Jak nainstalovat termostat nástěnného topení? 5 snadných kroků!

Zajímá vás, jak nainstalovat termostat nástěnného topení? Přestaňte se divit a jste na správném místě. Nejprve byste měli odpojit nástěnné topení, abyste se vyhnuli hrozným věcem; přečtěte si průvodce zapojením termostatu, abyste provedli správné zapojení. Odpojte izolaci, což není povinné, ale je lepší odpojit.

Po provedení výše uvedených věcí připojte dva zemnící vodiče, proveďte propojení vedení a poté nainstalujte termostat, pokud jste jemně uspořádali všechny kabely.

Instalace termostatu není náročná, ale nechcete to zkazit, protože by to mohlo mít za následek zpoždění nebo poruchu topení. Ať už nemáte ponětí, jak toho dosáhnout, jste na správném místě. Přátelé, toto je jen přehled; měli byste pokračovat ve čtení, abyste zjistili více.

Proč instalovat termostat nástěnného topení

Za prvé, ne všechny ohřívače jsou dodávány s armaturami termostatu, které vám umožňují namontovat termostat na jakoukoli část stěny. K jádru ohřívače může být namontováno několik termostatů. Jsou to termostaty na nejnižší části stěny blízko podlahy. I na to teď pomyslete, musí existovat pohodlnější způsob regulace termostatu bez ohýbání. Tehdy se hodí nástěnné termostaty.

Zvláštní umístění termostatu není jediným důvodem, proč byste jej chtěli posunout nahoru. Termostat může kvůli různým nepřesnostem detekovat teplotu nesprávně. Je to proto, že chladnější vzduch klesá a ochlazuje spodní část prostoru. V důsledku toho, pokud skutečně chcete znát teplotu v prostředí, měl by být termostat umístěn mezi krkem a hrudníkem.

Základy termostatu

Termostat není nic jiného než sada ovládacích prvků pro řízení teploty topného systému. Můžete zvolit požadovanou teplotu pro místnost nebo kotel a termostat se bude snažit tuto teplotu udržovat. Termostat aktivuje topný systém, když teplota v domě začne klesat. Termostat funguje tak, že vypne topení, když vnitřní teplota dosáhne předem stanoveného bodu, a zabrání tak přehřátí.

Postup instalace termostatu na nástěnné topení

Těšíte se na instalaci termostatu na nástěnné topení? Zde je návod, jak to udělat. Pamatujte, že to není snadný proces a budete pracovat s dráty, takže pokud si tím nejste jisti, je nejlepší zaměstnat odborníka. Nejprve budete potřebovat několik nástrojů, aby byl proces nastavení plynulejší. Nezbytnými nástroji jsou termostat síťového napětí, kabelové konektory, nůžky na kabely a klíč.

Za druhé, měli byste si být vědomi toho, že termostat má více připojení. Skládá se ze čtyř hlavních vodičů, buď černého nebo bílého vzhledu. Kabely, které se připojují k ohřívači, a kabely, které se připojují k napájecím vodičům obvodů, jsou dva typy vodičů, které tam uvidíte. Protože jsou všechna vlákna aktivní, buďte opatrní, když se jich dotýkáte. Postupujte podle níže uvedených kroků a zjistěte, jak nainstalovat termostat nástěnného topení.

Krok č. 1. Odpojte napájení

Než se dotknete vodičů, ujistěte se, že je jednotka termostatu vypnutá. Musíte zajistit, aby přes kabely neprocházela žádná energie, aby nedošlo k otřesům. Vypnutí jističe je zásadní pro zaručení, že vše bylo vypnuto.

Krok č. 2. Jako vodítko použijte schéma zapojení

Po vypnutí elektrického proudu odstraňte pokyny pro zapojení termostatu. Co se týče kabeláže, každý termostat má svou sekvenci příkazů. Pro připojení ohřívače a napájecích kabelů okruhu používejte schéma zapojení v návodu. Musíte si být stoprocentně jisti, že rozumíte tomu, které dráty by vedly elektřinu z napájecího zdroje do ohřívače a které dráty dodávaly elektřinu ze zdroje energie. Myslím, že je užitečné přečíst si o zapojení elektrického ohřívače vody se schématem.

Krok č. 3. Proveďte spojení mezi uzemňovacími vodiči

Po odkrytí měděných cívek použijte kabelovou matici ke spojení dvou zemnících vodičů. Třetí kabel, buď kabel zařízení nebo druhý zemnící vodič, by byl také vyžadován. Tento drát musí být připojen ke stroji pomocí „pigtail“ drátu, aby mohl být uzemněn. Opačný konec kabelu je připojen k dřívějším zemnicím obvodům pomocí tohoto pigtail kabelu. Protože termostaty nevedou proud, musíte skutečné vodiče připojit k závitu.

Krok č. 4. Sestavte dráty

Po dokončení všech připojení vložte kabely do elektrické skříňky, abyste se ujistili, že nejsou uvolněné, aby nedošlo k chybnému připojení nebo ohrožení elektrickým proudem. Linky by měly být v ideálním případě dostatečně dlouhé, aby se přizpůsobily elektrickému panelu. Pokud ne, možná budete muset odříznout kabely a operaci zopakovat.

Krok č. 5. Připevněte termostat

Po pečlivém uspořádání kabelů připevněte termostat pomocí šroubů. Zapněte jistič a ohřívač, abyste zjistili, zda připojení funguje. Ať už jste nováčkem v opravách termostatů nebo kabeláži obecně, může to být zpočátku matoucí. Pokud stále nefunguje, vraťte se k elektrickému připojení, které jste vytvořili, ale ujistěte se, že je vypnutý jistič. Všechny vodiče v termostatech jsou horké, což znamená, že přenášejí proud. Barvy vodičů se liší v závislosti na termostatu, proto se podívejte do příručky.

Je to obal!

Jsme rádi, že jste se naučili instalovat termostat nástěnného topení. Instalace termostatu nástěnného topení není složitý úkol, pokud znáte proces instalace. Pokud si řádně přečtete výše uvedené kroky, rychle sestavíte termostat bez jakéhokoli nebezpečí. Můžete si také přečíst o tom, jak zakrýt nástěnné topení a jaký typ topení je nejlevnější na provoz. Děkujeme, přátelé, že jste s námi zůstali.