Jaký druh výstupu potřebuje elektrický sporák? 3 snadné kroky instalace výstupů!

Přemýšleli jste někdy o tom, jaký druh zásuvky potřebuje elektrický sporák? U běžného Jonesa nevyžaduje použití energie nový typ kamen. Abyste však splnili požadavky na výkon elektrického sporáku, musíte jej zapojit do zásuvky 220 voltů.

Elektrická kamna vyžadují provoz stabilního proudu vysokého napětí. Použití zásuvky elektrického ohřívače na 110 voltů je nebezpečné a neefektivní. Rád bych vám pomohl s instalací nové zásuvky a pomohl vám vylepšit váš dům tak rychle, jak to jen bude možné. Níže je proto k dispozici jednoduchý průvodce a srovnání různých druhů kamen.

Vysoká pevnost elektrických kamen je jedním z hlavních důvodů, proč na ně lidé přecházejí. Bohužel je nemůžete jen tak zapojit do jakékoli normální zásuvky. Nejběžnější vývod kamen ve Spojených státech je pouze 110 voltů.

Zavolejte profesionála, pokud máte nějaké obavy ohledně svých dovedností, znalostí nebo kompetencí v oblasti elektřiny. Ošetřování elektrických materiálů s sebou nese nebezpečí poškození, zejména pokud jste nekvalifikovaní.

Kroky k instalaci zásuvky vašeho elektrického sporáku

Zde jsou kroky k instalaci zásuvky elektrického sporáku:

Krok č. 1. Před splátkou se ujistěte, že je vypnutý proud

Chcete -li to provést, otevřete skříň obvodu a vypněte spínač. Je důležité vědět, že to odpojí elektřinu od celého domu. Jakmile to uděláte, zkontrolujte, zda to fungovalo. Zkuste zapnout světlo, abyste minimalizovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem pomocí kabelu.

Krok č. 2. Vložte nový spínač do krabice okruhu, abyste regulovali odtok pece

K získání dostatečné plochy v jedné řadě jsou zapotřebí dva volné sloty. Důvodem je instalace dvojitého vypínače namísto jednoho jističe. Pomocí pokynů vložte nová tlačítka podle pokynů výrobce. Budete také muset vytvořit připojení na straně krabice s obvody. Jistič může napájet elektřinu prostřednictvím televize. Pamatujte, že byste se měli zastavit a vyhledat pomoc, pokud nejste spokojeni se svým zaměstnáním.

Krok č. 3. Prodlužte drát ke stěnám, dokud nebude nainstalován nový vývod

Možná se budete muset ponořit do struktury svého majetku, abyste zajistili, že ostatní kabely nebudou zašroubovány. Odstraňte izolaci konce kabelu a připojte ji k novinkám. Dále by měl být vývod roztržen do zdi a jste téměř hotovi. Úkol není tak těžký; je to jen riskantnější než jiná vylepšení domu.

Nakonec připojte vodič přes vytvořené připojení k krabici s obvody. Připojte kabel k obvodu jističe a ukončení je uzemněno. Pokud vše vypadá, že je na svém místě, přepněte nové přepínače do polohy „vypnuto“. Poté zapněte hlavní napájení domu, než zapnete nové ovládací prvky. Voltmetrem zkontrolujte, zda zásuvka generuje alespoň 220 voltů. Poté můžete vyrábět a péct vše, co si přejete.

Jiné alternativy sporáku

Poté, co zjistíte, jaký druh zásuvky elektrický sporák potřebuje, by bylo dobré znát typy elektrických sporáků, ze kterých si můžete vybrat. Všichni mají vynikající vlastnosti. Pojďme se tedy podívat na oba druhy, abychom zjistili, který je pro vás ideální.

#1. Plynová kamna

Mnoho lidí si vaří na plynových varných deskách. To jsou některé z hlavních argumentů pro použití plynu pro napájení. Za prvé, jakmile se oheň rozhoří, plynový sporák se zahřeje. Za druhé, propan a plyn jsou levnější než elektřina. Za třetí, použití plynového hořáku zjednodušuje úkoly vaření, jako je pronájem zeleniny. Začtvrté, ovládání je snadné, protože plamen je viditelný. A konečně, plynové sporáky jsou odolnější vůči každodennímu opotřebení než elektrické hořáky.

Měli byste si však být vědomi některých nepříjemností spojených s používáním plynového sporáku. Kvůli nerovnému povrchu se hůře čistí. Plynové pece poskytují větší tepelný výkon a mohou zvýšit celkovou teplotu domu.

Pro některé rodiny může být první plynový zápach nepříjemný. K úniku plynu však může dojít také při vypnutých hořácích. U plynových kamen je navíc vyžadováno speciální potrubí, které vyžaduje rozsáhlejší práci a více peněz. Další informace si přečtěte o připojení plynového sporáku a o tom, kolik propanu plynový sporák používá.

#2. Indukční kamna

Pomocí elektromagnetického cyklu můžete vařit a péct jídla za poloviční čas. Protože indukční pece spotřebovávají méně energie, ušetří vám peníze za elektřinu a jsou zdravější pro životní prostředí. Hořáky rychle vychladnou a učiní je bezpečnějšími v dětských domovech nebo domácích mazlíčcích. Navíc se neuvěřitelně snadno čistí vodotěsným hadříkem z celoskleněné desky.

Hlavní nevýhodou indukčních kamen je to, že jsou nákladné. Magnetické nádobí je nezbytné pro správnou funkci indukčního procesu. Když vypadne elektrická energie, nebudete moci používat kamna. Také když používáte indukční kamna, je slyšet bzučivý zvuk.

Je to Wrap!

Jakou zásuvku tedy elektrický sporák potřebuje? Vzhledem ke svému zvýšenému výkonu vyžadují elektrická kamna nepřetržité napájení vyšším napětím. To pomáhá rychle vyrábět a udržovat teplo. Stejné přístupy používají i jiná zařízení, jako jsou sušičky a ohřívače vody. Děkuji za přečtení!