Jaké jsou dva faktory, které by ovlivnily náklady na pojistné u pojistné smlouvy proti zanedbání povinné péče? 2 úžasné faktory!

Každý lékař musí mít pojištění pro případ zanedbání povinné péče, ale jaké jsou dva faktory, které by ovlivnily náklady na pojistné u pojistky pro případ zanedbání povinné péče. Nelze předvídat nešťastné události, které mohou nastat, a kdy to povede k uplatnění nároku. S pojištěním proti zanedbání povinné péče se můžete proti tomu chránit, ale samozřejmě vás to bude stát peníze.

Částka, kterou musíte zaplatit, bude záviset na různých rizikových faktorech. V závislosti na vašich rizicích budou náklady směřovány dolů nebo nahoru. Agenti se však budou na tyto faktory blížit, takže nebudete muset platit mnoho.

Stručně řečeno, pojistná rizika se týkají pravděpodobnosti podání žádosti. To znamená, že čím vyšší rizika máte, tím vyšší je pravděpodobnost, že za vás pojišťovna zaplatí. To následně povede ke zvýšení cen politik. Jak se riziko zvyšuje, cena se bude nadále zvyšovat. To je způsob, jakým pojišťovny chrání své investice svým zákazníkům.

Jaké jsou tedy dva faktory, které by ovlivnily cenu pojistného za pojistku proti zanedbání povinné péče?

Faktory ovlivňují náklady na pojistné za pojistnou smlouvu proti nezákonnému jednání

Některá rizika zanedbání povinné péče lze kontrolovat, jiná je však obtížné zvládnout. Ale všechny stejně ovlivňují částku, kterou musíte zaplatit za své pokrytí.

Faktor č. 1. Částka pokrytí

Tento faktor je poměrně snadno pochopitelný. Nákup většího pokrytí by znamenal vyšší náklady na pojistné. Podobně, pokud se rozhodnete pro vyšší odpočitatelnou částku, můžete ušetřit na nákladech na vaše pokrytí. Váš nezávislý agent vám pomůže analyzovat množství pokrytí, které byste si měli koupit. Obvykle to závisí na několika faktorech, jako je vaše hodnota jako praktický lékař. Vaše zařízení může také vyžadovat určitá omezení. V případě, že máte minimální požadavky, měli byste koupit nižší než tyto limity.

Faktor č. 2. Typ zásad

Pojistné smlouvy týkající se zanedbání povinné péče nejsou stejné. Nákup konkrétního typu pokrytí bude stát více než nákup jeho protějšku. Nejčastěji si můžete vybrat ze dvou obecných pojistných smluv-pojistných událostí a pojistných událostí. Nárokované pojistné smlouvy trvají pouze po určitou dobu. Abyste však získali toto krytí, musí být reklamace i incident uskutečněny během doby pojištění. Pokud potřebujete pokrytí mimo dobu platnosti zásad, může být zapotřebí ocasní politika.

Pojistné smlouvy na dobu určitou platí po určitou dobu v letech. Zde je ale rozdíl v tom, že nadále poskytují pokrytí i po datu vypršení platnosti.

To znamená, že i když je žádost podána několik let po skončení platnosti pojistky, limity budou stále platit. Obecně platí, že zásady výskytu bývají dražší. Ale s touto zásadou potřebujete další ochranu, například pokrytí ocasu. Při výběru pokrytí tedy musíte vzít v úvahu kumulativní náklady těchto dvou.

Další faktory ovlivňující náklady na pojistné

Kromě výše uvedených faktorů se musíte také podívat na další faktory, včetně vaší specializace, historie reklamací, umístění, pracovní doby a velikosti personálu. Pojďme diskutovat o každém z nich níže.

Faktor č. 1. Specializace

Náklady na pokrytí se také budou lišit v závislosti na vaší specializaci. Například neurochirurgové mají ve srovnání se stážisty dražší a citlivější práci. To znamená, že chirurgové mají větší hodnotu spojenou s operačními riziky.

Faktor č. 2. Historie reklamací

S předchozími nároky by pojistitel předpokládal, že musí pokrýt vaše vysoké riziko. To povede ke zvýšení vašich prémiových cen. Může se to však časem snížit, pokud po vás nebyl podán žádný nárok.

Faktor č. 3. Umístění

Většina zásad odpovědnosti klade při určování prémiových sazeb na lokační rizika jako na jeden faktor. Jinými slovy, umístění vaší praxe může ovlivnit náklady na vaše zásady. Geografie může způsobit kolísání nákladů. Lékaři ve městě mají různá rizika ve srovnání s těmi ve venkovských komunitách. Prémie se tedy bude lišit v závislosti na souboru rizik ve vaší oblasti.

Faktor č. 4. Pracovní doba

Někteří lékaři pracují pouze na částečný úvazek, protože současně pracují jako lektoři. Jiní lékaři ale pracují déle a navštěvují pouze pacienty. Pokouším se zde říci, že frekvence a doba, po kterou pracujete, ovlivní náklady na vaše náklady na pojištění proti zanedbání povinné péče. Obecně platí, že pracovat jen asi dvacet hodin každý týden bude mít s největší pravděpodobností za následek zlevněné sazby. Vězte tedy, kolik stojí pojištění proti zanedbání povinné péče.

Faktor č. 5. Velikost personálu

Někteří lékaři mají pojištění nejen pro sebe, ale i pro své zaměstnance. To lze považovat za pokrytí zdravotního stavu skupiny. Pokud do svých zásad přidáte další lidi, náklady se budou obvykle zvyšovat. Jejich odstranění naopak sníží pojistné. Nezapomeňte své zásady aktualizovat, jakmile je někteří z vás vyjmou, a pokud se připojí další, přidejte je do svých zásad ještě předtím, než s vámi začnou spolupracovat. Chtěli byste, aby byli všichni krytí. Přečtěte si čtyři důvody, proč byste měli aktualizovat své životní pojištění.

Je to zábal!

Nakonec máte představu o tom, jaké jsou dva faktory, které by ovlivnily náklady na pojistné u pojistky proti zanedbání povinné péče. Seznámíte se také s dalšími faktory, které to mohou také ovlivnit. Každopádně si můžete přečíst také o tom, jaké je vaše životní pojištění založené na snadné metodě. Chcete se dozvědět více o životním pojištění? Na vašem místě byste si přečetli a pochopili, proč pojištění často poskytuje klid. Děkuji za přečtení!