Jak opravit únik plynu v kamnech? 5 důležitých tipů!

Zajímá vás, jak opravit únik plynu v kamnech? Tento článek vám pomůže vyřešit únik plynu. Zemní plyn je nepochybně nebezpečný. V důsledku toho, pokud máte únik plynu, měli byste vždy vyhledat odbornou pomoc, která vám může pomoci s jeho opravou. Pokud chcete opravit únik plynu sami, zajistěte, aby byli všichni z domu jako první. Dávejte pozor, abyste nenastartovali automobil, protože by mohl explodovat. Až budete připraveni únik plynu odstranit, proveďte všechna bezpečnostní opatření. Zemní plyn hoří čistě, nevydává žádný kouř nebo nečistoty; používá se v současných domech k vytápění.

Ve velkých dávkách je však nebezpečný a výbušný. Pokud do domu uniká plyn z plynového potrubí nebo hořáku, můžete se ocitnout v nebezpečné situaci. Abyste mohli plynový vařič nadále používat, musíte přijmout nezbytná opatření, abyste zabránili jakémukoli úniku plynu, a pokud k němu dojde, zabezpečte se. Toto je pouze přehled; musíte se naučit několik tipů, jak správně opravit únik plynu, takže pokračujte ve čtení tohoto článku.

Tipy, jak opravit únik plynu v kamnech

Měli byste dodržovat několik tipů, abyste se naučili, jak opravit únik plynu v kamnech. Jak všichni víme, únik plynu je nebezpečný pro lidi a majetek. Jakmile únik potvrdíte, je nezbytné okamžitě zlepšit únik plynu.

#1. Uzavřete přívod plynu

Ujistěte se, že je plyn vypnutý, když začnete s opravou. Nemusíte se obávat zhoršení úniku plynu. Proces úniku plynu se spustí pouze tehdy, když přerušíte přívod plynu. Je to také rozumné bezpečnostní opatření pro vás a váš domov.

#2. Odpojte vnější víko plynového potrubí

Plynové potrubí je obvykle pokryto plastem. Chcete-li zahájit opravu, musíte toto nejprve odstranit. Ujistěte se, že nosíte masku. Plyn, který vytéká z potrubí, by neměl být vdechován.

#3. Nyní je třeba uvolnit tlak

Zdá se vhodné povolit tlak na odstranění posledního plynového potrubí. To obvykle vyžaduje použití klíče. Odpojte plynové potrubí prasknutím spojů

#4. Nainstalujte a zaizolujte nové vedení plynu

Poté budete moci připojit nové vedení plynu. Ujistěte se, že je uchycení trochu volné. Nechcete jej příliš utahovat, protože riskujete, že způsobíte nový únik. Zakryjte plynové potrubí gumovou páskou. Posílí přilnavost a zabrání dalšímu úniku. Možná vás také bude zajímat informace o problémech s domácím plynovým potrubím a jejich příznacích.

#5. Prozkoumejte nové plynové potrubí

Nakonec natřete na konkrétní lepidlo a poté nechte zcela zaschnout. Poté může další den zkontrolovat novou linku pomocí detektoru netěsností. Zkontrolujte případné netěsnosti a vyměňte víka plynového potrubí.

Bezpečnostní opatření k zamezení úniku plynu ze sporáku

Abyste zabránili úniku plynu v kamnech, musíte dodržovat několik bezpečnostních opatření. Přečtěte si níže uvedené bezpečnostní tipy a používejte je doma, abyste dosáhli lepších výsledků.

#1. Ujistěte se, že jsou hořáky vypnuté

Ponechání sporáku v provozu je jedním z nejoblíbenějších zdrojů úniku plynu v domě. Plyn uniká z ventilů sporáku, kdykoli je zapnutý plynový sporák. Kdykoli se plyn vznítí, bezpečně a úhledně odejde. Pokud však skutečně není plyn rovněž zapálen, neodvrátí se. Místo toho bude proudit do místnosti. Udušení a výbuch jsou možnými následky, když je plyn ve vzduchu. Nejtypičtější příčinou netěsnosti kamen je, když nejsou kamna úplně vytopená. Pokud je knoflík otočen do polohy offsetu, ale ventil skutečně nezaklapne, může jím protékat malé množství plynu a postupně zaplnit místnost.

#2. Nainstalujte detektor plynu blízko místnosti

Detektor CO (oxidu uhličitého) a kouře nezjistí únik, protože zemní plyn není to samé jako oxid uhelnatý a kouř. Vždy existovala možnost, že k úniku může dojít samostatně nebo náhodně, bez ohledu na to, jak opatrně jste nyní s údržbou vašich kamen. Detekce výbušných plynů tomu slouží jako odstrašující prostředek. Pokud je ve vzduchu detekováno měřitelné množství zemního plynu, lze tento detektor zapojit vedle kamen a bude informovat celou domácnost.

Zemní plyn, zejména oxid uhelnatý, je škodlivý, protože při vdechnutí ve spánku může způsobit udušení. Pokud se však nechá hromadit, stane se podstatně výbušnější. Detektor zemního plynu byl nezbytný, abyste se nemuseli spoléhat na svůj čich a mohli vždy okamžitě reagovat na únik. Protože však všechny plynové sporáky za normálních provozních podmínek vypouštějí CO, není dobré dávat detektor plynu blízko kuchyně nebo na sporák, protože se každou chvíli, kdy ho lidé použijí, vypne.

#3. Udržujte svá kamna dobře udržovaná

Nakonec se snažte udržovat stav kamen. Čištění nebo oprava, stejně jako péče o kompetentní opravu zařízení, vytvářejí změnu. Každých několik let nechte sporák opravit. Kamna mají zřídka problémy s údržbou a plynový sporák může být často odolný a spolehlivý. Jsou tedy možná 5letá období. Požádejte však odborníka, aby každé čtvrtletí zkontroloval jejich těsnění a provedl všechny požadované úpravy nebo drobné opravy.

It’s A Wrap!

Oprava úniku plynu je nezbytná a okamžitá a jsme rádi, že jste se naučili, jak opravit únik plynu v kamnech. Chcete-li únik plynu vylepšit sami, postupujte podle několika tipů, ale je lepší najmout si profesionála, aby byly věci v bezpečí. Dekuji přátelé. Za pobyt s námi. Můžete si také přečíst o tom, jak vyčistit horní hořák plynového sporáku a jak vyčistit porcelánový sporák.