodinou pro jejich know-how! Můžete si také přečíst o tom, jak uvolnit tlak z tlakové myčky a co je to olej do čerpadla tlakové myčky.