Jak resetovat podložky GE? Přečtěte si tyto úžasné metody!

Zajímá vás, jak resetovat podložky GE? No, už se nedivte, protože jsme tu, abychom vám pomohli. Pračku GE můžete resetovat jednoduše tak, že vytáhnete pračku z elektrické zásuvky na 60 sekund a poté ji znovu zapojíte. Poté zvedněte horní část pračky nahoru a dolů asi šestkrát během 10 sekund.

Nyní byste měli být schopni spustit cyklus, jakmile resetujete motor ostřikovače.

Než zběsile kontaktujete profesionální osobu, protože vaše pračka je zablokovaná v cyklu, zhluboka se nadechněte a pokuste se nejprve resetovat zařízení. Technika resetování pro pračky GE, včetně podložek Hydrowave get a dalších typů, je relativně jednoduchá a může to být rychlý, „udělej si sám“ lék, který hledáte. Pokud vás tedy toto téma zajímá, stačí si jej přečíst na konci. Pak se podívejme do hloubky!

Proč jste potřebovali resetovat pračky Ge?

No, hledali jste, jak resetovat podložky GE? V tomto odstavci se dozvíte, jak nechat pračku v klidu a proč ji musíte resetovat. Resetování podložek závisí především na tom, jaký typ podložky používáte. Podle typu pračky, kterou máte, je příčina problémů pračky a technika resetování zcela odlišná. Problémy související s motory ostřikovačů jsou například známé u ostřikovačů s GE Hydrowave.

Protože tento systém nemusí mít převodovku, motor je u těchto zařízení nezbytným prvkem. Pokud dojde k přepětí, nerovnoměrnému zatížení nebo výpadku proudu, může být nutné motor resetovat. Zpoždění v cyklu povede k zablokování řídicích systémů na jiných pračkách GE. Výpadek proudu nebo použití tlačítka stop/zrušit k zastavení pracího cyklu namísto jeho restartování může způsobit pozastavení procesu – pračky. Navzdory modelu vašich praček, kdykoli vaše pračky přestanou fungovat, motor se neroztočí, nevypustí správně nebo z jakýchkoli důvodů. Vždy své pračky GE resetujte nejprve sami, ale pokud je nemůžete resetovat, kontaktujte opraváře.

Metody pro resetování praček GE Hydrowave

Předpokládejme, že vaše stará vodní pračka přestane během pracího cyklu odstřeďovat. V takovém případě je čas pračku resetovat odpojením pračky po dobu alespoň 60 sekund, aby se resetovala, pokud používá technologii GE Hydrowave. Znovu připojte pračku a během 30 sekund otevřete a zavřete horní část šestkrát rychle. Na dokončení tohoto úkolu máte pouze 12–15 sekund.

Dále zvedněte víko pračky maximálně o 2-3 palce a dvakrát zkontrolujte, zda se pokaždé správně zavře. Tím by měl být dokončen proces resetování motoru. Dále spusťte cyklus bez praní, abyste se ujistili, že funguje. Můžete hodit oblečení a ukončit prací cyklus, pokud se pračka naplní a začne pravidelně běžet. Pokud si všimnete, že se vaše pračka GE pravidelně nespouští nebo po malé náplni prádla zjišťujete znovu a znovu stejné problémy, měli byste kontaktovat odborníka.

Resetování dalších praček GE

Pokud používáte jiné modely praček GE, které neobsahují žádný hydrovlnný systém, pak v tomto případě zahájíte reset vaší pračky odpojením nebo vypnutím elektřiny do pračky na půl minuty pouze u jiného praní GE modely strojů. Poté znovu otočte ovladačem času pračky a vyberte libovolné nastavení kromě konečného cyklu praní. Provedením těchto kroků se ujistěte, že vodní systém funguje správně, že je hlavní napájecí elektřina znovu zapnutá a měli byste problém vyřešit. Pokud se potýkáte se stejnými problémy, budete muset nechat stroj opravit.

Další způsoby resetování pračky GE

Pokud vám výše uvedené metody nepomohou resetovat pračku GE, existuje jiná alternativa pro resetování pračky. Při této metodě můžete pračku GE resetovat jednoduše resetováním motoru podložky. Za tímto účelem můžete resetovat motor vaší pračky pouhým stisknutím resetovacího tlačítka. Odpojení pračky GE a její opětovné připojení je běžný způsob resetování stroje bez potřeby tlačítka reset. Automatické pračky mohou obsahovat resetovací mechanismus nebo místo pro odstranění tohoto problému.

V důsledku toho je otázka, zda by odpojení pračky resetovalo? Jde také o to, že k resetování stačilo pouze odpojení pračky, 60 sekund v klidu a opětovné vložení. Moji přátelé, možná si také budete chtít přečíst o tom, jak resetuji pračku Maytag a jak resetuji pračku Kenmore.

It’s A Wrap!

Potěšilo nás, že všichni pochopíte, jak resetovat podložky GE. Takže pokud někdy vaše pračka GE způsobí nějaké nehody, nebojte se. Výše jsme zmínili všechny metody, které vám pomohou při resetování pračky. Svou pračku GE můžete snadno resetovat, ať už obsahuje vodní systém nebo ne. Stačí porozumět výše uvedeným metodám resetování pračky. Děkuji vám, přátelé, že jste s námi! Můžete si také přečíst o tom, jak opravit podložku GE a průvodce opravou podložky GE.