Jak opravit zástrčky poškozené vodou: snadný průvodce ve 3 krocích

Elektrická rizika způsobená úniky vody jsou nebezpečná, proto je nejlepší se naučit, jak opravit vodou poškozené zástrčky. Když umístíme zásuvkové zásuvky poblíž našich pracovišť, nemůžeme se vyhnout náhodnému úniku vody do nich. Kromě toho se také můžeme setkat s nešťastnými okolnostmi, které mohou způsobit poškození našich zástrček vodou.

Někdy je pro vás těžké to napravit, ale už si nemusíte dělat starosti, protože jsme vás dostali zpět! Pokračujte ve čtení, protože vás provedeme návodem, jak opravit zástrčky poškozené vodou.

Co způsobuje poškození vody v zásuvkách?

Poškození vodou je nebezpečné, proto je důležité znát důvody, které za nimi stojí. V domácnosti nebo na jakémkoli pracovišti mohou existovat různé příčiny škod způsobených vodou. Tyto zahrnují:

1. Poškozené vodní potrubí

Vysoký tlak vody, teploty mrazu a koroze mohou vést k prasknutí vodovodního potrubí. Tyto popraskané potrubí mohou způsobit únik vody na zeď, což ovlivní zásuvky ve zdi.

2. Záplavy domů

Kvůli silným dešťovým bouřím mohou domácnosti zažívat vysoké povodně. Tyto povodně v domě mohou mít vliv na přízemní nebo podlahové vývody.

3. Zatékání střechy

Dalším běžným účinkem bouřek jsou netěsnosti střechy. Když déšť zesílí a střecha vašeho domu bude poškozena, je vysoká pravděpodobnost, že do vašeho domu kape voda. Tyto střešní netěsnosti se mohou dostat do vašich zástrček.

4. Náhodné úniky vody

Často se nemůžeme vyhnout náhlým nehodám vlévání vody do blízkosti zásuvek. Tato situace je typická pro domácnosti, zejména v kuchyni nebo koupelně. Můžete si nechtěně upustit sklenici vody, potřísnit ji po umytí obličeje v koupelně nebo si namočit zásuvku kvůli nově umytému nádobí.

Je důležité si být vědom těchto možných důvodů poškození vodou. Díky tomu můžete vymyslet nejlepší řešení, jak je opravit. Kromě toho můžete také zabránit jejich výskytu, aby se zabránilo úniku vody.

Jak opravíte zástrčku poškozenou vodou?

Poté, co znáte různé příčiny poškození vodou, musíte vědět, co dělat, když máte vodou poškozené zástrčky. Chcete -li problém vyřešit, postupujte podle těchto kroků

Krok č. 1. Vypnutí zásuvky GFCI

V tomto kroku by měly podniknout kroky přerušovače zemního spojení nebo zásuvky GFCI. Zásuvky GFCI by se měly automaticky vypnout, jakmile zjistí elektrickou nerovnováhu nebo přerušení napájení. Mohou však nastat okolnosti, že neplní svou funkci.

Někdy se zásuvky GFCI nevypnou automaticky kvůli vysokému množství vody, která na ně stříká. S tím budete muset vypnout ručně. Chcete -li to provést, stiskněte současně testovací a resetovací tlačítka na zásuvce.

Chcete -li vyzkoušet, zda se zásuvka GFCI již vypnula, můžete použít digitální měřiče napětí. Můžete také požádat o pomoc kvalifikované elektrikáře.

Krok č. 2. Vypnutí vypínače

I po vypnutí zásuvky GFCI musíte stále vypnout napájení v jističi. Pokud je ve vašem domě mnoho zástrček poškozených vodou, musíte vypnout hlavní jistič.

Pokud je ale poškozená zásuvka jen jedna, můžete najít její jistič a rychle jej vypnout. Tento proces bude snadný, pokud vaše jističe mají štítky. V opačném případě jej budete muset vypnout jeden po druhém, dokud nenajdete jistič poškozené zásuvky.

V tomto kroku musíte požádat o pomoc také elektrikáře. Měřiče napětí můžete také použít k testování, zda jste zcela vypnuli napájení. Pokud si tím však nejste jisti, počkejte na další pomoc.

Krok č. 3. Sušení výstupu poškozeného vodou

Nakonec přemýšlejte o tom, zda je třeba zásuvku vysušit nebo úplně vyměnit. Dříve než cokoli jiného však připomeňte, že byste se nikdy neměli dotýkat zásuvky, pokud je stále mokrá.

Pokud dojde pouze k drobným poškozením, můžete jej nechat uschnout. Zásuvky obvykle vysychají v závislosti na závažnosti poškození vodou. V opačném případě, pokud je zásuvka vážně poškozena vodou, je nejlepší ji již vyměnit.

Při jeho výměně si také můžete najmout profesionální elektrikáře, kteří vám pomohou. Přesto se zeptejte, zda mají pojištění a licenci. Požádejte o jejich pojistné krytí, abyste se ujistili, že za ně nebudete muset platit v případě neočekávaných okolností.

Co se stane, když z zásuvky vytéká voda?

Pokud si něčeho všimnete, měli byste okamžitě opravit poškození vodou. Pokud ne, můžete se setkat s nebezpečnějšími situacemi, jako je úraz elektrickým proudem nebo úraz elektrickým proudem, které mohou vést k popáleninám. Někdy mohou silné elektrické šoky vést ke smrti.

Navíc, když se pokusíte zapojit něco do mokré zásuvky, může dojít ke zkratu. Zkrat může způsobit požár.

Závěr

Nejlepší je, když víte, jak opravit vodou poškozené zástrčky. Díky tomu můžete zajistit bezpečnost své rodiny před nebezpečnými situacemi. Nyní, když jste se již naučili, jak to opravit, je lepší to okamžitě opravit, abyste se vyhnuli dalším nebezpečím.