Co je pojištění tažení? 4 zajímavé možnosti pokrytí!

Zajímá vás zejména, co je pojištění tažení? Jak už jste možná věděli, tažné firmy se často účastní nebezpečných akcí v rámci své běžné činnosti. Pojištění vlečení je druh podnikatelského pojištění pokrývající širokou škálu možných ztrát.

Řidiči odtahových vozidel musí být chráněni před častými událostmi, které se mohou stát na dálnicích nebo ve firemních prostorách, od záchranných akcí na frekventovaných trasách až po nehody v drsném počasí.

Přestože pojištění vlečení je často spojeno s řidiči odtahů, mohou z plné ochrany těžit i další podniky, včetně dodavatelů silničních služeb, vyprošťování vozidel a také prodej nákladních vozidel, karosáren, dodavatelů autoklubů a mechanických opraven. Co je tedy pojištění odtahu?

Možnosti krytí pojištění vlečením

Pokaždé, když se odtahovka dotkne podlahy, čelí řidič dalšímu nebezpečí a odpovědnosti. Pojištění vlečení může pomoci chránit podnik před drahými ztrátami, které mohou ohrozit jeho konec. Většina majitelů a provozovatelů komerčních odtahových vozidel je ze zákona povinna mít určitou částku pojištění odpovědnosti za ochranu všech řidičů, zákazníků a vozidel.

Protože ne všechny plány pojištění tažení jsou podobné, je důležité promluvit si s kvalifikovaným zástupcem pojišťovny o vašich možnostech. Některé z nejběžnějších možností pojištění odtahových vozidel jsou následující:

#1. Pokrytí obecné odpovědnosti

Tento typ pojištění je požadavek pro profesionály v oblasti odtahu. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motoru se obvykle vztahuje na úraz a škody na majetku způsobené obsluhou motoru během práce. Většina států má minimální požadavky na krytí odpovědnosti. V některých případech může být řidič odtahového vozidla odpovědný za škody, jako například v případě, že se řidiči odtahového vozidla projeví porucha při nehodě, poškození odtaženého motorového vozu, zranění cestujícího v autě nebo poškození další motorové vozidlo na silnici.

#2. Pokrytí léčebných výloh

Zdravotní pojištění může pokrýt veškeré související náklady na lékařskou péči, pokud se při nehodě odtahovky zraní řidič odtahového vozu nebo cestující v kamionu. Řidiči odtahových vozidel často slouží lidem, kterým jsou odtahové služby poskytovány. Vyžaduje zakoupení zdravotního pojištění. Tento typ pojištění je volitelný, ale doporučuje se ve většině jurisdikcích. Na druhou stranu je pojištění odpovědnosti povinné většinou.

Pojištění zdravotních plateb často pokrývá spoluúčast na zdravotním pojištění, návštěvy nemocnice a lékaře, rentgeny a chirurgii, výdaje na pohotovost a záchrannou službu a profesionální ošetřovatelské služby.

#3. Pokrytí vlečení

Jedná se o typ pojištění odtahu, které vás kryje během pobytu. Pojistná smlouva tažného vozidla se vyplatí opravit nebo vyměnit škody způsobené definovanými nebezpečími. Pokrytí tažného zařízení obvykle pokrývá vozidla poškozená požárem, srážkou, výbuchem, krádeží nebo vandalismem při přepravě nebo tažení řidičem odtahu.

Aby měla odtahová společnost nárok na pojištění tažného zařízení, musí mít pojištění odpovědnosti. To je však omezeno na určité typy vozidel. Většina předpisů zakazuje přepravu automobilu za mobilním domem, odtah starožitných automobilů, jachet nebo závodních vozů pro osobní potřebu a převod vlastních vozidel majitelů podniků nebo vozidel vlastněných společností.

#4. Pokrytí fyzického poškození

Pojištění fyzického poškození kryje náklady na opravu odtahu bez ohledu na to, kdo za to odpovídá. Když je odtahovka financována, vlastník společnosti bude téměř vždy muset získat pojištění fyzických škod. Pokrytí fyzického poškození pokrývá širokou škálu událostí, včetně nárazu na jiné vozidlo nebo padající končetiny. Kromě toho jsou třemi hlavními typy krytí zahrnutými ve většině politik fyzického poškození komplexní pojištění, pojištění proti kolizi a pojištění proti požáru a krádeži.

Kolik stojí pojištění proti vlečení?

Ceny pojištění odtahu se velmi liší v závislosti na vybraném poskytovateli pojištění, počtu vozidel ve vozovém parku, jejich umístění a dalších proměnných. Pojištění odtahu není u různých nákladních vozidel stejné: čím je nákladní vůz větší a nákladnější, tím bude pojištění dražší.

Odtahová vozidla jsou extrémně nákladná na údržbu a opravy, což může mít dopad na náklady na pojištění. Při porovnávání pojistných plánů však své rozhodnutí nezakládejte pouze na nákladech. Abyste zajistili odpovídající úroveň krytí, nesrovnávejte pouze plány za různé ceny, ale je také moudré vzít na vědomí, co pojištění kryje a co nikoli. Další informace si přečtěte zde o tom, jaká je výše pojištění odtahu.

Kdo potřebuje pojištění proti vlečení?

Vzhledem k tomu, že žádné dvě firmy v oblasti odtahových vozidel nejsou podobné, nemusí být jedna možnost pokrytí vhodná pro jinou. Každá firma poskytující profesionální odtahové služby by obecně měla zvážit koupi pojištění odtahu. Na vašem místě bych si přečetl, proč byste si pro své podnikání měli najmout profesionální odtahovou službu.

Bez ohledu na to, kolik let řidič odtahového vozu zažil, může kdykoli dojít ke srážce nebo jinému druhu katastrofy. Společnost je zranitelná vůči velkým finančním ztrátám. Pojištění je jednoduchý způsob zabezpečení jakékoli společnosti, která vlastní nebo provozuje odtahová vozidla, jako jsou valníky, hákové a řetězové odtahové vozy nebo odtahová vozidla pro výtahy kol. Každopádně si zde můžete přečíst, jaký typ pojištění potřebujete jako odtahová společnost.

Je to zábal!

Nyní, když víte, co je pojištění tažení, obraťte se na odbornou pojišťovací specializovanou agenturu. Všeobecné pojištění odpovědnosti není vždy dostatečné k tomu, aby se zabránilo nákladným ztrátám odtahových společností.

S ohledem na to se mnoho tažných společností spoléhá na širší možnosti pokrytí, včetně zdravotního pojištění, pojištění vlečení a pojištění fyzického poškození. Další články o pojištění najdete v článku, jak začít s pojištěním auta a proč je pojištění auta důležité. Děkuji za přečtení! Doufáme, že se něco naučíte.