Jak zapálit nástěnné topení Williams? 3 snadné kroky!

Máte doma nebo v bytě nástěnné topidlo Williams a chcete se naučit zapálit nástěnné topidlo Williams? Tento článek vás provede zahájením a poskytne vám tipy, které vám pomohou. Zapálení ohřívače Williams lze zvládnout rychle a není těžké. Tuto práci určitě zvládnete.

Nástěnná pec od Williamse funguje tak, že zahřeje termostat na hořák, zahřeje pec a spustí ventilátor. Poté z žaluzií vycházel ohřátý vzduch.

Po dosažení požadované teploty ji termostat načte a automaticky vypne hořák. I když je hořák vypnutý, ventilátor poběží, dokud se teplo neuvolní z pece, a poté se vypne, když už žádné teplo nezůstane. Jste připraveni dozvědět se o osvětlení nástěnných topidel, příteli? Prosím, pokračujte ve čtení.

Kroky k zapálení nástěnného topení

Obsluha a zapálení vašeho nástěnného topení je snadné, ale musíte být opatrní, abyste se nezranili. Nesprávné zacházení s ohřívačem může způsobit mírné až vážné poškození vašeho domu. Před použitím ohřívače však zkontrolujte, zda z něj neuniká plyn. Ohřívač přepněte do polohy „vypnuto“ a počkejte alespoň pět minut, aby se uvolnil veškerý plyn. Pokud ucítíte plyn na ohřívači, zejména na podlaze, nezapalujte ohřívač a okamžitě zavolejte plynového technika.

Totéž platí, pokud byl váš ohřívač umístěn pod vodou, protože některé jeho části nemusí správně fungovat. Mezitím, pokud z vašeho zařízení neuniká plyn, není pod vodou a je důkladně zkontrolováno, můžete nyní přistoupit k zapálení ohřívače. Postupujte prosím pečlivě podle pokynů k zapálení nástěnného topení Williams.

Krok č. 1. Nastavte si nástěnné topení

Najděte svou nádrž a otevřete ventil. Pokud jste do ohřívače nainstalovali další uzavírací ventil z nádrže, musíte jej otevřít, aby se přívod plynu do ohřívače spustil. Po zapnutí otevřete přístupový panel do ohřívače a nastavte volič teploty na nejnižší nastavení. Poté zatlačte na ovládací knoflík a pomalu jím otáčejte ve směru hodinových ručiček a nastavte jej na pilotní nastavení.

Poté, co je v zapalovači, pokračujte v mačkání ovládacího knoflíku po dobu několika sekund, vyhledejte zapalovač a opakovaně jej zatlačte. Pokud váš zapalovač nefunguje, zkuste povolit křídlovou matici, která drží kryt zapalovače. Tím se otevře spalovací komora. Na druhou stranu, pokud se vám zapalovač nezapálí, můžete použít zápalku a umístit ji na hořák. Po jeho úspěšném rozsvícení pokračujte v mačkání ovládacího knoflíku po dobu několika minut a pomalu jej uvolňujte. Zkontrolujte, zda hořák stále svítí, a pokud zhasne, proces opakujte.

Krok č. 2. Nastavte teplotu

Lehce stiskněte ovládací knoflík a otočte jej do polohy „zapnuto“. Prosím, neotáčejte knoflíkem násilím, protože ovládací knoflík ve Williamsu je třeba mírně zatlačit, aby se otočil, aby bylo možné pohnout. Nyní, když jste zapnuli topení, můžete nastavit volič teploty. Některé voliče teploty jsou umístěny uvnitř ovládacích panelů, zatímco jiné jsou umístěny venku. Po zjištění nastavte teplotu otáčením voliče teploty ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Zavřete přístupový panel a nástěnnou pec. Topidlu může trvat pár minut, než vytopí váš pokoj, ale teplo vás jistě potěší, zvláště v chladných dnech. Může být také dobré přečíst si o odstraňování problémů s nástěnným ohřívačem William.

Krok č. 3 Vypněte topení

Vypnutí ohřívače je nezbytné jako kroky ke spuštění nástěnného ohřívače. Správné vypnutí ohřívače vám pomůže udržovat váš spotřebič a předcházet nehodám, zejména proto, že tento typ ohřívače je na plyn. Otevřete přístupový panel vašeho ohřívače, najděte termostat nebo volič teploty a nastavte jej na nejnižší nastavení. Stiskněte ovládací knoflík, který je aktuálně v poloze „zapnuto“, přesuňte jej do polohy „vypnuto“ a zavřete přístupový panel.

Tipy pro údržbu ohřívače

Kromě správného ovládání nástěnné pece a naučení se, jak ji dokonale vypnout, musíte také vyčistit hořák a další části pece. Pravidelným čištěním vaší pece zabráníte usazování nečistot nebo rzi ve vašem ohřívači. Stanovte si tedy datum, kdy můžete pec vyčistit a zkontrolovat, zda některé části nepotřebují výměnu. Na druhou stranu instalace uzavíracího ventilu od plynu nebo nádrže vám umožní přístup k přívodnímu potrubí, což vám také pomůže v nouzi. Pokud nemáte, můžete jej také nainstalovat. Navíc, pokud si všimnete, že se plamen oproti předchozím výkonům mění, jako je pomalý nebo rychlý plamen, zkontrolujte komoru, protože může mít nedostatek vzduchu nebo pokud nemá příliš vysoký tlak. .

It’s A Wrap!

Nyní jste se úspěšně naučili, jak zapálit nástěnné topení Williams, a nyní již zvládnete topení spustit sami. Pamatujte, že zapálení ohřívače může být jednodušší úkol, ale vězte, že nesprávná manipulace s ohřívačem vám může způsobit fyzické zranění, ztrátu majetku nebo v horším případě ztrátu života. Zacházejte proto s ohřívačem bezpečně a opatrně. Doufám, že vám jeho článek pomohl odpovědět na vaši otázku. Můžete si také přečíst o tom, jak odstranit elektrické nástěnné topení a jak nástěnné topení zakrýt.