Jaký Amp Breaker pro sušičku? 6 jednoduchých kroků k instalaci!

Víte, jaký zesilovač zesilovače pro sušičku? Typický ampérový jistič pro standardní sušičku by byl alespoň 30 ampérů. Všichni hledáme bezpečnost při používání našich spotřebičů, zejména u sušičky, která je bezpochyby nejpoužívanější ze všech a ta, která spotřebovává příliš mnoho elektřiny.

Jistič zesilovače nebo také známý jako jistič. Elektrický spínač chrání elektrický obvod před nadproudem/přetížením nebo poškozením zkratem. Poté, co ochranná relé identifikují poruchu, jejich primárním úkolem je zastavit elektrický proud.

Vědět, jaký typ jističe zesilovače použít nebo proč používat jistič zesilovače, může být život zachraňující volbou. Všichni se chceme při používání našich spotřebičů cítit bezpečně a jističe se často používají v zařízeních, která ke své činnosti vyžadují velké množství energie.

Jak vybrat správný zesilovač zesilovače

Takže, jaký zesilovač pro sušičku? Sušičky spotřebovávají hodně elektřiny a vyžadují správnou kapacitu jističe, aby se zabránilo zakopnutí a neúmyslným úrazům elektrickým proudem ve vaší domácnosti. Je také dobré vědět, který jistič pro sušičku je největší. V tomto smyslu by měl být typ jističe, který si vyberete, dostatečně pevný, aby odolal provozu stroje. V závislosti na tom, jaké napětí spotřebič vyžaduje při používání, mohou být k jeho ovládání použity různé jističe.

Postup instalace Amp Breaker pro sušičku

Instalace jističe je často považována za nejnáročnější aspekt bytové elektroinstalace. Většina jedinců se bojí, že se polekají, když to sami udělají. Instalace jističů do většiny domácích elektrických panelů na druhou stranu nemusí být riskantní ani náročná.

Následující fáze by měl provádět odborník. Přesto, pokud máte předchozí zkušenosti nebo pracujete pod dohledem elektrikáře, může to být pro vás užitečný průvodce. Než zahájíme operaci, ujistěte se, že máte následující položky; kleště, šroubováky, elektropáska, svítilny, izolované rukavice a lékárnička pro případ nehody nebo špatného zacházení s nástroji.

Krok č. 1. Vypněte napájení

Pokud pracujete s elektrickým vedením nebo zařízením, ujistěte se, že je napájení vypnuté, abyste nebyli zasaženi elektrickým proudem. Všechna elektronická zařízení, jako jsou počítače, chladničky a klimatizace, musí být vypnutá, aby nedošlo k poškození v důsledku výpadku proudu.

Krok č. 2. Odstraňte kryt elektrického panelu

Odstraňte všechny šrouby pomocí šroubováků a jemně podpírejte panel, aby nespadl na zem. Pokud to nezvládnete sami, požádejte o pomoc, i kdyby to mělo být pouze držení panelu na místě, protože pokud je poškozen, představuje mnohem větší riziko a riziko pro vaši bezpečnost.

Krok č. 3. Najděte mezeru mezi stávajícími jističi nebo v jejich blízkosti

Nový jistič musíte nainstalovat vedle stávajícího jističe. Důkladně ověřte toto umístění na dříve staženém krytu, abyste se ujistili, že odpovídá novému místu na povrchu.

Krok č. 4. Umístění jističe do panelu

Jistič má tři nastavení. ON, OFF a střední poloha při vypnutí nebo aktivaci a také pro zajištění vaší bezpečnosti během instalační procedury otočte před instalací jističe rukojeť do polohy OFF.

Krok č. 5. Pevné nasazení jističe

Palcem pevně, ale jemně zatlačte na jistič, dokud nezapadne na místo na přípojnici. Přerušovač je držen na místě pomocí pružinových spon a krytu panelu, takže jej nemusíte šroubovat. I když sezení vyžaduje pevný rovnoměrný tlak, nemělo by se na něj tlačit.

Krok #6. Spojte kabeláž obvodu dohromady

Připojte bílý vodič a tmavý horký vodič ke spínači poté, co se ujistěte, že pojistková skříň je nyní v poloze OFF. Odstraňte šroub z připojovací svorky jističe, vložte kabely do správných částí svorek a utáhněte šrouby.

Poslední úpravy instalace

Odstraňte z vnitřku panelu veškeré předměty, úlomky drátů nebo jiné cizí materiály, které by mohly způsobit zkrat. Poté se ujistěte, že je vrstva pevně nainstalovaná na obou kontaktních plochách a lícování a skrz kryt umístěním povrchu zde na panel. Nakonec zašroubujte víko zpět na místo na fóru.

Za nejlepších podmínek mohou být elektrické parametry již od 50 voltů smrtící. Většina domácí elektroinstalace má hodnotu 2 až 5násobku této hodnoty. Při práci s obvody vypněte napájení a nepokračujte, pokud si nejste jisti nebo nejste znepokojeni výše uvedenými pokyny.

Dalším základním opatřením, které je třeba učinit pro bezpečnost panelu jističů v budově, je jeho pravidelná kontrola a údržba, aby se ověřilo, že všechny jističe jsou ve výborném provozním stavu. Jističe se časem opotřebují a je třeba je vyměnit. Během těchto vyšetření lze odhalit mnoho problémů, a pokud jsou zachyceny dostatečně včas, lze předejít dalším škodám.

Je to obal!

Nyní, když máme představu o tom, k jakému ampérovému jističi pro sušič a obvody obecně přistupujeme, předpokládáme, že to nyní můžete udělat sami a být extrémně opatrní, protože při provádění následujících uvedených kroků musíme také ocenit svůj život a bezpečnost.

Můžete si také přečíst o tom, jak připojit pračku a sušičku a proč mé sušičce trvá tak dlouho, než schne.