Jak spustit ruční tlakovou myčku? 11 snadných kroků!

Jak spustit řemeslnou tlakovou myčku? Existuje 11 jednoduchých kroků, které můžete snadno provést. Zde je přehled:

Nejprve napusťte vodu do stroje a počkejte, dokud z hadice neodstraníte vzduch. Zkontrolujte jeho vzduchový filtr, očistěte nečistoty a vyměňte poškozené díly. Zkontrolujte hladinu oleje a v případě potřeby vyměňte. Dále doplňte palivo uvnitř nádrže a připojte zapalovací svíčku k drátu.

Problém s nespuštěním tlakové myčky je způsoben mnoha důvody. Jednak zapalovací svíčka šíří elektrický signál, který zapaluje vzduch a palivo ve válci. A tím pádem naskočí motor. Myslím, že je užitečné přečíst si o tomto tématu více, abyste získali více znalostí. Ponořte se dále!

Kroky, které je třeba zvážit při zahájení výroby tlakové myčky pro řemeslníky

Jak tedy spustit řemeslnou tlakovou myčku? Zde jsou další kroky, jak se naučit spustit řemeslnou tlakovou myčku:

Krok č. 1. Umístění tlakové myčky

Umístěte vysokotlaký čistič na rovný povrch. Poslední část zahradní hadice připevněte k venkovnímu vodnímu zdroji jako armatura.

Krok č. 2. Kontrola hadice

Pomocí klíče zkontrolujte hadici, která spojuje rukojeť spreje a vodní čerpadlo. Tímto způsobem zajistíte správné utažení. Podobně utáhněte hadici tlakového čističe, pokud cítíte, že se uvolňuje.

Krok č. 3. Utažení hadice

Rukou utáhněte hadici ke vstupu. Jde o označení „přívod vody“. Poté otočte zdroj vody ven, aby voda začala proudit do pračky.

Krok č. 4. Vyčištění nečistot a vzduchu z tlakové myčky

Vyčistěte nečistoty a vzduch z tlakové myčky a také z vedení. Poté stiskněte a podržte spoušť stříkací pistole, dokud si nevšimnete proudění vody z trysky.

Krok č. 5. Přišroubování nástavce trysky

K poslednímu dílu stříkací pistole přišroubujte prodloužení trysky. Pokud není správně připevněn, držte jej pevně rukou.

Krok #6. Posouvání nástavce trysky

Posuňte tento nástavec trysky směrem ven a zasahujte do nízkotlaké polohy.

Krok č. 7. Vytažením zámku spouště podložky

Zatáhněte za zámek spouště ostřikovače, zatímco malý pružinový jazýček pod spouští tlačí dolů. Proto zablokuje spoušť ve vypnuté poloze.

Krok č. 8. Zatlačením páčky plynu tlakové myčky

Zatlačte páčku škrticí klapky tlakové myčky na pravé straně motoru dolů do „rychlého nastavení“.

Krok č. 9. Umístění sytiče motoru

Pokud máte pocit, že je motor studený, umístěte sytič motoru do polohy „Sytič“. Pokud je sytič teplý, umístěte jej do polohy „Run“.

Krok #10. Uchopení rukojeti ve tvaru T

Uchopte T-rukojeť, která je připevněna k hornímu táhlu motoru. Vytáhněte T-rukojeť nahoru, dokud neuvidíte, že světlo odolává. Poté jej vytáhněte nahoru, aby se motor otočil, a vraťte se zpět k rukojeti. Tento krok opakujte, dokud se motor tlakové myčky nespustí. Pokud motor nastartuje, ale zhasne, stiskněte spoušť stříkací pistole.

Krok #11. Nastavení sytiče motoru do provozní polohy

Nastavte sytič motoru do jeho „provozní polohy“, zatímco se motor začne zahřívat. Vraťte knoflík sytiče do polohy „Sytič“, pokud na něj motor narazí, a přesuňte sytič do polohy „Run“. Poté nechte motor tlakové myčky řemeslníka ještě více zahřát. Postupujte znovu, dokud neuvidíte, že stroj funguje hladce. Nastavte knoflík sytiče do provozní polohy. A poté nastavte knoflík sytiče do polohy „run“, pokud se tlaková myčka nespustí ani po šesti zataženích za rukojeť ve tvaru T. Opakujte #10, dokud neuvidíte, že se ostřikovač spustí.

Důvody, proč se tlaková myčka Craftsman nespustí

Řemeslná tlaková myčka se nespouští, protože nemá jiskru. Také to znamená, že má vadnou zástrčku. Proto by bylo nejlepší, kdybyste jej okamžitě vyměnili. Kromě toho může lepkavé palivo ucpat karburátor, což znemožní chod motoru. Zkuste jej vyčistit pomocí karburátoru, pokud si myslíte, že je ucpaný. Podívejte se také na toto: proč se moje tlaková myčka nespustí.

Spuštění tlakové myčky i bez vody

Není správné spouštět řemeslnou tlakovou myčku bez vody. Pokud se na něj nezachytí žádné vodní háčky, budete čelit jen značnému riziku. Poté dojde k poškození, které devastuje vnitřní fungování tlakové myčky.

Otázky ohledně tlakové myčky Craftsman a jejich odpovědi

  • Je Craftsman tak dobrý tlakový čistič? Ten se stroji 1 700 PSI s parním čističem je pro mnoho lidí tou nejlepší volbou, jejíž použití je velmi zajímavé.
  • Umožňuje vám tlaková myčka malovat? Pomocí tlakové myčky snadno odštípnete barvu na většině povrchů. Použijte proud vody při nízkém tlaku k odstranění natřených předmětů, jako je natřený venkovní nábytek nebo podlaha verandy.
  • Je v pořádku používat mycí prostředek na mytí nádobí? Mýdlo na nádobí funguje dobře. Zváží však velikost domu vyžadujícího tlakovou myčku.
  • Jak dlouho trvá spuštění tlakové myčky? Nenechávejte tlakový čistič běžet déle než obvykle 3 až 5 minut, aby nedošlo k dalšímu poškození čerpadla, když je jeho spoušť stále vypnutá. Pokud pračka běží a spoušť je zablokovaná, upravte nastavení spreje a tlaku. Pokud chcete, zasuňte špičku trysky skrz stříkací tyč. Tehdy lze tlakovou myčku použít.

It’s A Wrap!

Nyní se naučíte, jak spustit řemeslnou tlakovou myčku s každým ze zmíněných kroků. I když může následovat mnoho kroků, je to jediný způsob, jak problém vyřešit. Nejprve se zaměřte na důvody, proč vás nezačne navádět, abyste se jim vyhnuli. Myslím, že je užitečné přečíst si o tom, jak spustit plynovou tlakovou myčku a jak spustit tlakovou myčku.