Jaký je proces dárcovství orgánů? Zde jsou úžasná fakta, která byste měli vědět!

Zajímá vás, jaký je proces dárcovství orgánů? Když člověk dobrovolně daruje orgán druhému, tento proces se nazývá dárcovství orgánů. Je možné darovat orgány, jako jsou játra, slinivka, ledviny a srdce.

Když říkáme dárcovství orgánů, jedná se o chirurgický postup odběru tkáně nebo orgánu dárce a jejich transplantace jinému jednotlivci, příjemci. V důsledku nemoci nebo nehody byl orgán příjemce poškozen nebo selhal a musí být transplantován.

V důsledku transplantací se současná medicína výrazně zlepšila. Ale bohužel potřeby dárcovství orgánů výrazně převažují nad nabídkou. Přes 107 380 žen, mužů a dětí potřebuje ve Spojených státech transplantaci orgánů. Přesto každý den zemře 21 lidí při čekání na transplantaci. Přátelé, pojďme se o tomto tématu dozvědět více. Čtěte dále!

Co lze darovat tkáně nebo orgány?

Transplantace je možná pro různé tkáně a orgány, jako je slinivka, plíce, srdce, játra, ledviny, střevo, kůže, střední ucho, srdeční chlopně, kostní dřeň, kost a pojivová tkáň.

Kdo může darovat orgány?

Darování by měli zvážit lidé bez ohledu na věk. Když však někdo zemře, jeho věk a anamnéza rozhodují o tom, zda je či není vhodným dárcem. Organizace pro odběr dárcovství orgánů určuje lékařskou vhodnost dárcovství.

Jak darovat orgány?

Jaký je tedy proces dárcovství orgánů? Aby bylo dárcovství orgánů úspěšné, měli byste zvážit následující. Nejprve se možná budete chtít zaregistrovat jako potenciální dárce orgánů. Tento registr není jen příslibem darování orgánů nebo tkání, když se někdo ke službě přihlásí. Místo toho je to metoda, jak oficiálně schválit dárcovství tkání, orgánů a očí.

Kartu dárce orgánů mějte vždy u sebe a pokud můžete, zaregistrujte se jako dárce. Určitě dejte vědět své rodině, že plánujete darovat krev. Pokud plánujete darovat krev, měli by být informováni i váš právník, rodinný lékař a náboženský vůdce.

Má darování mých orgánů nějaké nevýhody?

Ne, není. Někteří se obávají problémů, jako je nemožnost získat tu nejlepší lékařskou péči, ale není tomu tak. Výběr dárcovství neovlivňuje druh lékařské péče, kterou dostanete. Nikdo nemá finanční prospěch z darování tkání, orgánů nebo očí kromě příjemce. Rodina dárce také nebude čelit žádným nákladům. V každém případě musí veškeré náklady na pohřeb uhradit příbuzní zemřelého.

Změní darování něčích orgánů fyzický vzhled?

Lékaři s pokročilým školením provádějí operace k obnově tkání, orgánů a očí. Ale většinu času se rodina rozhodne pro konvenční pohřební obřad a stále to může udělat.

Co je potřeba udělat pro dárcovství orgánů?

Potřeba transplantace znamená zařazení na čekací listinu. Chcete-li být zařazeni na transplantační čekací listinu, musíte osobně navštívit transplantační zařízení. Interdisciplinární tým v transplantační nemocnici určí, zda jste či nejste vhodným kandidátem na transplantaci.

Každé transplantační zařízení má soubor kritérií pro přijímání kandidátů na transplantaci. Poté vás transplantační tým zařadí na čekací listinu, pokud si myslí, že byste byli pro daný orgán vhodným kandidátem.

Povolen je také Multi Listing, což znamená, že se můžete připojit na čekací listiny několika transplantačních zařízení. Nejprve si však ověřte lékařská pravidla pro každé transplantační centrum. Poté budete muset sedět a čekat. Bohužel nikdo nedokáže odhadnout, jak dlouho bude trvat, než se k darovanému orgánu dostane od někoho jiného. Zařadí vás tedy do seznamu potenciálních příjemců. U pacientů zařazených do souboru transplantací se provádí screening na kompatibilitu s novými orgány, jakmile budou k dispozici.

Kdo nebo co má na starosti rozhodování o tom, kde budou umístěny orgány?

Získání tkáně nebo orgánu je jednoduchý proces. Když bude k dispozici vhodný orgán, místní odběrová organizace informuje UNOS poskytnutím sociálních, lékařských a genetických údajů. Poté vytvoří konkrétní seznam potenciálních příjemců na základě několika kritérií, jako je složení tkáně, krevní skupina a tak dále.

Další faktory, které je třeba zvážit, zahrnují velikost orgánu, naléhavost konkrétního stavu, čekací dobu a geografickou vzdálenost mezi příjemcem a dárcem.

Nejprve budou varhany odeslány do zařízení s nejlepší potenciální shodou. Poté se transplantační tým rozhodne, zda orgán přijme nebo odmítne podle dobře stanovených kritérií a dalších úvah. Pokud transplantační zařízení orgán odmítne, podobný postup se opakuje, dokud není úspěšně umístěn pacientovi. Nyní, abyste darovali živý orgán, musíte splnit specifické požadavky. Co jsou?

Když živý jedinec daruje svou ledvinu nebo třeba část jater jiné živé osobě, transplantační zařízení to zařídí podle svých specifických kritérií. Bude zde multidisciplinární tým žijících dárců zastupující blaho a zájmy potenciálního živého dárce. Kromě toho bude tento tým tvořit nezávislý obhájce dárců.

Je to obal!

Tady to máte, lidi! Jste nejen osvíceni o tom, co je proces dárcovství orgánů. Ale přišli jste na vše, co jste o dárcovství orgánů potřebovali vědět. To je vše o tom, jaký je proces dárcovství orgánů. Možná vás bude zajímat, kolik životů zachrání dárcovství orgánů a důvody, proč je dárcovství orgánů důležité.