Jak odemknout pračku Samsung? 4 překvapivé důvody a řešení!

Víte, jak odemknout pračku Samsung? Chcete-li odemknout dvířka pračky Samsung, musíte počkat na dokončení praní.

Jak již bylo řečeno, můžete zkusit odemknout dvířka pračky nebo zapnout pračku, pokud je vypnutá.

Moji přátelé, pokud je pračka zamčená, nebojte se; můžete použít bezpečnostní vypouštěcí hadici k nasávání vody z pračky; po odpaření vody se víko pračky automaticky otevře. Existuje také mnoho důvodů, kvůli kterým byla pračka Samsung uzamčena. Přátelé, zmínili jsme fantastické tipy, jak odemknout pračku. Přečtěte si tento článek, abyste věděli o běžných problémech s dvířky pračky Samsung, které se neodemknou. Začněme téma!

Kdy a jak odemknete pračku Samsung

Nejběžnější příčiny a řešení toho, že se horní deska pračky Samsung po mycím cyklu neodemkne, jsou uvedeny níže. Určitě najdete odpověď na to, jak odemknout pračku Samsung; se o těchto věcech dozvíte podrobně. Zde jsou následující:

#1. Zámek dveří

Používáte pračku Samsung a dvířka pračky. Uzamčením pračky Samsung zůstanou dvířka zavřená, když je pračka v chodu. Pračka se nespustí, dokud nejsou dvířka správně zavřená. Pokud je část zámku dvířek na vaší pračce rozbitá, dvířka se nezajistí správně, což vám odhalí, že se dvířka pračky Samsung kvůli tomuto problému neodemknou.

Existuje mnoho důvodů pro selhání zámku dveří. Dvířka pračky mohou být zamčená vlastní chybou, možná jste poškodili dvířka pračky nebo jsou vylomená z jakéhokoli rohu, proto nejsou odemčena. Také kvůli poruše jakékoli elektrické součásti stroje možná motor nefunguje správně nebo z mnoha jiných důvodů. Ale nepropadejte panice; nejlepší, co musíte udělat, je vyměnit všechny poškozené části pračky, kvůli kterým se pračka Samsung neodblokuje. Zámky dveří pračky Samsung lze vyměnit vynecháním vypínače zámku dveří pračky Samsung. Změnou spínače zámku víka pračky můžete pračku odemknout.

#2. Dětská pojistka

Aby se zabránilo otevření během cyklu, jsou pračky určeny k uzamčení, když se nepoužívají, zejména dětskou pojistkou. Kvůli nedostatku elektřiny se pračka zavře, dvířka zůstanou zavřená a pračka je kompletní. Ve většině případů bude nutné zařízení resetovat po dobu 30 minut. Před zahájením nového cyklu uzamkněte. Reset obvykle problém vyřeší a vrátí systém do výchozího stavu.

Ve většině praček je tlačítko dětské pojistky a v tomto režimu se můžete aktivovat jednoduše stisknutím tohoto tlačítka. Když je vaše pračka v provozu, nezkoušejte zvolit tento režim a otevřít dvířka. Na displeji se zobrazí pokyny, jak deaktivovat a aktivovat dětskou pojistku ve většině případů. Chcete-li dětskou pojistku deaktivovat, stačí podržet a stisknout tlačítka Úroveň znečištění/Odstřeďování po dobu pěti sekund, aby se zámek deaktivoval. Kontrolka „Dětský zámek“ zhasne. Dětskou pojistku aktivujete stisknutím a podržením tlačítek Úroveň půdy/Odstřeďování po dobu tří sekund. Poté se rozsvítí kontrolka „Dětský zámek“.

#3. Výpadek proudu

Pračka může být zablokována i v případě, že dojde k výpadku proudu. Pak jej však můžete odemknout výměnou a resetováním pojistky nebo jističů, pokud je to nutné. Zkontrolujte, zda je připojen i napájecí zdroj. Výměnou nové pojistky budete moci odemknout pračku. Někdy poškozené jističe a spálené podložky způsobí uzamčení podložky a pouze změnou tohoto můžete tento problém vyřešit. Zjistěte více o pračkách Samsung.


#4. Vypusťte nouzovou hadici

Když je praní dokončeno a v pračce zjistíte vodu, v tomto případě pračky Samsung s předním plněním uzamknou dvířka, aby se zabránilo přetečení vody na podlahu. Filtr čerpadla, známý jako špinavý filtr, je místem, kde najdete hadici nouzového vypouštění vody. Filtr čerpadla a nouzové vypouštěcí potrubí nejsou součástí verzí dřívějších praček s předním plněním. Filtr čerpadla můžete vyčistit jednoduše tak, že vyprázdníte vanu pračky oblečením a vodou. Poté, co byla odpojena, pračka ji odpojila ze zásuvky.

Poté pračku vypněte a zapněte, dokud z nouzové vypouštěcí hadice nepřestane vytékat voda. Poté stiskněte tlačítko start na pračce, znovu pračku připojte a zapněte pračku. Po provedení všech těchto kroků budete moci odemknout dvířka pračky Samsung. Jakmile je voda nasáta z potrubí, stroj se automaticky otevře. Přátelé, možná vás bude také zajímat, jak nainstalovat vypouštěcí hadici pračky.

Je to obal!

Děkujeme vám, přátelé, že jste s námi na konci zůstali v kontaktu. Čtení tohoto článku je pro vás jen zábava a doufáme, že po přečtení tohoto článku se budete moci dozvědět vše o tom, jak odemknout pračku Samsung. Nejen to, ale také rozumíte příčině, proč je vaše pračka uzamčena; jak vidíte, existuje mnoho případů, kdy je vaše pračka uzamčena, jako je dětský zámek, výpadek proudu a zámek dveří. Nepropadejte panice, pokud je vaše pračka zamčená; všechno má řešení a já jsem vám dal jen pár. Můžete si také přečíst tento článek: Co znamená DC na pračce Samsung.