Jak komerčně pěstovat rajčata pro úspěch

Existují tři faktory, které je třeba zvládnout, pokud chcete vědět, jak komerčně pěstovat rajčata. Být jedním z lídrů v rajčatovém průmyslu může být pěstování rajčat pro pěstitele v USA hodným úsilím. Pamatujte však, že stejně jako v jakékoli rostlinné výrobě vyžaduje pěstování rajčat komerčně vaše plné úsilí a pozornost.

Níže uvádíme tři faktory, které vám pomohou seznámit se s produkcí rajčat. Je však třeba zdůraznit, že musíte mít představu o samotném odvětví, abyste mohli provést nezbytné úpravy přizpůsobené vašim okolnostem. Bylo by také užitečné účastnit se kurzů pro komerční produkci rajčat.

Krok # 1. Plánování

Podle University of Tennessee vyžaduje pěstování rajčat komerčně velkou pozornost věnovanou detailům. Toto úsilí vyžaduje, abyste zvládli vysokou úroveň řízení a poskytli práci a kapitál potřebný k udržení chodu výroby. Proto je plánování nejdůležitějším krokem, pokud chcete vědět, jak komerčně pěstovat rajčata.

Nejprve se seznamte s místním trhem rajčat, protože chcete připravit rajčata připravená pro trh strategickým plánováním výsadby. Tímto způsobem můžete naplánovat výrobu tak, aby splňovala nejziskovější čas. To zahrnuje vědět, kdy budete mít menší konkurenci nebo kdy bude vysoká poptávka po rajčatech.

Také chcete zabezpečit distribuční kanály, než začnete růst. Musíte zajistit, abyste mohli sklizeň prodat a vyhnout se plýtvání rajčaty. Ve vaší oblasti by měli být spolehliví distributoři rajčat, nebo si můžete promluvit s lidmi, kteří vědí, kde můžete prodat svůj výnos.

Krok # 2. Příprava webu

Dalším kritickým bodem, když se učíte, jak komerčně pěstovat rajčata, je znát nejlepší místo pro plodiny. Každý region má ideální načasování pěstování rajčat, ale každý stát má také oblast, která bude nejlepší také pro pěstování plodin. Dobrou zprávou je, že v závislosti na odrůdě; měli byste mít obrovský výběr závodů na produkci rajčat nebo zvážit expanzi v polytunnel, abyste předešli výzvám podnebí.

Obecně platí, že rajčata mohou růst v jakékoli úrodné a dobře odvodněné půdě, ale je vhodnější, pokud vaše stránka obsahuje také písčito-hlinitou půdu. Vyhněte se výsadbě v oblastech, které zůstávají mokré, nebo v oblastech s dříve pěstovanými solnými plodinami, jako jsou papriky a lilky, abyste zabránili chorobám na vašich rajčatech.

Nejprve budete muset obdělávat svoji plochu, abyste zajistili optimální výnosy vaší plodiny, protože to zlepšuje strukturu půdy pro růst a vývoj kořenů. Navíc se ujistěte, že váš web podporuje hluboký kořenový systém rajčat. A konečně, užitečným tipem pro komerční pěstování rajčat je použití vyvýšených záhonů k výsadbě, protože tento design zabraňuje zamokření.

Krok # 3. Výběr odrůd rajčat

Další úvahou po plánování a výběru místa je výběr odrůd rajčat vhodných pro vaši oblast. Více si musíte pamatovat, jaká odrůda vám poskytne vynikající tržní výnos a přijatelnost. Začněte výběrem odrůd rajčat, které se dobře přizpůsobí stavu vaší oblasti, a poté filtrujte výběr výběrem priorit pro ty, které mají dobrou kvalitu pro trh.

Může to znít jednoduše, ale každý faktor ovlivňuje úspěch vaší komerční produkce rajčat. Například pokud vaše rostlina skončí neslučitelnou s vaší oblastí, budete mít ohromný výnos nebo nekvalitní ovoce, které se těžko prodává. Více tedy chcete mít dobrý výnos pro každou sezónu.

Pěstitelé také zvažují odolnost vůči chorobám, aby zabránili nevýhodám během výroby. Kontrola nemocí je jedním z aspektů komerčního pěstování rajčat, který může způsobit nebo narušit vaši produkci. I když máte vynikající kontrolu nad řízením, je výhodnější zvážit odrůdy, u nichž je méně pravděpodobné, že onemocní.

Jaké jsou náklady a výnosy z komerčního pěstování rajčat?

Jak lze očekávat, výrobní náklady na komerční pěstování rajčat se budou lišit v závislosti na vaší oblasti. Variabilní náklady můžete klasifikovat jako rostliny, vápno a sádru, hnojiva, plasty, fumigace, insekticidy, fungicidy, herbicidy, sázky a šňůry, práce, vyčištění, stroje, zavlažování, pronájem půdy a úroky z provozního kapitálu. Na druhou stranu budou pevnými náklady na váš provoz roční platby za oddělení, stroje, zavlažování, pozemky a režie a správa.

Můžete zkontrolovat pobočky ve vaší oblasti a dozvědět se více o rozpočtech potřebných pro pěstování rajčat. Abychom vám dali čísla, můžete očekávat, že zlomový bod vydělá 3 000 $ na akr, pokud jste prodali 75% svých rajčat. Zkušenosti s výrobou vám poskytnou techniky, které mohou snížit náklady.

Strategickým způsobem je tedy začít v malém měřítku a postupně se zvyšovat, jakmile v tomto úsilí dosáhnete účinnosti. Více tedy buďte připraveni přizpůsobit svůj výrobní systém změnám na trhu. Při výrobě rajčat byste měli být schopni předvídat optimistické a pesimistické hodnoty.

Závěr

Ti v USA mohou zvážit možnost pustit se do komerční produkce rajčat. Musíte však zvážit tři kroky, abyste se naučili, jak pěstovat rajčata komerčně bez nevýhod. Zahrnují plánování, přípravu místa a výběr odrůd rajčat.

Tyto tři faktory mají zásadní vliv na zajištění toho, aby váš výrobní systém prosperoval v konkurenčním odvětví. Pamatujte, že komerční produkce rajčat vyžaduje každoročně manažerské dovednosti a přípravu na výzvy. Vaše znalosti by se však neměly zastavit v těchto třech faktorech, protože průmysl se neustále mění.