Kde se nachází topné jádro? Přečtěte si tato úžasná fakta!

Zajímá vás, kde je umístěno topné těleso? Jádro topení se zdá být kompaktním chladičem, který je umístěn pod palubní deskou vozidla, a proto se skládá z elektrického hliníku a mosazné trubky obsahující chladicí žebra, která zvětšují povrch.

Při návratu do chladicího okruhu motoru prochází ohřátá chladicí kapalina jádrem topení a vydává teplo. Ventilátor mřížky ventilačního systému automobilu fouká vzduch přes topné těleso, aby předával teplo z chladiva do kabiny cestujících, čerpaných do vozidla různými ventilačními otvory.

Chcete-li najít jádro ohřívače, budete mimo jiné potřebovat zdířky, sadu konektorů, klíč, pinzetu, drenážní misku a hadříky. Kromě nového topného jádra budete také potřebovat chladicí kapalinu. Mohou být nutné kabely topného jádra a hadicové spojky. Toto je pouze přehled. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili více.

Kde se nachází topné jádro?

Chcete tedy vědět, kde se nachází topné jádro. Snad nejpřímější technika, jak najít jádro ohřívače, je nejprve zjistit, kde to je.

Tolik automobilů je jádro topení umístěno v přístrojové desce. Jednotka topného jádra by se nacházela v motorovém prostoru některých vozidel, obecně větších autobusů a pickupů.

Hadici topného tělesa budete moci jednoduše najít, když zjistíte, kde se topné jádro v autě nacházelo. Pokud se jádro topení nějak nacházelo v přístrojové desce, hledejte hadice na firewallu.

Budete muset hledat v motorovém prostoru topnou jednotku, pokud tam je. Oprava topných jader umístěných uvnitř přístrojových desek může být komplikovaná. V závislosti na konfiguraci motorového prostoru může být obtížné najít hadici jádra topení. Pokud mezi motorem a firewallem není moc místa, můžete mít problém najít hadice. Za výjimečných okolností může pohled zdola vyžadovat baterku.

Hledáním dvou menších hadic zasahujících do motorového prostoru lze obvykle najít topné hadice všude tam, kde se připojují k firewallu. Punčochy pak lze vysledovat k opačným koncům, obvykle připojeným k pouzdru termostatu, radiátoru nebo T-konektoru. Člověk může občas sledovat hadice zpět opačným směrem, pokud uživatelé nevidí firewall a hledají je.

Hadice ohřívače je obvykle hadice o jednoduchém průměru o délce 1⁄2 až 3⁄4 palce, která je připojena k chladiči. Podobně, pokud najdete malé vedení procházející pouzdrem termostatu, může to být hadička jádra topení. Vedení topného jádra může být umístěno pomocí hadice připojené k motoru nebo T-přípojky. Nalezení hadice topného jádra bylo obvykle snadné, pokud auto mělo topnou jednotku.

Toto je obecně prominentní krabice se dvěma hadicemi malého průměru, které z ní vedou na jedné straně oblasti motoru. S největší pravděpodobností jsou to hadice topení. Za určitých okolností byste mohli být schopni najít linii jádra ohřívače jednoduše hledáním regulátoru ohřívače. Přívod chladicí kapaliny k jádru ohřívače je řízen vnitřním ventilem vlastněným motorizovaným drátem z přepážky. Když můžete objevit tento kabel a sledovat jej až k ventilu, našli jste jednu z hadic topného jádra. Možná vás také bude zajímat cena výměny topného jádra.

Princip činnosti jádra ohřívače

Topné jádro a motor ventilátoru jsou základní součástí topného systému automobilu. Topné jádro je malý radiátor umístěný ve vozidle, který funguje podobně jako radiátor. Ten je stejně jako chladič propojen sací a výstupní hadicí s klimatizací motoru. Vodní čerpadlo distribuuje teplou chladicí kapalinu do jádra topení a mnoha malých trubek, kdykoli je motor zahřátý.

Když je ohřívač zapnutý, vzduch je vytlačován přes vyhřívané trubky a lopatky, ochlazuje je a přenáší teplo z okolního vzduchu. Ohřátý vzduch je tlačen potrubím HVAC, když se chladicí kapalina vrací do motoru. Lidé ani nemají teplo HVAC rychle zpět za velmi chladné noci. Protože je tělo studené nebo nedosáhlo provozní teploty, nedochází k výměně tepla s prouděním vzduchu v jádru ohřívače a jediné, co ze vzduchových kanálů získáváte, je nelibost.

Znamení rozbitého topného jádra

Příznaky vadného topného jádra byly jednoduché. Nejviditelnějšími indikátory jsou stříkance nebo možná kaluž chladicí kapaliny, která smáčí koberce v prohlubních pro nohy. Spolehlivým indikátorem je také silný zápach chladicí kapaliny v interiéru. Pak je tu problém absence tepla. A pokud po zahřátí motoru a zapnutí topení necítíte horký vzduch, pak může být jádro topení pravděpodobně zablokované. Dalším indikátorem jsou zamlžená skla, která indikují, že odmrazovač nefunguje správně, a lepkavá látka pod sklem z otvorů pro odmrazování. Konečně si uživatelé mohou všimnout přehřátého motoru, když chladicí kapalina postupně uniká ze systému.

Je to obal!

Jsme potěšeni, že jste se dozvěděli, kde se nachází topné jádro. Umístění jádra ohřívače není obtížné, pokud si pozorně přečtete výše uvedené podrobnosti o objevování jádra ohřívače. Můžete si také přečíst o tom, jak obejít jádro ohřívače a jak otestovat jádro ohřívače. Děkujeme, přátelé, že jste s námi zůstali.