Jak spustit Mr Heater? 3 snadné kroky!

Chcete vědět, jak spustit Mr Heater? Znalost toho, jak toto zařízení spustit, vám pomůže určit, zda vaše nově zakoupené zařízení funguje tak, jak má, nebo vytápí prostory. Mr Heater je ohřívač propanu, který můžete nosit, ať jdete kamkoli, uvnitř nebo venku, a snadno si ho vezmete s sebou.

V zimní sezóně je těžké jít ven, protože mrzne a je chladno. Nemůžeme dělat naše každodenní rutiny venku. Dnes existují přenosné ohřívače, které můžete provádět. Tento článek vás provede spuštěním ohřívače Mr. Pokud jste zmateni, nemějte obavy z ovládání tohoto zařízení. Kromě toho jsou zde tipy a základní informace, které můžete použít k udržení výkonu vašeho spotřebiče v průběhu let. Jsi připraven, příteli? Pojďme se ponořit!

Co jsou přenosné ohřívače?

Přenosné ohřívače jsou ohřívače, které můžete snadno přenášet na místa, kam byste chtěli jít. Předpokládejme, že jedete kempovat nebo rybařit a počasí je trochu chladnější než obvykle, ale nechcete svůj plán odkládat. Nejlepší volbou může být přenosný ohřívač. Můžete produkovat teplo a zabránit přílišné zimě venku.

Jedinou nevýhodou, kterou můžete odhalit, je to, že tento spotřebič je přenosný ohřívač, což znamená, že si musíte vzít další kanystry a použití 16,04 oz propanového kanystru vám může poskytnout teplo za jednu a půl až dvě hodiny. Takže, pokud plánujete vyrazit na víc než jen to, musíte s sebou nosit kanystr s propanem, nedělejte si, že jsou malé a příliš těžké. Pojďme se naučit, jak spustit váš Mr Heater, nebojte se, protože tento článek vás provede shora dolů. Začněme!

Kroky pro spuštění Mr Heater

Naučíte-li se, jak správně spustit Mr Heater, udržíte výkon vašich přenosných ohřívačů. Musíte je proto správně dodržovat. Kromě uchovávání ohřívače může nesprávné použití nebo spuštění vést k fyzickému zranění nebo k požáru. Abyste tomu zabránili, musíte dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v návodu k vašemu produktu a varování. Na druhou stranu si přečtěte a dodržujte každý krok níže, abyste s nimi začali.

Krok č. 1 Zkontrolujte spotřebič

Musíte zkontrolovat zařízení, zda nedošlo k přepravě nebo poškození, zejména pokud jste si položku objednali online. Vyjměte položku z krabice a zkontrolujte, zda vaše objednávka dorazila v pořádku a bez poškození. Mezitím, pokud jste si koupili nebo plánovali nákup těchto ohřívačů, prostudujte si položku nebo požádejte o test, než za ně zaplatíte. Kromě toho si před použitím ohřívače přečtěte uživatelskou příručku ohledně bezpečnosti a varování.

Krok č. 2. Nastavte ohřívač

Podobně jako u jiných ohřívačů je ventilace nutností. I když je tento typ ohřívače přenosný a lze jej používat uvnitř, musí mít řádné větrání a musí být mimo dosah hořlavých předmětů. Chcete-li ohřívač nastavit, umístěte jej na rovný povrch a nesmí na něm být žádné hořlavé materiály nebo zdroje vznícení. Ujistěte se, že má dálnici alespoň 30 palců, 24 palců na přední straně a 6 palců na obou stranách.

Před instalací propanové láhve zkontrolujte, zda je ovládací knoflík v poloze „vypnuto“. Po nastavení do polohy „vypnuto“ otočte regulátor nahoru, abyste vložili nebo připevnili propanovou láhev dovnitř ohřívače. Připevněte válec našroubováním na regulátor otáčením ve směru hodinových ručiček. Po připojení propanu zkontrolujte závit nádrže, abyste zjistili, zda je zarovnán se závitem ohřívače.

Krok č. 3. Zapalte ohřívač

Abychom ohřívač zapálili, musíme ho nejprve zapnout. Stiskněte ovládací knoflík a otočte jím proti směru hodinových ručiček a nasměrujte knoflík do polohy „pilot“. Stiskněte knoflík po dobu alespoň 30 až 60 sekund, aby se propan dostal z nádrže do vašeho ohřívače. Opakujte, dokud se ohřívač nerozsvítí. Stiskněte knoflík dolů na 30 až 60 sekund a poté zkontrolujte, zda se rozsvítila kontrolka. Otočte ovládacím knoflíkem a dejte jej do „vysoké“ polohy, pokud již světlo svítí. Počkejte, až se deska hořáku v ohřívači změní na jasně oranžovou, a poté nastavte požadovanou teplotu. Možná vás také bude zajímat informace o běžných problémech s kontrolkou Mr.

Tipy pro používání přenosných ohřívačů

Po použití ohřívače se ujistěte, že jej správně skladujete. Buďte opatrní, protože drátěný kryt bude chvíli trvat, než je vychladí. Chcete-li ohřívač vypnout, mírně zatlačte ovládací knoflík dolů a otočte jej do polohy „vypnuto“. Na druhou stranu, některé ohřívače podporují spínač. Tento spínač automaticky vypne ohřívač, pokud je zařízení nakloněno o více než 45 stupňů. Špičkový spínač se také používá ke správnému vypnutí ohřívače. Přečtěte si proto prosím svůj manuál o správném způsobu vypnutí ohřívače.

It’s A Wrap!

Nyní, když jste se naučili, jak spustit Mr Heater, můžete své přenosné topení zapnout nebo ovládat sami! Není to úžasné? Když se naučíte, jak toto zařízení spustit, pomůže vám to užít si venku, i když je chladné počasí. Doufám, že tento článek pomůže a odpoví na vaši otázku týkající se přenosného ohřívače. Můžete si také přečíst o tom, jaký je nejlepší typ ohřívače do místnosti a jak vyrobit ohřívač bez elektřiny.