Proč je dárcovství orgánů důležité? 5 důležitých kroků, jak se stát dárcem orgánů!

Přemýšlíte a snažíte se hledat, proč je dárcovství orgánů důležité? No, pokud ano, pak je tento článek přesně o tom. Pokud chcete znát odpověď na svou otázku, musíte si přečíst tento článek na konci. Transplantace orgánů je životně důležitá, protože darování orgánu dětem, kojencům, starším lidem a mladým lidem může zachránit život a prodloužit život příjemce. Poptávka po orgánech a tkáních však převyšuje nabídku.

Přiznání se k dárci orgánů je nezištný čin, který může zachránit život až 8 lidem, a to v případě, že dárce může darovat transplantáty a tkáň. Bez ohledu na pohlaví, rasu nebo dědictví může být dárcem transplantovaného orgánu téměř každý a charitativní organizace nebo dědictví nenesou žádné náklady.

Význam dárcovství orgánů

Každý den je na čekací listině orgánů asi 1400 lidí.

Dárcovských orgánů je však výrazně méně než těch, kteří čekají. Někdy lidé umírají, když čekají na dar. Dárcovství orgánů má velký význam pro záchranu lidských životů. Někteří lidé stráví týdny nebo dokonce měsíce v nemocnici, zatímco jiní vyhledávají lékařskou péči mnohokrát týdně kvůli operaci.

Lidé vyžadující transplantaci orgánu jsou často těžce nemocní nebo umírají v důsledku zhoršení stavu jednoho nebo více orgánů. Mnoho lidí na seznamu čekatelů na orgány má porodní nebo genetické onemocnění, nemoc nebo katastrofální srdeční problém, kvůli kterému se necítí dobře a vyžadují transplantaci.

Den darování orgánů

Den darování orgánů se každoročně slaví 13. srpna. Je to proto, že lidé mají mylné představy a obavy ohledně dárcovství orgánů kvůli nedostatku informací. Tento den je organizován s cílem povzbudit lidi, aby darovali své orgány po smrti, a zvýšit povědomí lidí, aby pochopili důležitost dárcovství orgánů.

Dárcovství orgánů je praxe darování orgánů dárce po smrti, jako jsou játra, mozek, plíce, střeva, hrudník a žaludek, s cílem transplantovat je dalším lidem, kteří potřebují operaci. Každoročně se v Indii provádí průzkum: 500 000 úmrtí v důsledku nedostatku orgánů, 200 000 v důsledku onemocnění ledvin a 50 000 v důsledku jiných důvodů. Proto člověk, který daroval svůj orgán, hraje zásadní roli při záchraně života jiných lidí.

Kdo může být dárcem orgánů?

Kdokoli, bez ohledu na původ, pohlaví, region, lokalitu nebo současný či předchozí zdravotní problém, se může rozhodnout být dárcem orgánů. Co se týče věku, i ti mladí se mohou přihlásit jako dárci orgánů. To znamená, že pokud jsou zdraví a jejich orgány také, zjistěte více o tomto podrobně zde: „Kdo může darovat?“

Proces dárcovství orgánů

I když se obrovské množství lidí podepsalo za dárce orgánů, jen několik dárců umírá způsobem, který umožňuje transplantaci orgánů. A je spousta věcí, které musíte zvládnout, abyste se stali certifikovaným dárcem orgánů. Přečtěte si o tom více zde: Jaký je proces dárcovství orgánů po smrti? Zde je několik dalších faktů o postupu dárcovství orgánů:

#1. Registrace dárce

Úplně první věc, kterou musíte udělat, je přihlásit se jako dárce orgánů. Darování obvykle začíná tím, že přijmete roli dárce tím, že zapíšete své jméno do národní databáze a sdělíte to svým rodičům. Některé registrace mohou být dostupné online, ale ujistěte se, že organizace je legitimní. To je možná první krok k záchraně životů.

#2. Vyšetření mozkové smrti

Pokud osoba nereaguje na terapii nebo stimulaci, lékaři provedou několik testů, aby zjistili, zda nedošlo k mozkové smrti. Duševně nedostatečný pacient nemá žádnou funkci mozku a nemůže sám dýchat. Potenciálními dárci orgánů se proto stávají pouze pacienti s poruchami mozku.

#3. Autorizace daru

Lékařské orgány určují, zda bylo úmrtí uvedeno jako dárce v jejich záznamech. V mnoha zemích je pro darování orgánů vyžadován souhlas rodiny a konečnou pravomoc mají příbuzní. Kromě toho odborníci ve zdravotnictví posuzují, zda je tkáň z lékařského hlediska vhodná pro transplantaci. Poté se provede řada testů na četných charakteristikách, aby se orgán porovnal s vhodným příjemcem pro transplantaci.

#4. Získání orgánů zpět

Po odstranění orgánu jej lékaři spojí se systémem, který jej udržuje v mechanickém provozu. Lékaři jsou při extrakci orgánů velmi opatrní. Většina orgánů má omezenou životnost, jak je uvedeno níže:

  • 4–6 hodin pro srdce
  • 12–24 hodin pro játra
  • 48–72 hodin pro ledviny
  • 4–6 hodin pro srdce-plíce
  • 4–6 hodin pro plíce

#5. Transport orgánů

Zdravotnický personál neustále pracuje na komunikaci mezi získaným orgánem a příjemcem, aby transplantace byla v určitých situacích adekvátní. Pro usnadnění transplantace orgánu je vybudován přirozený průchod. Jedná se například o vytyčenou, pouze odstraněnou trasu zkonstruovanou pro sanitku, která umožňuje, aby se získaný orgán určený k transplantaci dostal do cílové nemocnice v termínu. Chcete-li darovat orgán, musíte dodržet všechny tyto kroky.

Důvody, proč je dárcovství orgánů důležité

Proč je dárcovství orgánů důležité? Díky drastické inovaci v lékařské oblasti lze téměř jakýkoli orgán a tkáň opravit a obnovit transplantací orgánů a tento postup vyžaduje darování orgánů. Proto je zásadní. Na druhou stranu byste se chtěli dozvědět, jakou sílu má darování červené krve. Zde je několik důvodů, proč je dárcovství orgánů životně důležité:

  • Dárcovství orgánů dává život druhým
  • Zlepšit kvalitu života lidí
  • Prodlužte délku života pacienta

Závěr

Dárcovství orgánů skutečně znamená darování života druhým. Chcete vědět, proč je dárcovství orgánů důležité? Ano! Dárcovství orgánů je mimořádně prospěšné pro proces smutku. Navíc někteří příbuzní dárců nacházejí útěchu a pohodlí v důsledku transplantací orgánů. Transplantace tak může mnoha lidem zlepšit život prostřednictvím dárcovství orgánů. Přátelé, doufám, že všichni chápete důležitost dárcovství. Bez ohledu na to se zde dozvíte, jaké jsou některé mýty a fakta o dárcovství orgánů a tkání. Dík!