Jak zapojit pračku a sušičku? 3 úžasné kroky!

Zajímá vás, jak propojit pračku a sušičku? Při přípravě na připojení značkové pračky a sušičky je prvním prvkem dostatečný prostor pro připojení praček měřením umístění.

Nemusíte jej začít zapojovat, abyste zjistili, že stroje nejsou prakticky ve formě.

Dále zkontrolujte, zda je zem hladká a stabilní. Nerovná podlaha není pro zařízení vhodná. Nakonec vypněte elektřinu uvnitř oblasti. Jste připojeni k sušičce a pračce, abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem. Nejen to, ale také mnohem více o zapojení praček a sušiček. Abyste dobře rozuměli, pokračujte ve čtení!

Zapojení pračky a sušičky

Zapojit pračky a sušičky je upřímný závazek; pokud to zvládnete ručně, můžete ušetřit peníze a čas! Každý model pračky a sušičky je autentický. Přesto platí, že maximální modely, včetně jednotlivých aspektů vzhledu a horních a zadních modelů, dodržují širokou řadu rad, pokud mohou být syntetické, abyste mohli praktikovat níže uvedené metody na konkrétních způsobech praček a sušiček. . Jak tedy zapojit pračku a sušičku?

Metody připojení sušičky a pračky

Krok č. 1. Připraveno k instalaci

Před instalací praček a sušiček musíte nejprve spočítat, kam chcete pračky a sušičky nainstalovat, abyste měli jistotu, že budou perfektně pasovat. Pamatujte, že sušička bude chtít v vráceném odvětrání přibližně čtyři palce navíc.

Krok č. 2. Stabilní podlaha

Nedoporučuje se instalovat pračky a sušičky na kobereček, měkký beton a všechny ostatní zcela nepodepřené konstrukce, protože stroje se mohou stát nestabilními a poškodit půdu.

Krok č. 3. Postupujte podle pokynů

Dodržujte doporučené pokyny pro vaši pračku a sušičku. Mnoho praček a sušiček se bude řídit těmito pokyny, ale musíte zkontrolovat pravidla dodávaná s vaším zařízením, abyste zjistili, zda nemá nějaké neobvyklé funkce, které umožňují opatření. Může být užitečné vědět, za kolik bych měl prodat svou pračku a sušičku.

Jak zapojit sušičku?

Zkontrolujte a v případě potřeby otřete výfuk sušičky. Dokud váš domov nebude nikdy obýván, je důležité zajistit, aby byl výfuk sušičky zbaven veškerých nepotřebných látek, protože ucpaný ventilační otvor může představovat riziko požáru.

Větrací kartáč lze zakoupit za rozumnou cenu ve většině železářství. Začněte tím, že vložíte schůzi jen pár centimetrů do země a roztočíte ji, poté odstraníte kartáčování a začistíte okraje. Opakujte, dokud nebudou štětiny zbaveny nečistot.

Po umytí větracího otvoru zevnitř vyjděte ven nebo zvedněte kryt větracího otvoru, abyste se ujistili, že na něm nejsou vlákna a nečistoty. Vydělávat si ventil každé dva roky je chytrá volba. Kromě bezpečnostních obav, které může způsobit ucpaný průduch, může být suché oblečení s ucpaným výfukem nepohodlné.

Protáhněte jeden konec výfukové hadice zadní částí větracího otvoru sušičky. Pokud je k dispozici místo, zvolte ocelové odvětrávací potrubí, protože drážkované plastové a hliníkové trubky s větší pravděpodobností shromažďují prach a ucpávají se. K utěsnění spojů kovového potrubí byste měli použít lepicí pásku, protože šrouby mohou zachycovat vlákna. Neměly by být vyžadovány žádné svorky ani lepidlo, protože konec musí těsně zapadnout do stroje.

V oblastech, kde se hadice zakřivuje, se mohou hromadit vlákna, takže čím hladší je odvětrání, tím lépe bude fungovat. Dalším dobrým důvodem, proč zvolit kovové potrubí místo plastových nebo tvárných hliníkových trubek, je to, že jsou odolnější. Když používáte plastovou odvzdušňovací trubku, zaklapněte přes ni sponu sušičky, aby zůstala na místě. Nakonec sušičku připojte a zasuňte do zásuvky.

Zapojení pračky

Před připojením pračky se ujistěte, že je hadice horké vody připojena ke kohoutku horké vody a hadice chladicí vody je připojena ke kohoutku studené vody.

Většina hadic byla červená, přičemž červené punčochy označovaly zahřáté a modré hadice ukazovaly chlad. Ostatní nejsou označeny, takže si budete muset pamatovat, který z nich, až bude čas připojit stroj.

Váš kohoutek je připojen ke konci potrubí, které má v připojení stínítko senzoru. Před připojením hadice ke stěně vložte do spojky filtrační síto, pokud již v hadici není. Vaše punčochy místo, kde instalace by měla přijít s obrazovkami. Ručně utáhněte spojení otáčením ve směru hodinových ručiček. Spojku stlačte kleštěmi otočením o další 1/4 až půlkulatosti. Navrhuji, abyste si přečetli o nejlepší kompaktní pračce a sušičce.

Po zapojení jsme zkontrolovali pračku a sušičku

Ujistěte se, že vaše pračka a sušička jsou ve vodorovné poloze, jakmile je dokončíte. Chcete-li ověřit, zda jsou pračka a sušička vyvážené, podle potřeby utáhněte nohy na základně stroje. Nakonec otestujte zařízení, abyste se ujistili, že jsou správně připojena. Může být také dobré vědět, kde koupit pračku a sušičku do bytu. Abyste měli jasnou perspektivu, podívejte se na průvodce nákupem pračky a sušičky velikosti bytu.

It’s A Wrap!

Doufali jsme, že se naučíte zapojit pračku a sušičku. Před instalací pračky a sušičky nezapomeňte vyčistit sušičku a větrací otvor pračky. Další kroky při zapojování strojů jsou uvedeny výše. Děkuji vám, přátelé, že se držíte tohoto článku.