Jak resetuji svou podložku Maytag? Nejlepší způsob!

Ptáte se, jak resetuji pračku Maytag? Chcete-li pračku Maytag resetovat, odpojte pračku z hlavní zásuvky. Poté znovu připojte kabel pračky ke zdi. Chcete-li přenést indikaci o resetování do částí systému, otevřete nebo zavřete víko pračky alespoň šestkrát.

Většina moderních praček má možnost resetování, která vám umožní restartovat zařízení, jakmile dojde k chybě kódu nebo k nějakému problému.

Přepětí, nerovnoměrné tlaky nebo výpadek proudu jsou některé z důvodů těchto problémů. Takže, moji přátelé, je vše správně, pokud jde o přemístění stroje. Ale přesto, pokud se chcete dozvědět více, zůstaňte u tohoto článku na konci!

Jak resetujete pračku Maytag?

V tomto odstavci odpovíme na vaši otázku: jak resetuji pračku Maytag? Odpojení pračky Maytag ze sítě na zhruba 15–20 sekund je prvním a velmi nejjednodušším a nejrychlejším způsobem, jak ji dát malou přestávku. Ale pokud to nefunguje, můžete také vyzkoušet některé z dalších cenných možností. Pro účely resetování je otočení středového panelu pračky v určeném pořadí jedním ze způsobů, jak to udělat s pračkou Maytag. Chcete-li tak učinit, nejprve se ujistěte, že je primární volič nastaven do typické „normální polohy“. Potom otočte voličem podložky o jedno celé kolo proti směru hodinových ručiček, než se vrátíte do „normální“ polohy.

Poté otáčejte ovladačem ve směru hodinových ručiček pro tato tři hlavní nastavení, dokud nedosáhne polohy 3 hodin. Znovu jednou otočte voličem proti směru hodinových ručiček a poté jednou po směru hodinových ručiček, abyste jej vrátili do stejné polohy. Malá kontrolka, která byla umístěna na základně ciferníku ostřikovače, začnou blikat, pokud jste vše udělali správně a dokonale. Pokud světlo nesvítí, musíte stejný proces absolvovat znovu, ale pozor, tentokrát pomalejším tempem. Poté otočte ciferníkem asi čtyřikrát až pětkrát proti směru hodinových ručiček nebo dokud nezabliká kontrolka označující „propláchnutí“. Počkejte několik sekund, dokud světlo nezačne blikat.

Po tomto procesu stiskněte tlačítko start a stroj začne resetovat všechny kódy a kalibrovat. Tento postup funguje nejlépe pro téměř všechny modely Maytag, včetně Whirlpool, Centennial, Bravo a dalších nejnovějších modelů. Nicméně, pokud máte komerční pračku, jako je Maytag Front Load Commercial na mince, budete muset postupovat podle samostatné sady pokynů.

Jak uvést pračku Maytag do režimu programu po jejím resetování?

Chcete-li uvést svůj systém do programového režimu, musíte nejprve otevřít zámek. Poté přejděte k volbám praní a vyberte tlačítko Jemné a úplety a podržte ho několik sekund. Pokud jste vše udělali správně, LED displej na obrazovce zabliká a začne blikat, což znamená, že kódy stroje byly skutečně zcela resetovány. Klepnutím na libovolné tlačítko můžete uzamknout skříňku a obnovit obrazovku do původního stavu. . Další alternativní metodou pro resetování pračky Maytag s horním plněním je její odpojení na zhruba několik sekund. Poté, po připojení pračky zpět, máte 30 sekund na otevření horního víka pračky Maytag a její zavření. To musí být provedeno šestkrát ve 12 kolech.

Na konkrétních strojích uslyšíte zvuk zaklapnutí krytu pračky, ale pokud žádný z nich nemáte, ujistěte se, že pračku úplně zavíráte. Dalším důležitým bodem, který je třeba mít na paměti při použití některého z výše uvedených způsobů resetování, je, že vaše pračka by neměla fungovat a měla by být prázdná. Vědět, jak resetovat podložku maytag.

Jak resetovat podložku Maytag, která neřvala?

Pokud pračka během praní neběží z jednoho pracího cyklu do druhého, můžete ji resetovat také jinak. Aby se pračka nemyla, stiskněte nejprve tlačítko napájení. Poté změňte nastavení na další prací cyklus a spusťte pračku. V důsledku toho bude váš stroj schopen pokračovat v následujícím procesu.

Přestože mají všechny spotřebiče Maytag záruku 10 let, vztahuje se pouze na díly a nevztahuje se na údržbu nebo výměnu strojů. V důsledku toho je naučit se základy oprav těchto položek sami skvělým nápadem, který vás připraví na řešení menších problémů. Když se vaše pračka Maytag zasekne, nefunguje správně nebo nevypustí nebo neodstřeďuje oblečení. Pak je skvělý nápad, když pračku resetujete svépomocí, než si najmete profesionála, kutila, instalatéra nebo se pokuste ji nechat opravit. Můžete se tedy přesvědčit, že problém s vaší pračkou je závažný a vyžaduje pomoc profesionálního instalatéra. Ještě jedna věc: Pokud vaše pračka nečistí prádlo správně kvůli nějaké chybové zprávě nebo jinému problému, resetujte pračka, aby to zvládla. Pokud chcete, máte také možnost zrušit nastavení resetování.

Je to obal!

Děkuji vám, přátelé, že jste věnovali pozornost tomuto článku na konci. Doufáme, že čtení tohoto článku je pro vás jen zábavou a po přečtení tohoto článku dostanete odpověď, jak resetovat pračku Maytag? Možná bude nejlepší přečíst si související články; vědět, jak ovládat pračku Kenmore a kde koupit spínače víka pro pračky.