Co je oslavující svatba vs officiant

Odpověď na otázku, co je oslavující svatba, je, že je to osoba odpovědná za provádění a dokonce i za vedení formálních obřadů, jako jsou svatby. O této roli budeme diskutovat podrobněji níže a také porovnáme oslavence se svatebním úředníkem, protože tyto dva pojmy jsou zaměnitelné.

A pokud jste náhodou dostali vysvěcení na něčí svatbu, zde je návod, co si obléct na svatbu. Kromě toho existuje etiketa na správné oblečení, zvláště když jste součástí obřadu.

Co je to svatební oslavenec?

Svatební celebrant je osoba, která provádí a odbavuje svatbu. Svatební celebrant může také provádět podobné formální obřady, jako je obnovení slibu.

Není tedy rozdíl mezi svatebním oslavencem a svatebním obřadníkem. Různé termíny jsou hlavně geografické, protože role se nazývá svatební celebrant ve Velké Británii, Austrálii, Novém Zélandu a Kanadě, zatímco svatby v USA často nazývají stejnou roli jako svatební úředník.

Jaký je rozdíl mezi celebrantem a oficiantem?

Každý, kdo celebruje svatbu, může být nazýván oficiantem nebo celebrantem. Platnější by však bylo nazývat profesionální funkcionáře oslavenci.

Profesionální úředníci mají zkušenosti s prováděním svatebního obřadu. A protože se liší od náboženských a civilních svatebních obřadníků, páry, které svatby svatby duchovní, mezináboženské nebo světské vybírají celebranta, aby jejich svatbu odbavil.

Mohou vám pomoci upravit obřad podle vašich představ a dokonce je můžete požádat, aby vás vedli při skládání a nácviku svatebního slibu. Pokud vás to zajímá, napsali jsme samostatnou diskusi o tom, co je duchovní svatba.

Typy svatebních úředníků

  • Náboženský svatební úředník

Když děláte náboženský svatební obřad, budete mít náboženského úředníka v této konkrétní víře, aby provedl vaši svatbu ve vašem místě uctívání. Může to být kněz, pastor, rabín, imám, ministr nebo reverend, ale místo svatby se liší v závislosti na náboženství.

Je například možné nechat pastora odbavit vaši svatbu, i když se obřad koná venku. Na druhou stranu někteří náboženští vůdci vaši svatbu neobřadí, pokud se nebude konat v místě uctívání, v závislosti na pravidlech náboženské organizace a denominace, ze které pochází.

  • Civilní svatební úředník

Pokud chcete nenáboženský a přímočařejší typ svatebního obřadu, pak můžete uvažovat o civilní svatbě. Obřad provede civilní úředník, obvykle někdo ve vládě, kdo tak může legálně učinit podle zákonů vašeho konkrétního státu.

Civilním svatebním úředníkem je obvykle soudce, městský úředník, smírčí soudce, notář, smírčí soudce nebo starosta. Co se týče místa, civilní svatby se konají v soudní budově.

  • Vysvěcený svatební úředník

Profesionální svatební funkcionář nebo oslavenec a ordinovaný svatební úředník jsou ideální pro nadhled nad netradičními svatbami. Rozdíl je v tom, že oslavenec je profesionál, zatímco vysvěceným svatebním úředníkem je obvykle někdo blízký páru, který se stane oficiálně vysvěceným, aby byl sňatek legální.

Všimněte si, že je nezbytné, aby váš vybraný přítel nebo člen rodiny byl oficiálně vysvěcen a požadavky se budou v každém státě lišit. Některé například umožňují online vysvěcení, zatímco některé státy online vysvěcení neuznávají.

Jaký je rozdíl mezi celebrantem a knězem?

Hlavní rozdíl mezi celebrantem a knězem je ten, že celebrant je jedinec, který není členem kléru jako kněz. Kněz je také náboženským svatebním obřadníkem, zatímco celebrant není vázán na žádné konkrétní náboženství a může konat svatby bez ohledu na vyznání.

Jak již bylo řečeno, svatba s náboženským úředníkem znamená, že musíte dodržovat náboženské tradice, které se musí na vaší svatbě dodržovat, zatímco svatba s oslavencem nabízí flexibilitu ve struktuře svatby. A konečně, náboženští představitelé, jako jsou kněží, často absolvují formální školení pro provádění obřadů, zatímco celebranti absolvovali semináře celebrantské organizace své země.

Jaký je rozdíl mezi registrátorem a oslavencem?

Matrikář patří mezi typy právnických osob, které mohou odbavit civilní svatební obřad. Tím se liší od celebranta provádějícího obřad bez dodržení standardizovaného krátkého svatebního obřadu, typického pro civilní svatbu.

Můžete mít na svatbu oslavence a matrikářku? Některé páry se rozhodnou mít obojí, takže matrikář pokryje právní aspekt, pak mohou obřad více přizpůsobit oslavenci.

Je svatba s oslavencem legální?

Vezměte na vědomí, že zatímco officiant a celebrant jsou zaměnitelné pojmy, protože oba mohou obsluhovat svatební obřad, svatební obřad vedený celebrantem není právně závazným obřadem.

Aby bylo manželství legální, musíte mít oddací list a podepsaný oddací list. Nicméně páry stále zvažují mít oslavence pro flexibilitu svatebního obřadu.

Předtím se legálně vezmou a svatební obřad se poté stane slavnostní událostí. Civilní obřad můžete mít i před svatbou vedenou oslavencem.

Závěr

A to je vše! Právě jsme diskutovali o tom, co je oslavující svatba: je to osoba, která může vystupovat a odbavovat svatbu, takže je to také stejné jako oficiální.

Upozorňujeme však, že obřad vedený celebrantem není právně závaznou svatbou. Abyste zajistili platnost svého manželství, zajistěte si oddací list a podepsaný oddací list.