Jaký druh plynu používá tlaková myčka? Úžasná fakta, která je třeba vědět!

Jaký druh plynu používá tlaková myčka? Vždy používejte čerstvý benzín, který není starší než 30 dní. Pokud je ve vašem elektrickém nářadí plyn, což již uplynulo třicet dní, vyhoďte jej a poté použijte čerstvý benzín.

Vždy mějte na paměti, že druh plynu, který má být umístěn do tlakové myčky, je nezbytný pro ochranu & udržovat vnitřní součásti motoru. Nekupujte a nepoužívejte jen benzín z čerpací stanice.

Spokojte se s renomovanou čerpací stanicí a nikdy neskladuje plyn na delší hodiny & se sedimentem vespod. Ještě důležitější je zajistit, aby plyn obsahoval oktanové číslo osmdesát sedm nebo více. Navíc musí obsahovat až 10 procent ethanolových složek. Použijte nižší hodnotu, než je uvedeno, ale počítejte s poškozením motoru nebo nánosy.

Je možné použít směšovací plyn pro tlakovou myčku?

Nikdy nemíchejte benzín do tlakové myčky. Dobrá věc je, že plyn zakoupený na čerpacích stanicích a obchodech má palivo bez etanolu. Tlaková myčka používá toto palivo, takže funguje efektivně. A když mícháte benzín, ujistěte se, že směs neobsahuje deset procent etanolu. Dosud jsou známé čtyřmotorové cykly jako tlakové myčky. Přesto neplňte motor palivem v kombinaci s olejem.

Další možností je přidat do motorového paliva nějaký stabilizátor paliva, aby se zabránilo rzi a korozi. V tomto případě je k použití jeden dobrý stabilizátor paliva pro určitou ochrannou vrstvu v palivu. Navíc se kombinuje s benzínem a zabraňuje odpařování. Pro tlakovou myčku je však vždy dobré používat palivo bez etanolu.

Tlaková myčka se nedoporučuje používat všechny druhy plynu

Nikdy nedávejte do tlakové myčky všechny druhy plynu. Je to vždy bezolovnatý, bez paliva etanol a čistý benzín (jako minimum 87 oktanů), což je nejlepší plyn pro tlakové myčky. Stejně jako u bezolovnatého benzínu pomáhá snižovat klepání motoru. A zlepšuje účinnost a oktanové číslo paliva. Bezolovnatý plyn navíc zatím neobsahuje žádné olovo.

Prémiový plyn pro tlakové myčky

Jaký druh plynu tedy používá tlaková myčka? Prémiový plyn není potřeba jako vždy. Za prvé, má devadesát jedna oktanových úrovní nebo dokonce více než to. Zatím se u prémiového benzínu očekává 91 a devadesát tři oktanové číslo. To platí na většině čerpacích stanic v zemi. Uživatelé potřebují prémiový plyn, pokud to výrobce vozidla říká.

Na zadní straně dvířek palivové nádrže je štítek s nápisem „Vyžadováno prémiové palivo“. Všimněte si, že jiné značky plynů obsahují vyšší množství detergentu. Zahrnuje také přísady do chladného počasí v prémiovém palivu než v běžném. To udrží motor čistší, aniž by ho tlačilo, aby fungoval správně. Můžete si také přečíst o tom, jak spustit plynovou tlakovou myčku

SAE 30 pro použití v tlakové myčce?

SAE 30 platí pro značky jako Stratton a Briggs. Tento typický olej je užitečný pro malé typy vzduchem chlazených motorů. Můžete jej aplikovat na sekačky na trávu, menší traktory a & řetězové pily typy motorů. Vhodný olej pro použití odpovídá doporučení výrobců tlakových myček. Dobrá věc, motorové oleje spadají do vícestupňové klasifikace, která umožňuje dobře fungovat v různých ročních obdobích.

Většina uživatelů považuje motorový olej za univerzální. Tento olej je užitečný v různých teplotních podmínkách, které přesahují čtyřicet stupňů Fahrenheita. Například olej typu SAE 30 je užitečný na podobné tlakové myčce. Tlaková myčka by měla používat deset wattů až třicet typů při teplotě, která spadá pod čtyřicet stupňů Fahrenheita.

Všestranný motorový olej se doporučuje používat při teplotách stroje přesahujících čtyřicet stupňů Fahrenheita nebo 4,44 stupňů Celsia. Druh oleje 10W-30 je vyžadován v tlakové myčce při teplotě pod čtyřicet stupňů Fahrenheita.

Motorový olej podobný oleji čerpadla tlakových ostřikovačů

Olej vhodný do tlakových myček není podobný oleji používanému v motoru. Navíc aditiva přidaná do oleje čerpadla tlakového ostřikovače se liší od motorového oleje. Například síran hořečnatý tvoří funkční detergentní přísadu do motorového oleje. Zjistěte, jaký druh oleje pro čerpadlo tlakových ostřikovačů.

Syntetický olej použitelný pro čerpadlo tlakových myček

Pamatujte, že nepoužívejte motorový olej. Zatím nejlepším druhem syntetického oleje je formulovaný a nedetergentní typ. Jeden dobrý příklad pochází z Briggs and Stratton 6033, který udržuje jednotku v chodu. Toto je zatím nejkvalitnější a nejhospodárnější olej pro tlakové myčky. Navíc je vhodný pro všechny značky v tlakové myčce.

Časy potřebné pro výměnu oleje v čerpadle tlakové myčky

Po každých deseti provozních hodinách vyměňte olej v čerpadle tlakového ostřikovače. Pokud se nářadí často používá, vyměňte olej nejpozději po třech měsících. Kliknutím na tento odkaz zjistíte, jak vypustit plyn z tlakových čističů

It’s A Wrap!

Nyní se dozvíte, jaký druh plynu používá tlaková myčka. Věděli jste již o syntetickém oleji, motorovém oleji, oleji v čerpadle a o časech potřebných k výměně oleje. Mějte tedy na paměti všechny tyto skutečnosti, abyste také ochránili stroj a aby byl užitečný po mnoho let!