Jak zapálit katalytický ohřívač Coleman? 5 snadných kroků!

Otázka zní: jak zapálit katalytický ohřívač Coleman? K nádrži katalytického ohřívače jsou připojeny pokyny pro zapalování. Při zapalování ohřívače Coleman musíte být velmi opatrní při učení a krocích, jak jej spálit. Budete se setkávat s plameny a palivy a má svůj čas na počáteční hoření. A další zásadní věc, kterou si pamatujte, je naplnění energie kolem ráfku, když plánujete zapálit Colemana.

Poté, co naplníte palivo kolem nebo přes ráfek, měli byste začít nastavovat jeho teplotu na vysokou a nechat ho zahřát po dobu 20-30 minut. Zkontrolujte hořící okraj, který jste zapálili, a počkejte několik minut, než ohřívač sníží plamen. Můžete to také zakrýt nějakým kompatibilním krytem pro popáleniny, abyste nemuseli čekat tak dlouho. Poté nechte zahřát počáteční osvětlení. Jakmile plamen ustane, máte jistotu, že něco v nádrži ohřejete.

To, že to dokážete, z vás dělá jedince, který si je vědom a je otevřený věcem, které jsou potřeba, zejména tomu, jak byste mohli zacházet se svým ohřívačem a jak s ním zacházet. Buďte schopni si pozorně přečíst některé pokyny a raději požádejte o pomoc, pokud to považujete za obtížné. Je lepší být pokročilý a připravený, než ne. Přátelé, je více věcí, které si musíte osvojit a naučit se, takže pojďme hlouběji proniknout do tohoto článku.

Kroky k zapálení katalytického ohřívače Coleman

Musíte si být vědomi toho, jak zapálit katalytický ohřívač. Díky tomu, že jste schopni určit a znát kroky potřebné k tomu, abyste si osvojili a naučili se, jste osvobozeni od jakýchkoli obav nebo nejistot, které se mohou během cesty stát při provádění některých věcí, které jsou v souladu s vaším ohřívačem. Níže jsou uvedeny kroky, které musíte vzít na vědomí a zapamatovat si, jak zapálit katalytický ohřívač Coleman.

Krok č. 1. Otevřete kryt katalytického ohřívače

Je to první krok, který si musíte zapamatovat a jednat. V rámci přípravy na počáteční spalování byste měli otevřít kryt katalytického ohřívače. Na tomto musíte pracovat, abyste nebyli obtížným výkonem v ostatních krocích. Otevřením krytu ohřívače je váš plán zapálení katalytického ohřívače Coleman snadný a není tak komplikovaný. Méně starostí a rychlé jednání pro přípravu na osvětlení.

Krok č. 2. Naplňte palivo přes ráfek

Po otevření krytu ohřívače je čas přidat trochu paliva přes ráfek. Musíte to vyplnit napříč, aby se energie šířila a bylo snadné ji rozsvítit. Jakmile to uděláte, počkejte minutu, nechte palivo spadnout a zapalte jej. Pozorovali byste, že spálenina nebo plamen zaplnil celou horní část ohřívače. To je správné a správné a budete čekat několik minut, než budete pokračovat k dalšímu potřebnému kroku.

Krok č. 3. Nezapomeňte, že počáteční pálení neprovádějte uvnitř domu

Třetí krok je použitelný a je třeba si jej zapamatovat, jakmile provedete druhý krok. V tomto okamžiku si musíte pamatovat, že byste neměli provádět počáteční pálení uvnitř vašeho domu nebo poblíž vašich zdí. Proč je to potřeba? Jednoduchý. Jde o jistotu a bezpečí. Jakmile vložíte trochu paliva do horní části vašeho ohřívače a začnete jej zapalovat, kolem horní části vašeho ohřívače se rozšíří plamen. Vyhněte se této nejistotě a buďte opatrní.

Krok č. 4. Začněte jej nastavovat na vysokou

Čtvrtým krokem je nastavení vysoké teploty a její zahřátí po dobu 20-30 minut. Pak by tam byl plamen, který bude vycházet shora a všechno palivo se začne zahřívat, jakmile skončí počáteční hoření. Musíte začít nastavovat ohřívač nebo provádět úpravy, aby pro vás nebylo těžké vypořádat se s některými možnými a užitečnými pokyny v souladu se zapalováním ohřívače. Také by vás mohlo zajímat, jak opravit knot katalytického ohřívače Coleman.

Krok č. 5. Popáleninu uhaste nasucho nechte na hořák

Posledním krokem je uhasit popáleninu nasucho a nechat ji na hořáku. Když dojdete k tomuto bodu, hoření nebo svícení se zastaví po 20-30 minutách. Ovládání osvětlení závisí na vašem okolí, nebo možná máte nějakou pevnou desku, abyste zastavili v kratším čase. Nechte nádrž a ohřívač, dokud nevychladnou, a po několika minutách se vraťte ke kontrole.

Je to obal!

Nyní, když už znáte odpověď: jak zapálit katalytický ohřívač Coleman. Kéž vám tento článek pomůže a navede vás, jak to udělat. Kroky v osvětlení byly uvedeny výše. Kéž jsou tato slova vaším zdrojem základů při plnění takového úkolu. Mějte dobrý a praktický život a získejte každý den nějaké znalosti. Neváhejte znát i tyto věci; přečtěte si o tom, jak používat petrolejové topení a kde mohu koupit petrolejové topení. Děkuji, že jste dočetli až sem! Přeji vám krásný den!