Jak resetovat sušičku LG? 4 snadné kroky!

Víte, jak resetovat sušičku LG? Pokud ještě ne, nenechte se příliš rozčilovat. Při dalším čtení tohoto článku vše pochopíte. Takže vydržte až do konce! Ať už tedy máte extrémně spolehlivou sušičku LG a nemáte s ní žádné problémy, je znepokojivé, když zjistíte, že vaše sušička LG buď nefunguje, nebo jen běží neefektivně po delší dobu, než jste si zřejmě uvědomovali.

Problém se sušičkou může být někdy způsoben problémy s napájecí zásuvkou nebo vadným jističem. Někdy je problém způsoben pouze vaší sušičkou LG. Při rozhodování o nejlepším přístupu k resetování sušičky LG zvažte doporučení pro odstraňování problémů se zdravým rozumem.

Kdykoli budete muset sušičku LG resetovat, nemusíte nejprve prozkoumat žádné problémy s napájením. Nespustí se, pokud do vaší sušičky LG nepřichází dostatek elektřiny. Otevřete dvířka sušičky a zkontrolujte, zda se rozsvítí osvětlení bubnů. Začněme!

Postup resetování sušičky LG

Jak resetovat sušičku LG? Máte obavy, protože váš elektrický sušič LG nefunguje? Kdykoli jde o udržování čistého domu, je praní prádla nutností. Rozbitá sušička může být stresující, zvláště pokud nemáte finanční prostředky na její opravu nebo výměnu; Než se obrátíte na opraváře, aby sušičku opravili, pokuste se ji nejprve resetovat. Může to být jediná věc, kterou musíte udělat, aby byla vaše sušička uvedena do provozuschopného stavu, jakkoli to zní jednoduše. Zde je návod, jak resetovat sušičku LG:

Krok č. 1. Odpojte sušičku

Pokud se sušička nezapnula, nepochybně budete mít problém s napájením. Ujistěte se, že napájecí kabel vaší sušičky LG je správně zapojen do dostupné elektrické zásuvky. Zkontrolujte, zda používáte prodlužovací kabel nebo zda je sušička zapojena přímo do zásuvky. Pečlivě zkontrolujte jističe, abyste se ujistili, že nedošlo k náhodnému spuštění. Nyní je čas provést obnovení továrního nastavení. Chcete-li začít, odpojte zařízení LG.

Krok č. 2. Stiskněte tlačítko napájení/start

Poté podržte tlačítka Start a Napájení přibližně 5 sekund. Poté podržte tlačítko pozastavení/přehrávání po dobu 5 sekund. Znovu zapojte sušičku LG a uvidíte, že se rozsvítí světlo bubnu a sušička. Zkontrolujte také, zda je zapnutá funkce dětského zámku. Pokud je zapnutá funkce dětského zámku, funkce sušičky budou deaktivovány. Pokud sušička LG nefunguje a funkce dětského zámku je zapnutá, na LCD displeji se zobrazí číslice CL. Stisknutím tlačítka dětské pojistky na 3 sekundy můžete funkci dětské pojistky vypnout.

Krok č. 3. Zkontrolujte západku dvířek sušičky

Můžete také zkontrolovat západku dveří sušičky, abyste zjistili, zda je příčinou problému. Vaše sušička LG nemusí fungovat správně, pokud západka dvířek sušičky nefunguje správně. Když nejsou dvířka pračky úplně zavřená, západka dvířek sušičky zabrání fungování sušičky. Při zavření dvířek sušičky, pokud jsou zcela zajištěné, můžete slyšet cvaknutí. Pračka se nezapne, dokud neuslyšíte toto cvaknutí. V důsledku toho je nezbytné opatrné a postupné zavírání dvířek sušičky, aby nedošlo k opotřebení nebo zlomení západky dvířek sušičky. Vyškolený odborník na sušičky LG musí opravit západku dveří sušičky, pokud byla poškozena.

Krok č. 4. Resetujte spínač spuštění sušičky

Vadný spínač spouštění sušičky může někdy způsobit, že sušička LG nebude fungovat a bude nutné ji resetovat. Tento spínač se nachází za panelem displeje, za spínačem napájení/pauzy. Pokud nefunguje startovací spínač vaší sušičky, nebude mít tendenci vysílat signál do ovládacího panelu, aby sušičku spustil. Pokud se sušička nespustí, když stisknete tlačítko Napájení/Pauza, je to pravděpodobně způsobeno vadným spínačem spuštění sušičky.

Otestujte to multimetrem, abyste zjistili, zda existuje nějaká kontinuita. Pokud není kontinuita napájení, musí být vyměněn vypínač napájení/pauza. A konečně, pokud vše ostatní nešťastně selže, ujistěte se, že pojistka sušičky LG není spálená. Pokud k tomu dojde, je to obvykle kvůli zablokovanému větracímu otvoru sušičky, což způsobí vypálení pojistky. Pokud je to problém, pojistka se musí vyměnit.

Má sušička LG tlačítko Reset?

Ukázalo se, že sušička LG má resetovací tlačítko. Můžete jej rychle najít nahlédnutím do bočního přístupového otvoru a sejmutím víka přístupového otvoru pomocí klíče. Nejprve jej odpojte, abyste mohli použít tlačítko restartování sušičky LG k resetování sušičky LG. Poté vyhledejte boční přístupový otvor s připojeným výfukovým potrubím. Odstraňte plastový kryt pomocí šroubováku. Mohou být vidět bílé a červené vodiče spojené s resetovacím tlačítkem. Mezi dvěma svorkami je černé resetovací tlačítko. Kdykoli jej stisknete, mělo by to kliknout. Také by vás mohlo zajímat informace o odstraňování problémů se sušičkou LG.

It’s A Wrap!

Doufáme, že vám tato příručka poskytne odpověď na to, jak resetovat sušičku LG. Pokud vaše sušička nefunguje správně, budete ji muset resetovat, což můžete rychle provést pomocí následujících postupů. Děkujeme, že jste s námi vydrželi až do konce! Můžete si také přečíst o tom, jak měřit sušičku a jak sušičku lépe vonět.