Proč se moje zástrčka elektrického ohřívače zahřívá? 5 nejlepších důvodů!

Říkáte si, proč se moje zástrčka elektrického ohřívače zahřívá? Zde je několik důvodů tohoto problému; jak všichni víme, všechny ohřívače potřebují velké množství tepla k vyhřátí vaší místnosti a jakékoli jiné oblasti, díky čemuž se zástrčky automaticky zahřívají.

Uvolněné spoje v zástrčce nebo zásuvce, zkrat, zásuvka s přerušenými kontakty, opotřebená kabeláž a další faktory mohou způsobit přehřátí. Lidé denně využívají elektrická zařízení, která jim pomáhají dokončit domácí povinnosti rychleji.

Plugin elektrické zásuvky ohřívače dodává elektrickou energii do zařízení. Zástrčka se mohla zahřát na kontakt, protože část energie odeslané do zařízení je plýtvána tepelnými ztrátami. Na druhou stranu zástrčky, které jsou při dotyku horké, mohou být nebezpečné pro vaši rodinu a vás. Každopádně, pokud se chcete dozvědět více, pokračujte ve čtení tohoto článku na konci. Takže bez dalších řečí můžeme začít!

Proč se zástrčka elektrického ohřívače zahřívá?

Elektrické ohřívače vyžadují ke své práci hodně tepla, protože ohřívač pracuje celý den, a když se ohřívač příliš zahřeje, předá toto teplo zástrčce. Kvůli tomuto nadměrnému teplu se vaše topná zástrčka zahřívá. Níže jsme probrali všechny možné důvody tohoto problému. Pojďme je vykopat jednu po druhé!

#1. Uvolněná připojení

Nejčastější příčinou tohoto problému jsou uvolněné spoje. Kvůli uvolněným spojům se teplo z ohřívače přenáší do zástrčky. Odpor se zvyšuje, když je spojení uvolněné, což vyžaduje, aby elektrický ohřívač odebíral podstatně více elektřiny, aby uspokojil své potřeby. To by mělo zvýšit rychlost ztráty energie jako teplota, což umožní, aby se zástrčka zahřála ještě více, než se spálíte, když se k ní přiblížíte.

#2. Jistič

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč se moje zástrčka elektrického ohřívače zahřívá? Problémem je někdy spíše zkrat v elektrickém ohřívači než vadné připojení v zásuvce nebo zásuvce. Krátký průběh může také zvýšit množství elektřiny spotřebované prostorovým ohřívačem, což má za následek větší ztrátu proudu jako teplo. Zjistěte, proč se zástrčka ohřívače zahřívá.

#3. Vadný kabel

Vadný vodič je další příčinou přehřáté zástrčky. Vzhledem k tomu, že kabely jsou připojeny k elektrickému ohřívači, tento problém nastane při použití nesprávné velikosti vodiče. Pokud je například kabel příliš krátký, neměl by přenášet veškerou elektřinu ohřívače. Zástrčka a kabel se přehřívají kvůli nárůstu odporu. Společnosti uvádějí, že dráty, které spojují jejich ohřívače, jsou dostatečně robustní, aby bezpečně dodávaly veškerou elektřinu jednotek. Občas se však stane, že zařízení dostane drát, který je buď poškozený, nebo má nesprávnou velikost.

#4. Koroze

Vidlice zástrčky začínají korodovat kvůli nadměrnému používání topných svíčky. Hromadění rzi nebo jakékoli jiné částice může způsobit zvýšení odporu na hrotech. Tento zvýšený odpor zase přehříval zástrčku elektrického ohřívače. Kolíky zástrčky musí být neposkvrněné a vyleštěné, když uvidíte, zda jsou hroty drsné nebo zrezivělé, může se zvýšit odpor jejich interakce se zásuvkou. K jejich umytí by bylo možné použít jemný brusný papír nebo ocelový kartáč. Zásuvka, do které jsou zasunuty kolíky, může být zlomená.

#5. Uvolněné pojistkové spony zástrčky

Svorky zajišťující pojistku v zásuvkách napájejících dokonalejší elektrické produkty, jako jsou vířivky, zahradní ohřívače a elektrická auta, se mohou časem poněkud uvolnit kvůli absorbované elektřině. Teplo generované uvolněným spojením zvyšuje odpor spojení, což vytváří mnohem více energie. Teplota se může začít zvyšovat až na úroveň, kdy se zátka roztaví. Roztavený držák pojistky má vlivem tepla tmavě hnědé skvrny a na objímce se objevují lomy. Umístění hnědé skvrny, která napodobuje umístění pojistky v zástrčce, je známkou toho, že přehřátý držák pojistky zástrčky nyní přerušil zásuvku.

Je normální, aby byla zástrčka ohřívače teplá?

Mnoho jednotlivců tvrdí, že zástrčky elektrického ohřívače se zdají horké, když se pouze zahřejí. To je velmi pochopitelné. Část energie, která proudí obvodem, se rozptýlí jako tepelná energie. Odpor určuje, kolik tepla se ztrácí. Díky své síle jsou elektrické ohřívače jedinečné. Musí spotřebovávat velké množství energie, aby poskytly požadované teplo, což indikuje zásuvku a v určitých situacích se může kabel zahřát.

Starejte se pouze o elektrické ohřívače, zatímco pokud je zástrčka příliš horká na to, abyste se ji na několik okamžiků dotkli, aniž byste se popálili. Pokud z ohřívače vychází zápach spáleného plastu, pak máte na rukou mnohem závažnější problém a je třeba ho okamžitě řešit. Existuje však riziko vzplanutí plamene kvůli topení.

It’s A Wrap!

Po přečtení tohoto článku doufáme, že všichni chápete, proč se moje zástrčka elektrického ohřívače zahřívá. Výše jsme diskutovali o pěti běžných důvodech tohoto problému. Přečtěte si je pozorně, abyste pochopili. Děkujeme, přátelé, že jste na konci byli s námi!

Přečtěte si související články; vědět, jak zjistit, zda je ohřívač vody plynový nebo elektrický a jak nainstalovat plynový ohřívač teplé vody.