Jak odpojit sušičku? 7 jednoduchých kroků pro vás!

Zajímá vás, jak odpojit sušičku; odpojení sušičky je docela jednoduché, stačí vypnout napájení, odpojit sušičku a odpojit ventilaci a hadici sušičky.

Sušička není něco, co se v domácnosti pohybuje pravidelně. Sušička je obvykle umístěna především v suterénu domu, specializované garáže nebo prádelny a tam tráví velkou většinu své životnosti.

Nastanou však případy, kdy bude nutné pračku přemístit. Kdykoli je spotřebič přemístěn nebo přemístěn na jiné místo, musí být odpojeny hadice a kabely, které jej zásobují energií a vodou. Následující pokyny pokrývají základy odpojení sušičky a její přípravy na přemístění z jejího skutečného místa. Pojďme to zkontrolovat!

Kroky pro odpojení sušičky

Nyní v domácnostech jsou sušičky nejběžnějším příslušenstvím a kvůli jejich délce a robustnosti může být náročné přemístit, byť jen do přilehlých oblastí.

Obsluha sušičky a její správné umístění není příliš snadné; jsou potřeba dva lidé. Proto první věcí, kterou musíte při přepravě sušičky udělat, je její odpojení. Je to práce pro jednu osobu, kterou lze zvládnout ještě před přemístěním sušičky. V tomto článku se dozvíte, jak odpojit sušičku, a níže jsme zmínili několik jednoduchých kroků, které vám pomohou vyřešit tento problém.

Krok č. 1. Vypněte ventil sušičky

Ventil pro přívod studené a teplé vody se obvykle nachází pod sušičkou, dokonce i v nástěnné sušicí skříni. Pohybujte ventilem směrem ven, dokud jej nebude možné otočit tak daleko, aby se vyklopil. Měli byste okamžitě vypnout všechny ventily. Pokud pak neúmyslně poškodíte potrubí, zabrání vám výraznému rozlití. Také by vás mohlo zajímat, jak zjistit, zda je větrací otvor vaší sušičky ucpaný.

Krok č. 2. Odpojení sušičky

Sušičku můžete odpojit od stěny zatažením nebo přetažením. Pokud jednáte nezávisle, vezměte jednu hranu a vytáhněte se dopředu a opakujte stejný krok pro opačnou stranu. Pokud potřebujete pomoc, zkuste jej odstranit na různých stranách současně. Sundejte sušičku z jejího místa co nejdále, ale dávejte pozor, abyste nezpůsobili své hadice. Poškození, pokud si všimnete, že je vaše sušička daleko od stěny, můžete ji rychle posunout o kousek dozadu směrem ke stěně. Navrhuji, abyste si přečetli, jak bezpečně odpojit sušičku plynu.

Krok č. 3. Odpojte sušičku

Mějte na paměti, že stroj je vypnutý a zástrčka je vytažena ze zásuvky. Vypne také zdroj elektrické energie sušičky. Otevřete sušičku a zkontrolujte, zda v sušičce nezůstalo nějaké oblečení. Pokud si na sobě necháte nějaké oblečení, ihned si je sundejte. Vyčistěte veškeré vlákna, které se nahromadily na sítu na vlákna. Zavřete sušičku a ujistěte se, že je knoflík posunutý.

Krok č. 4. Odpojte kabel sušičky

Vytáhněte kabel sušičky ze zásuvky na této stěně a odpojte jej. Abyste zabránili přetržení kabelu, obtočte jej a nechte jej ležet na sušičce. Odsunujte sušičku od stěny opatrně a dávejte pozor, abyste nepoškrábali podlahu. Pokud máte elektrickou sušičku, nejprve vypněte hlavní napájení. Pokud se jedná o sušič plynu, vypněte plynovod k sušičce. Včetně flexibilního šroubováku odpojte plynové potrubí od sušičky. Při odpojování kabelu otáčejte kruhovým klíčem, abyste jej uvolnili.

Krok č. 5. Demontujte hadice sušičky

Pokud jsou svorky připojeny, uvolněte je otočením šroubů nad svorkami směrem ven. Poté zatlačte konce hadic směrem k nádobě, abyste odstranili přebytečnou vodu. V opačném případě je můžete dát do drenáže uvnitř kbelíku pračky. Když to uděláte, znovu zkontrolujte, zda jsou všechny ventilační otvory otevřené.

Mnoho kohoutků lze snadno zastavit a náhodně zapnout a mohlo se to stát, když jste sušičku přemístili nebo stáli vedle ní. Po zavření všech ventilů počkejte chvíli, než hadice odstraníte, protože to umožní pokles tlaku v hadicích, což usnadní jejich odpojení. Je možné, že otočení několika různých kohoutků po celém domě by pomohlo jeho vyprázdnění rychleji. Může být také dobré vědět, proč sušička při převalování vydává hluk

Krok #6. Zjistěte hadice ze zdi

Hadice musí být odstraněny ze stěn. Odpojte hadice otočením jejich koncovek. Pokud stroj ještě nějakou dobu není odpojený, budete muset odstranit spojovací hadřík nebo nastavitelné kleště.

Krok č. 7. Odstraňte vypouštěcí hadici

Po provedení všech výše uvedených kroků vyprázdněte veškerou zbytkovou vodu z kbelíků. Dále by měla být vypouštěcí hadice odstraněna z odpadu. Na základě vaší konfigurace odvodnění to může být nástěnný odtok, dřez na prádlo, vysoká stojatá trubka nebo podlahový odtok. Každý potřebuje poněkud jedinečný postup demontáže hadice. Pokud to není zcela zřejmé, zkontrolujte pokyny dodané se sušičkou. Nyní je vaše sušička zcela odpojena od zdi.

Je to obal!

Doufali jsme, že čtení tohoto článku je pro vás jen zábavou a také po jeho přečtení pochopíte, jak odpojit sušičku. Výše uvedené kroky jsou užitečné při rozdělování sušičky; stačí si je pozorně přečíst, abyste pochopili. Děkujeme, přátelé, že jste s námi!