Kolik usherů na svatbě a kdo by měl být jedním?

Odpověď na to, kolik uvaděčů na svatbě má, je mít jednoho uvaděče na každých 50 hostů. Než však utečete s tímto obecným pravidlem, pokračujte ve čtení o tom, jak typ svatby ovlivňuje počet zřízenců, které byste měli mít.

Porovnáme také uvaděče s mládenci, protože tito dva mají často překrývající se povinnosti a na některých svatbách dokonce mají muži obě role. Nejprve však doporučujeme zkontrolovat, co je svatební uvaděč, abyste se s touto konkrétní svatební pozicí lépe seznámili.

Kolik usherů potřebujete na svatbu?

Můžete si vzpomenout na obecné pravidlo, že na každých 50 hostů je jeden uvaděč. Svatba pro 100 osob tedy musí mít alespoň dva uvaděče, zatímco menší a intimní svatby mohou fungovat i jen s jedním uvaděčem.

Neformální svatby budou také potřebovat méně uvaděčů než formální svatby, protože formální svatby mají více činností, které jsou obvykle přísné. Nicméně neexistuje žádné správné nebo špatné číslo pro pořádání svatby, pokud nejste omezeni personálem a rozpočtem.

Kromě toho mohou povinnosti zřízence vykonávat i další lidé, takže můžete posoudit, zda musíte mít zřízence více než dva. A konečně, pokud vás zajímá, zda můžete mít na svatbě uvaděčky, je přijatelné, aby tuto roli převzalo jakékoli pohlaví.

Můžete mít na svatbě 2 uvaděče?

Na většinu svateb stačí dva uvaděči, podle pravidla jeden uvaděč na každých 50 hostů. Dva uvaděči se mohou zúčastnit i velkých svateb se 100 hosty.

Vždy však můžete přidat ještě jednu, zvláště pokud máte nějaké starší hosty, kteří potřebují poradit. A naopak menší svatby s většinou zdatnými hosty mohou fungovat pouze s jedním uvaděčem.

Kdo by měl být pořadatelem svatby?

Svatebním zřízencem může být kdokoli, pokud si myslíte, že má vlastnosti, aby byl dobrý. Například svatební zřízenec by měl být odpovědný za to, že bude všechny své povinnosti vykonávat pečlivě a nebude komplikovat svatbu.

Svatební uvaděč by měl být také přátelský, protože hosty pozdraví a pomůže jim. Kromě toho by měl být pohotově k dispozici, aby mohl odpovídat na otázky hostů, aniž by to znělo hrubě.

A samozřejmě chcete, aby byl svatební uvaděč organizován. Jednou z jeho primárních povinností je sledovat hosty a navádět je na jejich místa, takže by měl rozumět rozpisu sedadel a seznamu hostů.

Je být uvaděčem na svatbě čest?

Být svatebním zřízencem je čest, zvláště když si vás pár vybere do této role. Od ostatních hostů se odlišujete také tím, co máte na sobě.

Kromě toho vám pár důvěřuje, že uděláte svatební úkoly. Ale v jakém věku by měl být svatební zřízenec?

Svatební uvaděč by měl být v ideálním případě v pozdním věku. Někdy je příbuzným nebo přítelem páru, aby se ujistil, že se bude cítit součástí této příležitosti, pokud bude počet mládenci plný.

Ale mít někoho mladého jako uvaděče může také fungovat, protože některé děti jsou dostatečně zodpovědné, aby vedly hosty. Jen se ujistěte, že pokud vybíráte někoho, kdo bude vaším svatebním zřízencem, bude se mu tato role líbit a nebude se cítit zavázán.

Pokud ještě nemáte konečný počet mládenci, zde je počet družinů na svatbě, takže se můžete rozhodnout, zda někteří mohou být vašimi zřízenci.

Je Usher totéž jako Groomsman?

Některé svatby mají muže se zaměnitelnými rolemi jako mládenci a zřízenci. To je možné, protože mládenec může také převzít úlohu uvaděče při pozdravu příchozích hostů a navedení je na jejich místa.

Někteří blízcí přátelé a příbuzní ženicha mohou také dobrovolně pomáhat v místě konání svatby, což z nich dělá uvaděče i mládence. Tyto dvě role však nejsou stejné, protože mládenec je součástí svatební hostiny a jeho pozice se blíží péči o ženicha.

Naopak uvaděč slouží hostům více a je zapojen do průběhu svatby než mládenci zodpovědní za předsvatební večírky. Uvaděč se však může zúčastnit i těchto předsvatebních oslav.

Nosí zřízenci a čeledíni totéž?

Uvaděči a čeledíni nebudou mít na sobě totéž, ale zřízenci mohou mít na sobě trochu odlišnou verzi od oděvu čeledínů. Koneckonců, typický uvaděčský outfit je něco formálního jako oblek nebo vesta.

Nicméně, oba jsou odlišitelní od hostů a oba budou často nosit boutonnieres. Kromě toho jsou uvaděči také zahrnuti na fotografiích, zejména jako součást rodiny nebo skupiny přátel.

Opravdu potřebujete uvaděče na svatební obřad?

Formálnost a velikost vaší svatby bude určovat, zda musíte mít zřízence. Obecně platí, že 50 hostů nebo formální událost bude lépe řešena s uvaděčem.

Pár také přidává roli, aby se ostatní mužští příbuzní a přátelé cítili součástí, pokud je svatební hostina plná. Ale bez ohledu na to je možné nemít také svatební zřízence.

Závěr

A to je vše! Abychom rekapitulovali, kolik uvaděčů na svatbě je, připravte jednoho uvaděče na každých 50 hostů.

Může to být přítel nebo příbuzný, kterého nemůžete zařadit jako svého mládence, ale ujistěte se, že by také rád hosty pozdravil a pomohl jim. Samozřejmě jim také chcete poskytnout oděv a boutonniere.