Jak opravit hadici tlakového čističe? 7 snadných kroků!

Pokud se vaše tlaková hadice během provozu poškodí nebo roztrhne, musíte přemýšlet o tom: jak opravit hadici tlakové myčky? Tento článek vás provede všemi kroky k opravě hadice tlakové myčky.

Tlaková myčka se může poškodit kvůli vysokému tlaku vody. Je vyrobena tak, aby fungovala, aby se zbavila odolných skvrn. Tlaková myčka je nezbytným spotřebičem každé domácnosti. Používá se k čištění garáže, příjezdové cesty, plotu a exteriéru domu.

Použití tlakové myčky vám ušetří spoustu času a mastnoty na loktech. Odolných skvrn na betonové podlaze vaší příjezdové cesty se můžete rychle zbavit tím, že na ni upozorníte tlakovou myčkou. U tlakové myčky se hadice může opotřebovat a poškodit. Hadice je základní součástí tlakové myčky. Udržuje tlak vody. Když se hadice tlakové myčky poškodí, může to být frustrující a drahé. Je tedy lepší jej opravit než vyměnit.

Postup výměny hadice tlakového čističe

Hadice tlakového čističe uniká, když je poškozená nebo má v hadici díry. Poškození hadice způsobí, že z ní vytéká voda, což má za následek menší tlak z trysky. Hadice tlakového čističe je drahá a použití poškozené může být nebezpečné. Před opětovným provozem jej tedy budete muset opravit. Hadici tlakové myčky nelze opravit utěsněním lepicí páskou. Ani žádné lepidlo nebude schopno opravit poškozenou hadici tlakového čističe.

Jakékoli poškození hadice tlakového čističe: musí být okamžitě opraveno. Voda pod vysokým tlakem vytékající z otvorů může způsobit vážné zranění. Níže jsou uvedeny kroky, jak opravit hadici tlakové myčky:

Krok č. 1. Vypněte spotřebič

Vypněte vysokotlaký čistič, jakmile zjistíte poškození nebo natržení hadice. Dále odpojte spotřebič. Nikdy nepokračujte k dalšímu kroku, aniž byste se ujistili, že je vaše tlaková myčka úplně vypnutá.

Krok č. 2. Vypusťte vodu z hadice

Po vypnutí vysokotlakého čističe počkejte pět minut, abyste se ujistili, že v něm nezůstal žádný elektrický proud. Dále se ujistěte, že v hadici není voda. Nikdy by se nemělo pracovat s mokrou hadicí. Pokud pracujete s mokrou hadicí ihned po vypnutí spotřebiče, může v ní být elektrický proud. Voda v hadici a elektrický proud společně mohou způsobit vážné zranění, jako je elektrický šok.

Před prací s hadicí tlakové myčky tedy odstraňte vodu. Chcete-li odstranit vodu z hadice tlakového čističe: pokračujte v tlaku na hadici. Ujistěte se, že jste vypustili veškerou vodu z hadice. Práce na suché hadici je dostupnější a bezpečnější.

Můžete si také přečíst, kolik vody spotřebuje tlaková myčka.

Krok č. 3. Najděte poškozenou část

Dále budete muset najít místo na hadici, které je poškozené. Pokud najdete část se zářezy nebo dírami, počkejte, až uschne, k sušení můžete použít i ručník. Když je suchá, označte oblast. Značka na poškozené části usnadní její odříznutí nebo můžete odstranit špatnou část hadice.

Krok č. 4. Odřízněte poškozenou část

K odstranění poškozené části hadice budete potřebovat řezací nástroj. Kupte si raději nový řezný nástroj, než abyste používali staré a zrezivělé. Ostrý řezný nástroj zajistí přesnější řez. Když použijete starý řezací nástroj, provede nerovnoměrné řezy, což může způsobit problém při instalaci konektorů. Pomocí nového řezného nástroje udělejte na hadici čtvercový řez. Opatrně odstraňte poškozenou část. Ujistěte se, že provádíte úhledný a ostrý řez.

Krok č. 5. Kupte si plynový připojovací ventil

Pro hadici tlakové myčky budete potřebovat šoupátko. Ventil šoupátkového konektoru můžete zakoupit v jakémkoli železářství. Ujistěte se však, že kupujete šoupátkový ventil podle průměru hadice tlakové myčky. Typicky je průměr hadice tlakové myčky kolem šesti milimetrů nebo jedné čtvrtiny palce. Nikdy nekupujte špatnou velikost šoupátkového ventilu, protože to nebude fungovat.

Krok #6. Nainstalujte šoupátkový připojovací ventil na hadici

Po zakoupení konektoru brány je nyní čas jej nainstalovat. Rozložte ventil šoupátkového konektoru na dva díly: jeden samec a druhý samice. Na jedné straně tlakové hadice zatlačte samčí část ventilu do hadice. Ujistěte se, že ventil je rovnoběžně s hadicí. Kompresní kroužky udržují ventil v jeho poloze. Nasuňte proto kompresní kroužek na samčí ventil. Nyní nasaďte samičí část ventilu na opačnou stranu samčího ventilu. Poté, co je jedna strana hadice připojena a zajištěna. Opakujte stejný postup na druhé straně.

Krok č. 7. K zajištění ventilu použijte klíč

K utažení ventilu šoupátkového konektoru k hadici použijte klíč. Po připojení ventilu můžete nyní používat tlakovou myčku. Kliknutím na tyto odkazy zjistíte, jak nastavit přepouštěcí ventil na tlakové myčce a jak nastavit přepouštěcí ventil tlakové myčky.

Je to obal!

Toto jsou jednoduché kroky, jak opravit hadici tlakové myčky. Poškození v hadici můžete opravit svépomocí. V každém okamžiku jste zmateni nebo nerozumíte kroku: doporučujeme vám zastavit postup a kontaktovat odborníka.