V jakém věku může moje dítě přestat používat podsedák? Průvodce

V tomto článku se budeme zabývat tím, v jakém věku může moje dítě přestat používat podsedák. I když se doporučuje držet své dítě v autosedačce, dokud nebude mít alespoň 40 liber a přibližně čtyři roky, pokud pro ně máte k dispozici správné zádržné prvky, neměl by být problém s odstraněním jeho podsedáku před tímto okamžikem.

Můžete také odstranit zadní část těchto typů autosedaček, jakmile vaše dítě dosáhne věku mezi 8 a 12 lety v závislosti na tom, jak jsou vysoké, protože to sníží pravděpodobnost zranění nebo poskytne lepší ochranu.

Ujistěte se, že jste si prostudovali všechny aktuální bezpečnostní pokyny, než odeberete jakýkoli typ zádržného systému z jízdy vašeho dítěte.

Jak stará může být autosedačka, než vyprší její platnost?

Platnost autosedačky může skončit kdykoli poté, co byla používána po dobu šesti let. Pokud máte relativně novou autosedačku a chcete ji nadále používat, zvažte odstranění potahu a zkontrolujte, kolik palců pěny je pod látkou.

Jakmile se ztenčí na dva palce nebo méně, vaše dítě nemusí být při nehodě tak dobře chráněno, jako by tomu bylo u novějších produktů, které nabízejí více odpružení. Autosedačky procházejí testováním, než budou považovány za bezpečné pro spotřebitele; tyto testy však hodnotí pouze strukturální integritu produktu.

Kromě bezpečnostních obav, zda použitá autosedačka dostatečně ochrání vaše dítě před zraněním v případě kolize, většina provincií vyžaduje, aby rodiče koupili nové, když je jejich dítě připraveno absolvovat autosedačku.

Jak staré je příliš staré na autosedačku

Rodiče musí vědět, že pokud jde o používání dětské autosedačky, neexistují žádná věková omezení. Nezáleží na tom, jestli jim bude pět nebo patnáct, děti musí být ve vhodném bezpečnostním zádržném systému, dokud nedosáhnou horní hranice hmotnosti a výšky daného typu sedadla.

Americká akademie pediatrů (AAP) doporučuje držet děti otočené proti směru jízdy tak dlouho, jak je to možné – alespoň do dvou let.

Jakmile vaše dítě dosáhne maximální výšky a hmotnosti pro autosedačku používanou pouze zády ke směru jízdy, můžete je bezpečně začít otáčet po směru jízdy, ale ponechat je připoutané v konvertibilních nebo kombinovaných sedadlech s vnitřními popruhy až do výšky čtyř stop devět palců, což je obvykle výška. se vyskytuje kolem osmi až deseti let v závislosti na faktorech dědičnosti.

V jakém věku mohou děti sedět na předním sedadle?

Ve většině případů děti do 13 let nesmí sedět na předních sedadlech. V některých státech může být po osobách mladších 18 let požadováno, aby jezdili v autosedačkách obrácených proti směru jízdy, dokud nedosáhli určité výšky nebo hmotnosti, než se přesunou do autosedaček orientovaných po směru jízdy.

Americká akademie pediatrů doporučuje, aby rodiče instalovali dětskou bezpečnostní sedačku tak dlouho, jak je to možné, a to až do doby, kdy vaše dítě dosáhne horní hranice hmotnosti stanovené v pokynech výrobce. To se může lišit v závislosti na tom, zda došlo k nehodě nebo zda byl stažen z předchozího modelu.

Děti by měly vždy používat bezpečnostní pásy při jízdě ve vozidlech stejně jako dospělí podle místních zákonů týkajících se této záležitosti a státních předpisů, které budou záviset na věku dítěte.

V jaké autosedačce by mělo být čtyřleté dítě?

Dítě, které je alespoň čtyři roky staré a váží 40 liber, by mělo být na autosedačce s polohováním pásu. Tyto typy sedaček mají vyšší opěradla, která zlepšují umístění bezpečnostních pásů pro dospělé.

Kojenci od narození do dvou let nebo do doby, než vyrostou ze své autosedačky obrácené proti směru jízdy, by měli zůstat co nejvíce vzpřímení, aby byla zajištěna správná opora. Nejlepší poloha je s hlavou opřenou o ramenní popruhy schváleného konvertibilního lůžka, nikoli o systém popruhů, pokud jej má (pokud se vaše dítě může dotknout nohou podlahy).

V letadlech musí děti během vzletu a přistání sedět na klíně dospělého, protože federální předpisy zakazují umístit je v rodičích během této doby, i když se to může zdát bezpečnější, než je držet v náručí.

Na jakém sedadle by mělo být tříleté dítě?

Ze studie vědci zjistili, že děti na sedadlech mají o 45 % menší pravděpodobnost, že se při autonehodě zraní, než ty, které tak nejsou. Děti ve školním věku (ve věku od pěti do osmi let) jsou navíc o 75 procent lépe chráněny při jízdě na sedadlech ve srovnání se samotným používáním bezpečnostních pásů.

Všechna tato čísla zdůrazňují, proč je důležité, aby rodiče zajistili, že jejich dítě bude na krátkých i dlouhých cestách správně připoutáno! Pokud si nejste jisti, jak to funguje nebo jaké možnosti jsou k dispozici, obraťte se na místní policejní oddělení – oni to budou vědět nejlépe!

Jaký je věk a hmotnost autosedaček?

Podle zákonů o bezpečnosti dětí v Severní Karolíně by děti měly sedět podle jejich věku a hmotnosti. Obecný návod k tomu je následující:

– Děti, které jsou mladší než jeden rok nebo váží méně než 20 liber, musí jezdit v autosedačce proti směru jízdy, která byla schválena NHTSA. Tento typ autosedačky může mít buď pětibodový nebo tříbodový pás a zároveň je označen jako „schválený“ Národním úřadem pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA).

Jaká jsou fáze autosedačky?

Každý stupeň autosedačky je určen pro určitý věk a váhu. Stupně jsou kojenecká, přestavitelná sedačka, přídavná sedačka. Fáze zastarávají, jak děti rostou nebo rostou. Dětské sedačky jsou určeny pro děti do 22 liber (20 liber v Kanadě).

Tato sedadla směřují dozadu, aby je strážci zákona nepovažovali za nebezpečné. Pro mladší řidiče nebo cestující bez zkušeností s kojenci/dětmi může být také obtížné bezpečně manévrovat s těmito vozy kvůli jejich vysokému těžišti, pokud jsou správně nainstalovány buď na základně dětské autosedačky připevněné bezpečně k zadnímu sedadlu vašeho vozidla NEBO na sedadle dospělého spolujezdce pomocí LATCH systém, pokud nemáte jinou možnost, ale tento vyžaduje vždy dvě ruce.