Jak funguje dvoučlánkový ohřívač vody? 3 různé úvahy!

Otázka zní: jak funguje dvouprvkový ohřívač vody? Zde vám poskytneme všechny potřebné informace! Pokračujte tedy ve čtení tohoto článku, abyste zjistili, jak funguje dvouprvkový ohřívač vody? Elektrické topné systémy jsou daleko modernější možností než klasická topidla na plyn.

Na rozdíl od plynových ohřívačů, které využívají plamen k vytvoření jiskry k ohřevu vody, elektrické ohřívače využívají energii k ohřevu prvku. Dvojité ohřívače s jedním nebo dvěma zdroji jsou k dispozici u společností.

Jedna část ve dvou různých provedeních zahrnuje ohřev v horní části nádrže na vodu, zatímco druhá část ohřívá vodu ve spodní části trubice. Tyto dvojité ohřívače mají méně dílů než plynové ohřívače, ale znalost toho, jak dva typy ohřívačů fungují, vám může pomoci rychleji odhalit problém. Pokračujte ve čtení níže a zjistěte více o provozu duálního ohřívače! A po přečtení tohoto článku budete vědět vše o dvouprvkovém ohřívači vody.

Prvky ohřívače vody

Jak tedy dvouprvkový ohřívač vody funguje? Zde jsou následující úvahy:

Horní prvek

Jakmile otevřete kohoutek teplé vody, voda vyteče z válce ohřívače hlavním potrubím na horním konci zásobníku. Nádrž přijímá chlazenou vodu z druhého napájecího systému umístěného v horní části nádrže. Studená voda je posílána na dno nádrže přívodním potrubím známým jako ponorná trubice. Hladina studené vody se zvyšuje, když ohřátá voda uniká z nádrže. Když studená voda překročí horní zdroj tepla, aktivuje termostat zde na tělese. Termostat vysílá elektrický signál do jednotky a ohřívá vodu v horní části nádrže.

Spodní prvek

Jakmile vyšší topné těleso ohřeje vodu v horní části zásobníku, termostat, který to řídí, jej vypne. Spodní článek je stejně jako horní článek regulován samostatným termostatem. Takže když je horní článek vypnutý, tento regulátor uvolní druhý článek, který ohřívá vodu na dně nádrže. Když voda na dně nádrže dosáhne určité teploty, spodní článek se vypne.

Jak funguje dvoučlánkový ohřívač vody

Nyní se pojďme naučit, jak funguje dvouprvkový ohřívač vody, aniž bychom ztráceli další čas, přátelé! Vzhledem k tomu, že je toho mnohem více, co se můžete naučit, je nejlepší se v tomto článku ponořit dále. Hlavní funkce struktury dvou termostatů (horní a spodní) na 240voltovém externím zdroji tepla je následující: V každém daném okamžiku bude zapnut pouze jeden prvek. Toto je známé jako flip/flop systém. Na 240voltovém ohřívači bude stále 120 voltů na obě strany. K dokončení 240 voltů nezbytných k nabuzení prvku termostat nasměruje druhé vydání 120 voltů do aspektu.

#1. Počáteční nastavení

Jakmile je nádrž naplněna studenou vodou, má vyšší termostat prioritu a ohřívá horní množství vody na teplotu nastavenou termostatem. Po dosažení této teploty se termostat přepne na spodní termostat. Druhý ovladač termostatu zavře a zahřeje část nádrže, dokud voda nedosáhne teploty indikované tímto termostatem. Nádrž bude v této fázi kompletní s horkou vodou.

#2. Normální provoz

Jakmile je horká voda spotřebována, může studená voda vstupovat do dna ohřívače spodním vstupním ventilem, spodní regulátor se zavře a jednotka začne ohřívat studenou vodu. Při spotřebě velkého množství teplé vody má vyšší termostat prioritu a ohřívá horní část ohřívače. Přepne se na druhý termostat a zahřeje spodní část.

#3. Ovládání horního limitu

Ovládací tlačítko vysokého limitu je standardní součástí všech ohřívačů vody. Toto tlačítko je ochranným opatřením, které vypne zařízení, pokud se příliš zahřeje a teplota vody stoupne na nebezpečnou úroveň. Když se rozbije, přívod energie do termostatů a komponent se úplně vypne. Nastavení horního limitu můžete resetovat silným stisknutím tlačítka napájení umístěného nad horním termostatem. Kdykoli se resetuje, můžete si všimnout hlasitého kliknutí. Pokud snímač horního limitu opakovaně sepne, znamená to jiné problémy. Pro servis se obraťte na vyškoleného technika. Může být také dobré si přečíst o nastavení ohřívače vody na prázdninový režim.

It’s A Wrap!

Jak jste se nyní dozvěděli, jak funguje dvoučlánkový ohřívač vody? Můžete to zvládnout u vás doma sami, aniž byste museli hledat pomoc od kohokoli. Také duální voda má výhody, které vás rozhodnou do ní investovat. Dvoučlánkové topné systémy jsou často energeticky účinnější než samostatné ohřívače vody, protože obsahují dva zdroje tepla, které fungují odděleně. A používání menšího množství energie může pomoci snížit náklady na vaše běžné účty za elektřinu a zároveň být zdravé pro klima.

Dvoučlánkové topné systémy mohou také ohřívat vodu rychleji a konzistentněji. Na druhou stranu jsou o něco náročnější na obsluhu než jeden topný zdroj a části tohoto dvouprvkového topidla nejsou vzájemně zaměnitelné. Dvouprvkové topné systémy mají mnoho výhod a nevýhod. Jeho jednoduchost a výhody však převažují nad nevýhodami. Možná si budete chtít přečíst související články; vědět, jak dlouho vypouštět ohřívač vody a jak opravit plynový ohřívač vody.