Jak opravit Mr Heater? 4 snadné kroky!

Víte, jak opravit topení Mr? Pokud ještě ne, nebojte se, protože jste na správném místě, protože jsme tu, abychom vám pomohli. Mr. Heater je výhodná investice, protože je to nejflexibilnější topidlo, hlavně na trhu.

Je to praktické, protože může vytvářet teplo se zemním plynem nebo propanem a petrolejem. V důsledku toho je to nejlepší ohřívač pro jednotlivce, kteří nemají přístup k elektřině nebo plynu. Jako každé jiné zařízení však může občas selhat.

Kdykoli se váš ohřívač poškodí, potřebuje nějaké opravy; tento článek vám pomůže s řešením problémů a opravou. Níže je několik častých problémů s panem Heaterem a hledají řešení a důvody. Přátelé, je toho mnohem víc, co se můžete naučit, takže bez dalších okolků můžeme začít!

Kroky k opravě pana Heatera

Pokud vaše topení Mr Buddy nefungovalo správně, je třeba to opravit. Níže jsme podrobně diskutovali o tom, jak opravit ohřívač Mr. Zkontrolujte, zda je v láhvi plyn nebo zda funguje přívod plynu. Zkontrolujte, zda komponenty, které zapalují plyn, se zdají být funkční, když jsou. Termočlánek nebo pilot jsou dva z nich.

Krok č. 1. Zkontrolujte kontrolku ohřívače

Váš pan topič používá k opětovnému zapálení na požádání kontrolní světlo, stejně jako každý jiný plynový ohřívač vody, zvláště když má termostatickou regulaci. Pilotní světlo je malý, ale silný modrý plamen, který spaluje plyn a vytváří topný plamen v blízkosti hlavního výstupního potrubí. Pokud ohřívač skutečně nedokáže udržet dobré zapálení pilotního světla, nezapne se ani neudrží teplo. Umístění kontrolky na Mr. Heater by mělo být uvedeno ve vaší uživatelské příručce.

Krok č. 2. Opravte termočlánek

V tomto ohřívači je termočlánek, který zabraňuje uvolnění nespáleného plynu z ohřívače do okolí. Pokud vše funguje správně, termočlánek se nejprve zahřeje plameny, přirozeným ohřívačem nebo kontrolkou. To v podstatě informuje termočlánek, že je vše v pořádku a že ventil přívodu plynu může zůstat otevřený. Když není teplo, které by to zahřálo, termočlánek by to vnímal jako chybu a zavře plynový ventil. Špatně fungující termočlánek nemusí rozeznat teplo a v důsledku toho neúmyslně odřízne plynový ventil. Váš ohřívač Mr.Buddy bude vypnut kvůli tomuto falešnému spouštění do ochranného zabezpečení proti selhání.

Krok č. 3. Zkontrolujte automatické vypínání

Bezpečnostní funkce ohřívače může v případě poruchy plamene ohřívač okamžitě vypnout. Příčinou může být vadný termočlánek nebo pilot. Proto je možné problém vyřešit otřením snímače plamene na ohřívačích. Plamen musí přednostně zabírat minimálně dvě třetiny takového detektoru.

Krok č. 4. Zkontrolujte poškozené kusy

Nakonec zkontrolujte, zda není poškozený elektrický zapalovací mechanismus. Vypněte napájení a zapněte své topení Mr buddy, abyste zjistili, zda se při každém zapnutí topení objeví jiskra. Předpokládejme, že si nevšimnete jiskry z ohřívače. Znovu jej nainstalujte podle uživatelské příručky. Poté zkontrolujte, zda váš plynový ventil funguje, a v případě potřeby jej vyměňte nebo vyčistěte. Možná si také budete chtít přečíst o tom, jak recyklovat starý ohřívač vody.

Pan Problémy s kontrolkou ohřívače & Řešení

Je nečistý a musí se vyčistit, pokud zapalovač nevytváří modré světlo. Draft je dalším důvodem chybného pilota. To také proto, že příliš silný vítr může světlo uhasit. Abyste tomu zabránili, mějte na paměti, že váš ohřívač Mr buddy je umístěn daleko od průvanové části oblasti, kterou je třeba zahřát. Na opačné straně by bylo ovlivněno pilotní světlo, pokud by nefoukal dostatečný vítr. Ujistěte se, že plynový ohřívač je nyní instalován na dobře větraném místě bez průvanu dveří nebo oken. Abyste zabránili ucpání vzduchem, ujistěte se, že je výfuk pilota čistý.

Problémy s termočlánkem kontrolky ohřívače

Pokud kontrolka nadále zhasíná, může být problémem termočlánek. Plyn by se neposunul do pilotní trubice, pokud by termočlánek nezůstal dostatečně horký. Zatímco pokud je termočlánek rozbitý, budete jej muset vyměnit. Aby bylo zaručeno, že uvolněné teplo zasáhne pilota, nedržte termočlánek na palec nebo dva od něj. Nakonec se ujistěte, že problém nezpůsobují špatné postupy osvětlení. Mějte na paměti, že ovládání plynu je nastaveno na Pilot a při zapalování ohně jej tam držte. Podržením tlačítka po dobu minimálně 20 sekund počkejte, aby se termočlánek dostatečně zahřál, aby signalizoval uvolnění plynu do pilotní trubice.

It’s A Wrap!

Doufáme, že po přečtení tohoto článku pro vás bude jen zábava a po jeho přečtení všichni lépe pochopíte, jak opravit topidlo Mr. Výše jsme probrali několik kroků, které vám pomohou opravit váš ohřívač Mr. Také jsme napsali, jak můžete opravit kontrolku topení Mr buddy a její termočlánek. Přečtěte si je pozorně, abyste pochopili. Kliknutím na tyto odkazy si můžete přečíst související články; vědět, jak čistit zásobníkové ohřívače vody a proč můj zásobníkový ohřívač vody vychladne. Děkujeme, přátelé, že jste na konci byli s námi!