Jak dlouho trvá svatební obřad

Odpověď na to, jak dlouho svatební obřad trvá, je půl hodiny. To by mělo stačit na pokrytí obvyklých částí obřadu, kterým se budeme podrobněji věnovat níže.

Pokud se také obáváte o čas během svatby, doporučujeme vám naučit se vést svatební zkoušku. Před samotnou svatbou si tak můžete nacvičit, jak by měl obřad s vaší svatební hostinou probíhat.

Jak dlouho by měl svatební obřad trvat?

Svatební obřad obvykle trvá až třicet minut, a to by mělo zahrnovat vše od uvítacích slov až po závěrečné prohlášení nebo odchod snoubenců. Svatby se však liší v prvcích a složkách, které pár může chtít zahrnout do svého obřadu.

Například musíte vzít v úvahu kulturu a náboženství páru. Můžete také požádat svatebního úředníka, aby odhadl, jak dlouho bude váš svatební obřad trvat.

Jak dlouho trvá průměrná svatba?

Některé součásti, které mohou být přidány ke svatebnímu obřadu, zahrnují provedení požehnání, píseň nebo čtení náboženského textu. Mohou existovat také kulturní praktiky nebo tradice, jako je ochutnávka prvků, například na africké svatbě.

Počítejte prosím s tím, že čím bude svatba ortodoxnější, tím bude delší. Na druhou stranu, páry se světským obřadem mají tendenci si vybírat, které prvky zahrnout, takže jejich svatba je kratší.

Obecně platí, že se musíte dohodnout na vzájemné svatbě a poté být prohlášeni za manžele. Odtud můžete obřad prodloužit nebo zkrátit.

Jaké jsou prvky svatebního obřadu?

Abychom vám pomohli odhadnout, jak dlouhý je typický svatební obřad a jak jej můžete prodloužit a zkrátit, měli byste se seznámit s hlavní složkou svatebního obřadu. To jsou také základní prvky pro legální manželství.

Tradiční svatební formát bude vypadat takto:

 • Procesní
 • Čtení
 • Výměna slibů a prstenů
 • Vyhlášení sňatku
 • První polibek
 • Recesní
 • Tradiční svatební obřad vs moderní svatební obřad

  Tradiční svatební obřad se obvykle odehrává v místě uctívání snoubenců. Samotný obřad vede náboženská hlava a bude zahrnovat čtení posvátných textů.

  Manželské sliby jsou také podle náboženství. Ale na druhou stranu, moderní svatby jsou hodně volné a pár si může upravit průběh obřadu, včetně svého slibu.

  Můžete si přečíst o tom, co je duchovní svatební obřad, abyste se dozvěděli více o tom, jak se moderní obřady liší od ortodoxních nebo náboženských svatebních obřadů. Bylo by také užitečné znát jejich rozdíly jako svatební host a znát možná pravidla, jak zachovat respekt, když se nějaké svatby zúčastníte.

  Co dělá svatební obřad legální?

  Protože je možné přizpůsobit si svatební obřad, pokud se chystáte na moderní místo na tradiční, musíte znát kritické komponenty, díky nimž bude legální. Chcete, aby svatební obřadník pro začátek napsal právně závazný scénář.

  Součástí svatebního obřadu by měla být i výměna slibů a samozřejmě státem vydaný oddací list. Samozřejmě budou existovat další pravidla, která budete muset prozkoumat, zvláště pokud děláte svatbu v jiném státě, než je vaše rodné město.

  • Výměna slibů: Jedná se o část svatebního obřadu, kde snoubenci vyjadřují svůj záměr, touhu a ochotu se vzít. Je to také místo, kde jsou zmíněna „I dos“ a vyměňují se prsteny.
  • Sňateční povolení: Povolení k uzavření sňatku je nejdůležitějším prvkem svatby, protože díky němu je závaznost legální. Váš stát může mít své vlastní požadavky a pravidla týkající se vaší licence, která musíte dodržovat, jinak bude manželství neplatné, i když budete mít obřad.
  • Podpis licence po obřadu: Po svatebním obřadu by měla být licence podepsána, poté ji úředník předá státu. To je také důvod, proč by váš svatební úředník měl být oprávněný, protože bude odpovědný za vyplnění licence.

  Jak dlouho trvá každá část svatebního obřadu?

  Procesí obvykle trvá pět minut, ale může být kratší, pokud jde uličkou pouze nevěsta. Tradičně by to měla začít matka nevěsty, ženich, nejlepší muž, mládenci, družičky, družička, květinka, nositel prstenu a nakonec nevěsta a její otec.

  Poté úředník přivítá hosty, včetně tříminutové modlitby. Poté budou následovat sliby a prohlášení, obvykle pět minut a dalších deset minut na čtení a poselství oficienta.

  Nakonec bude obřad jednoty záviset na zvoleném rituálu páru po dobu tří minut. A pak je tradice ukončena prohlášením a recesí na pět minut.

  Závěr

  A to je vše! Právě jsme diskutovali, jak dlouho svatební obřad trvá, což je obvykle 30 minut.

  To však bude stále záviset na typu svatby, kterou budete mít. Pokud je to tradičnější, může to být delší, zatímco moderní svatby, které jsou více upravené, skončí rychleji.

  Máte-li další otázky, zanechte nám níže otázku. Můžete také procházet náš blog a najít další průvodce.