Co je svatební uvaděč: povinnosti a důležitost

Odpověď na otázku, co je svatební uvaděč, je, že je zodpovědný za vedení hostů při obřadu. Ukáže je na jejich místa, ale může mít i další povinnosti, o kterých se budeme podrobněji bavit níže.

Zmíníme se, kdo se může stát uvaděčem a zda je nezbytné mít na svatbě uvaděče/uvaděče. Kromě toho, není povinností MC vést hosty?

Přečtěte si prosím, jak MC svatbu, abyste se dozvěděli více o jejich očekávaných povinnostech.

Co je svatební uvaděč a jeho povinnosti?

Uvaděč je osoba, která vítá a řídí hosty na svatebním obřadu. Je první osobou, která se setká s hosty, a je nezbytný pro zajištění hladkého průběhu obřadu.

Uvaděč je obvykle mladší než mládenci a jeho role se zaměřuje na roli vrátného na svatbě. V závislosti na tom, jak velká je svatba, může mít kontrolní seznam hostů, aby mohl sledovat, kdo se zúčastnil, a předcházet nešťastným svatbám.

Kromě usměrňování hostů zřízenci někdy doprovodí některé hosty osobně na jejich místa. Může například požádat mužské účastníky, aby ho následovali, nebo vzali ženské hosty za paži směrem k jejich stolu nebo sedadlu.

Co dělá Usher na svatbě?

Primární odpovědností svatebního zřízence je navést hosty na jejich místa a zajistit, aby program plynule probíhal podle harmonogramu. Mohou také pozdravit hosty, aby se ujistili, že budou zařazeni na seznam očekávaných účastníků.

Jako uvaděč začnete s usazením hostů do první řady místa obřadu a poté budete pracovat se zbytkem směrem k zadní části místa. Tradičně se také zeptáte, zda je host s nevěstou nebo ženichem, protože se očekává, že hosté nevěsty budou sedět nalevo od uličky a hosté ženicha napravo.

Uvaděč však může být zodpovědný i za další povinnosti, jako je příprava místa svatby před příjezdem hostů a následné balení místa po události. V závislosti na vztazích s mládenci a nejlepším mužem může uvaděč také pomoci s rozlučkou pro ženicha.

Kdo je obvykle organizátorem svatby?

Tradičně mohou svatbu uvádět blízcí mužští rodinní příslušníci a přátelé ženicha. Pokud jde o věk uvaděče, neexistuje žádné pravidlo, protože některé svatby dokonce důvěřují mladým chlapcům, aby uvedli a doprovodili hosty k jejich stolům, jak je vidět zde, jak zahrnout synovce na svatbu.

Dalším důvodem, proč jsou blízká rodina a přátelé považováni za uvaděče, je zahrnout je do vaší oslavy. Můžete například naplánovat omezený počet čeledínů, takže můžete mít bratra, bratrance nebo nejlepšího přítele jako svatebního zřízence, aby se necítili přehlíženi.

Uvaděči totiž často nosí stejné oblečení jako mládenci. Někdy se jim dokonce dává boutonniere.

Kolik uvaděčů potřebuji na svatbu?

Počet uvaděčů, kteří se mají dostat na vaši svatbu, závisí na tom, jak velká svatba je. Například formální a velká svatba bude fungovat hladce, pokud budete hosty řídit zřízenci.

Potřebuji svatebního zřízence?

Není povinné mít svatebního zřízence, zvláště pokud se jedná o intimní obřad. Některé neformální svatby dokonce vynechávají uvaděčky.

Může být družba Usher?

Uvaděč může být uvaděč, protože na některých svatbách stojí u oltáře také na straně ženicha. Není neobvyklé, že někteří mládenci slouží jako uvaděči a vítají hosty přijíždějící na obřad.

Bylo by však lepší zvolit uvaděče mimo vaši svatební hostinu, aby se na vaší svatbě mohli cítit i někteří blízcí lidé. Pokud zřízenci zodpovídají i za usazení hostů, můžete vzít v úvahu i členy vaší dospívající rodiny nebo kamarádova syna, který je na tuto povinnost dost starý.

Jaký je rozdíl mezi uvaděčem a čeledínem?

Uvaděč může být čeledín a naopak. Tyto dvě role se však liší v tom, jak jsou zapojeny do svatby. Například mládenci jsou zahrnuti také během předsvatby, zatímco uvaděči jsou zapojeni pouze během obřadu a recepce.

Zde jsou některé další významné rozdíly mezi uvaděčem a čeledínem:

  • Uvaděč není nutně velmi blízko ženichovi jako čeledín
  • Uvaděč není součástí předsvatebních aktivit a plánování
  • Od zřízence se neočekává, že bude stát po boku ženicha na oltáři, ale může
  • Od uvaděče se neočekává, že přinese na svatbu dárky
  • Uvaděč se během akce více zapojuje do hostů, zatímco družba je součástí svatební hostiny
  • Uvaděč je obvykle mladší než mládenec, ale některé svatby mají mladší zřízence a mládence

Závěr

A to je vše! Právě jsme zjistili, co je svatební uvaděč, což je někdo, kdo má přivítat hosty a vést je po jejich příjezdu.

Uvaděčem může být také družba, ale běžnější je pověřit uvaděčem někoho, kdo není ze svatební hostiny, aby se každý mohl cítit součástí vaší svatby. Kromě toho mohou páry volně upravovat a neřídit se některými tradicemi a očekáváními ohledně svatebních zřízenců.