Jak resetovat podložku Kenmore? Jednoduché řešení!

Víte, jak resetovat pračku Kenmore? Pokud ještě ne, jsme tu, abychom vám pomohli. Pračka Kenmore, většina strojů, jako jsou počítače, se možná resetuje. Na půl ha půl minuty odpojte nebo vypněte hlavní vypínač. Znovu zapněte ovládání a počkejte 30 sekund, než zapojíte elektrický kabel do zásuvky.

Opatrně odpojte pračku od zdroje elektřiny a nechte ji odpojenou po dobu jedné minuty, aby se dokončil hlavní reset. Po uplynutí jednominutového časovače znovu zapojte mycí kabel do zásuvky.

Poté na 12 sekund otevře šestkrát dvířka pračky, aby se u všech dílů objevila indikace „resetování“. Moji přátelé, Chcete-li se dozvědět více o pračkách Kenmore a metodách a důvodech, proč je restartovat, pokračujte ve čtení tohoto článku!

Proč potřebujete resetovat pračku Kenmore?

Nejčastějším problémem u podložek je, že správně nevypouštějí vodu. Problém s vypouštěním může být způsoben různými faktory, včetně nečistot, které ucpávají hadici, selhání podložky a vadného nebo prasklého vypouštěcího motoru. Chcete-li tento problém vyřešit, vypněte pračku a ručně zkontrolujte hadice nebo výfukový systém, abyste zjistili, zda voda teče hladce.

Ujistěte se, že mezi nimi není žádný únik. Pokud si myslíte, že je to v pořádku, můžete pokračovat s možností resetování. Druhým hlavním problémem by bylo, že víko pračky by se nezamykalo správně, nebo pokud ano, bylo by těžké se k němu dostat. Toto je další kritický problém, který způsobuje, že jednotlivci jsou znepokojeni a dokonce rozrušeni, pokud se v nich najdou jejich milované oděvy.

Příčiny serveru mohou zahrnovat zablokovaný systém zámku, pohár, problém s odtokem vody a tak dále. Nelekejte se! Jednoduše restartujte praní a spusťte krátký cyklus, abyste zjistili, zda hadice funguje správně; pokud to nefunguje, měli byste v počítači pokračovat.

Kromě toho pračka ne vždy dokončí proces efektivně, což má za následek rozcuchané oblečení. U této metody musíte ověřit množství vody, bělidla a vody. Před zakoupením praní proveďte testovací cyklus, abyste se ujistili, že koncentrace chemikálií, oblečení a vody potřebné pro dobré praní jsou správné.

Poté držte množství v pohledu a upravte jej podle potřeby. To napomůže správnému praní a také udrží vaši pračku svěží a funguje co nejlépe. Pokud to nefunguje, můžete zkusit resetovací řešení, které je uvedeno níže. Abyste tomu lépe porozuměli, vězte, jak ovládat pračku Kenmore.

Metody resetování podložky Kenmore

Po vyhodnocení toho všeho, první myšlenka, která mě napadla, byla vždy resetovat konfiguraci mytí. Jak tedy resetovat pračku Kenmore, postupujte podle těchto jednoduchých kroků:

První metodou je aktivace funkce dětského zámku, kterou lze provést stisknutím a přidržením odstředění/vypuštění po dobu alespoň tří sekund. Podložku lze tímto způsobem odemknout. Pokud místo neobsahuje dětský zámek, nebudete muset tento krok dokončit; můžete to ignorovat.

Než přejdete k další fázi, zamyslete se nad současným stavem vašeho spotřebiče. Podobně, pokud praní již začalo nebo provádí část objednávek, musíte jej nejprve zastavit, než přejdete k dalšímu praní. Chcete-li zabránit probíhající operaci, klikněte dvakrát na tlačítko zrušit/zastavit na zařízení.

Před ukončením probíhajícího úkolu si několik minut odpočiňte, než operaci úplně zrušíte. Pro úspěšné resetování je pak nutné pračku vypnout. „Pokud je předmět nebo stroj správně vypnutý a nic nedělá, pamatujte, „vždy byla provedena příslušná diagnóza.“ Než přistoupíte k následujícímu kroku, okamžitě pračku vypněte zatlačením na napájecí kabel a odpojením.

Doporučuje se nechat několik sekund do obnovení nebo dodání energie. Pokud to neuděláte, pračka se nemusí správně resetovat, takže budete muset začít znovu. Jakmile byla pračka obnovena a také mytí je připraveno k opětovnému použití.

Při zapínání pračky jemně stiskněte příslušné možnosti máchání, aniž byste prováděli další úpravy. Poté pro zahájení cyklu najednou stiskněte tlačítko „start“. Tato technika je stěží raketová chirurgie, ale je důležité přesně sledovat kroky, jak jsou napsány. Abyste měli jasnou perspektivu, vězte, jak používat pračku.

Nakonec předpokládejme, že jste provedli pět jednoduchých postupů popsaných dříve, ale stále se vám nedaří zprovoznit. V takovém případě se doporučuje, abyste zavolali produktovému manažerovi Kenmore nebo servisu a podpoře, než aby k vám domů přijel skutečný odborník, protože to není bezpečný plán pro vás – a mytí. Kontaktní informace společnosti Kenmore jsou uvedeny v příručce pro manažery pračky, ale můžete je také získat z jejich webových stránek. Chcete-li je kontaktovat, podívejte se na Zákaznickou podporu Kenmore.

It’s A Wrap!

V tomto článku jsme shrnuli příčiny resetování pračky. Pokud jste ho měli, nepropadejte panice; Kenmore navrhl ty nejlepší podložky, které vyžadují pouze drobné úpravy a resety, aby služba opět správně fungovala. Chcete-li získat aktuální informace, podívejte se na deset nejlepších praček, které si můžete koupit v roce 2021. Už nejsou potřeba profesionálové a praní můžete zjednodušit, když pochopíte základní kroky pro resetování pračky Kenmore!