Jak zapojit ohřívač vody Rheem Tanless?

Otázka zní: jak zapojit bezzásobníkový ohřívač vody Rheem? Chcete-li připojit zásobníkový ohřívač vody Rheem, nejprve byste měli identifikovat a najít bílý a černý vodič. Poté zjistíte, že tyto dva dráty pocházejí ze skříně jističe, kde šly ze spodní části ohřívače jako jističe. Musíte si dát pozor na strany kabelů, které lze nalézt shora. Zde se budeme zabývat sadami, které musí mít jistič a drát. Zde je letmý pohled:

A 13 KW vyžaduje 1 sadu jističů a vodičů. Na druhou stranu 19KW vyžaduje dvě sady jističů a vodičů, třetí, která je 25-27KW, vyžaduje tři skupiny a čtvrtá, která je 37KW, vyžaduje čtyři sady jističů a vodičů.

Umět mít všechna tato fakta na paměti. Všechny výše uvedené informace si musíte podrobně zapamatovat. Ujistěte se, že když plánujete zapojit ohřívač Rheem bez nádrže, jste připraveni, ať je to na nářadí, které budete potřebovat, a ujistěte se, že budete dodržovat bezpečnostní opatření při manipulaci a práci s dráty. Koneckonců, je lepší být připraven, než ne. Můj příteli, musíš se toho tolik naučit. Chcete-li vědět, kde začít, přejděte dolů!

Kroky zapojení Rheem Tankless ohřívače vody

Chcete-li připojit ohřívač vody bez nádrže, musíte se naučit kroky, jak to udělat. Existují kroky a způsoby, jak zapojit ohřívač vody. Možnost připojení ohřívače vody bez nádrže může pomoci vašemu ohřívači udržet si vynikající výkon a práci. Jako uživatel se musíte ponořit hlouběji a ponořit se do tohoto článku, abyste zjistili možné části znalostí, které byste mohli získat a získat přečtením tohoto článku. Níže jsou uvedeny kroky, jak zapojit bezzásobníkový ohřívač vody Rheem:

Krok č. 1. Vyzkoušejte elektrickou službu

Úplně prvním krokem, který byste měli udělat, je otestovat elektroinstalaci, přesněji řečeno panel, zda je právě vhodný pro topení. Zajištění, že tento krok je proveden pozorně a přiměřeně, vám pomůže zabránit tomu, aby bylo ve vašem ohřívači cítit a pozorovat příliš mnoho tepla. Příliš mnoho tepla nebo přehřátí je nebezpečné a představuje problém při provozu. Může to způsobit nehody nebo nejistoty.

Krok č. 2. Zkontrolujte, zda je připojen kabel, a nainstalujte

Jako druhý krok při zapojování zkontrolujte, zda je připojený vodič velmi důležitý. Operátor nebo osoba provádějící kroky nebo operaci o tom musí být otevřeni. Přitom musí být dráty zakryté a dostatečně utažené. Z jističe byste měli připojit vodič pomocí konektorů, jako jsou vodiče. Je také lepší zkontrolovat jednotky na štítku. Uvidíte, že tankless bude mít topné těleso.

Krok č. 3. Vyhledejte připojení vodičů

Třetí je hledat drátové spoje. Možná vás napadá potřeba hledat drátová spojení? Jednoduše proto, že musíte být otevření v umístění každého drátu, se kterým se budete při zapojování zabývat. Důležité také je, že v tomto kroku budete hledat blok, kde v tomto místě je místo, kde můžete nainstalovat vodiče. Poté zkontrolujte výkonový štítek ve wattech.

Krok č. 4. Zaškrtněte skříňku jističe

Tento krok je nyní čas, kdy budete muset zaškrtnout políčko jističe. Hlavní jistič bude mít tendenci vydávat teplou nebo vysokou teplotu, když je vypnutý. Ve skutečnosti to závisí, ale nejdůležitější věcí, kterou musíte udělat, je zabezpečit se a dbát na své činy, abyste se vyhnuli nehodám. Poté použijete specifický jistič s drátem. Vyrovnejte zátěže, které byly ve skříni jističe.

Krok č. 5. Odpojit a chránit

A jsme u posledního kroku, kterým je odpojení a ochrana. V jednotce ohřívače vody bez nádrže může být zobrazen elektrický kód. Podstatné je, že když se věci vymknou kontrole a můžete vidět známky, se kterými si nevíte rady, je lepší zavolat na tuto práci elektrikáře. K ochraně vašeho ohřívače použijte přepěťovou ochranu. Nainstalujte něco, co by vám při operaci mohlo velmi pomoci. Je lepší být připravený, otevřený a připravený, než ne. Mohlo by vás také zajímat, zda potřebuje ohřívač vody odpojit.

It’s A Wrap!

Nyní, když znáte odpověď: jak zapojit bezzásobníkový ohřívač vody Rheem. Doufáme, že slova uvedená a konzistentní v tomto článku vám pomohou získat znalosti nebo představu o tom, jak zapojit ohřívač vody bez nádrže. Nechte se motivovat a vést k tomu, co musíte udělat při jednání s vaším ohřívačem vody. Kéž vám tento článek pomůže získat znalosti a získat nápady, které potřebujete. Může být užitečné přečíst si o tom, jak funguje zásobníkový ohřívač vody a jak rychleji získat horkou vodu z beznádržového ohřívače vody. Děkuji, že jste dočetli až sem, příteli. Mějte praktický život a hezký den!