Jak odstranit dveře chladničky Samsung? Ve 4 snadných postupech!

Chystáte se nainstalovat nově zakoupenou chladničku Samsung, přemýšlíte o opravě jejích dveří nebo o její likvidaci a přemýšlíte, „jak odstranit dveře lednice Samsung?“ Chcete -li úspěšně vyjmout dvířka chladničky Samsung, začněte odšroubovávat a odstraňovat všechny šrouby, konektory a závěsy připevňující dvířka k chladničce.

Dále, protože už nic nepřipojí dveře k chladničce, můžete je nyní oddělit. Dvířka chladničky mohou být trochu těžká, proto při manipulaci buďte opatrní, aby nedošlo k jejich poškození. Spotřebiče Samsung, zejména chladničky, byly užitečné v každé domácnosti. Pokud jde o chladničky, Samsung prodává více než kterýkoli jiný výrobce v oboru spotřebičů.

Jednotlivci se také setkávají s menším problémem svých chladniček, pokud jde o chladničky Samsung. Někdy, když jste si koupili novou lednici Samsung, možná budete muset před instalací odstranit dveře lednice, protože je velká.

Některé chladničky Samsung však nevyžadují, abyste jejich dveře odpojili, takže se s jejich vyjímáním neobtěžujte. Z bezpečnostních důvodů je také nutné oddělit dveře chladničky Samsung, protože je chcete opravit nebo zlikvidovat, a zbavit se dveří.

Bez ohledu na váš účel odstranění dveří chladničky Samsung jsme tu, abychom vám pomohli. Přečtěte si, jak diskutujeme o podrobných postupech, jak úspěšně odstranit dveře vaší lednice Samsung! Mějte na paměti, že při odstraňování dveří chladničky upřednostněte svou bezpečnost, protože manipulace s nimi je trochu těžká.

Kroky k odstranění dveří chladničky Samsung

Některé instalace chladniček Samsung vyžadují, abyste odstranili dveře chladničky, abyste je mohli libovolně přesunout do jejich polohy. Po vyjmutí dvířek chladničky zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškrábání nebo nechtěnému poškození. Dokončení demontáže dvířek vaší chladničky Samsung navíc nezabere mnoho času, pokud budete postupovat správně.

Při provádění kroků k demontáži dvířek chladničky Samsung dodržujte správné zacházení, aby nedošlo k poškrábání nebo nežádoucímu poškození, zvláště když je jako nový.

Odstranění dveří chladničky Samsung může mít různé důvody, ale pečlivé zacházení s nimi zajistí vaši bezpečnost při dokončení procesu. Můžete také požádat o pomoc jakoukoli osobu ve vašem domě při zvedání dveří chladničky, aby se předešlo nehodám. Bez dalších okolků jsou zde čtyři jednoduché postupy, jak odstranit dveře lednice Samsung.

Postup č. 1. Demontáž šroubů a konektorů

Než začnete, ujistěte se, že vaše chladnička není připojena k elektrické síti odpojením všech vodičů. Dále otevřete dveře chladničky. To vám umožní přístup ke šroubům a vodičům a jejich rychlé odstranění. Poté vyšroubujte tři šrouby, které přidržují horní stůl dvířek lednice Samsung. Po odšroubování odpojte vodiče, které kolem nich najdete. Poté oddělte dva konektory, které najdete na levé straně dveří.

Mohou se také nacházet na pravé straně chladničky, pokud jste si zakoupili jiný typ lednice Samsung.

Postup č. 2. Demontáž vodního potrubí

K závěsu na dveřích lednice Samsung může být připojen vodní spojovač, který propojí vaši ledničku se zdrojem vody. Chcete -li to odstranit, otočte jej a vytáhněte ho ze závěsu. Demontujte připojené vodní potrubí zatlačením na část označenou vodní spojkou. Pokud je na vodní spojce připevněna červená spona, odstraňte ji před odpojením trubice.

Postup č. 3. Demontáž závěsů

Chcete -li sejmout závěs dveří chladničky Samsung, začněte zatažením a uvolněním páčky závěsu. Pomocí šroubováku vyšroubujte šrouby spojující závěs na místě. Nakonec můžete odstranit všechny horní levé a pravé závěsy dveří chladničky. Kliknutím sem zjistíte, jak informace o vybavení šroubováku je napsáno a jaké používá.

Ve spodní části dveří chladničky Samsung vyšroubujte šroubek připevněný k levému a pravému závěsu dveří. Na spodních závěsech dvířek chladničky jsou připevněny dva šrouby, takže je odstraňte pomocí klíče, abyste mohli dveře chladničky odmontovat. S tím můžete konečně odstranit spodní levý a pravý závěs dveří chladničky Samsung.

Postup č. 4. Vyjmutí dveří chladničky Samsung

Po vyjmutí všech předmětů, které spojují chladničku a dveře, pomalu zvedněte dveře směrem nahoru a odpojte je od chladničky. Uchopte oba konce dveří chladničky Samsung a pomalu je zvedněte nahoru. Zajistěte, aby nic jiného nepřipojilo dveře chladničky k chladničce, abyste nepoškodili žádnou část vaší chladničky.

Závěrečná slova

A to jsou čtyři jednoduché metody, jak odstranit dveře lednice Samsung. Demontáž dveří trvá jen několik minut, zvláště pokud tyto díly velmi dobře znáte. Nezapomeňte, že hlavní součásti, které spojují dveře s ledničkou Samsung, jsou šrouby, konektory, vodní spojka a závěsy. Před vyjmutím dveří z chladničky se ujistěte, že jste všechny tyto části zcela odstranili. Chcete -li získat další články o chladničce Samsung, klikněte zde, jak změnit filtr lednice Samsung. Děkuji moc za přečtení!