Co je darování vajíček? 4 Úžasné požadavky!

Pokud jste někdy přemýšleli, co je to darování vajíček, pak je to dobrovolné darování vlastních vaječných buněk pro různé účely, ať už výzkumné nebo léčebné.

Tento postup je oblíbenou alternativou pro zvláštní okolnosti, jako je nemožnost produkovat plodná vajíčka nebo další výzkum ženského reprodukčního systému.

I když je to drahé, je to jeden z nejlepších způsobů, jak se vypořádat se ztrátou funkčních vaječných buněk. Má také jednu z nejvyšších úspěšností 49%-50%. Nemluvě o tom, že je také snadno dostupný, protože tuto službu nabízí většina klinik. Musíte se o tomto tématu dozvědět více, takže pokud vás zajímá, ponořte se do tohoto článku hlouběji!

Co je darování vajíček: Průvodce

Ne každý má obecné povědomí o tom, jak funguje darování vajíček. Pokud by vás však téma náhodou zajímalo, zde jsou informace, které vám mohou pomoci pochopit postup a mít představu o jeho fungování.

K dárcovství vajíček dochází, když je vaječná buňka extrahována z těla ženy a před použitím je uložena v hnojivu nebo v mrazáku. Darování vaječných buněk je však pečlivý a nákladný proces, takže před oficiálním darováním je zvážen každý faktor.

Požadavky na darování vajíček

Když přijde na to, co je darování vajíček, první věc, kterou musíte vědět, je, co to obnáší. Vzhledem k tomu, že se jedná o lékařskou proceduru, vyžaduje intenzivní proces, který zajistí, že nenastanou žádné komplikace, které by mohly ohrozit zúčastněné a utratit spoustu peněz.

#1. Proces výběru

Výběrový proces je první věcí, která určuje, zda je někdo způsobilý darovat vajíčka. Obsahuje obecné informace, které klinika potřebuje ověřit a zjistit, zda projdete.

Osobní údaje

S největší pravděpodobností budete požádáni o vyplnění formuláře s údaji o sobě. Na tyto otázky je přirozeně potřeba odpovědět pravdivě a co nejpřesněji, aby si klinika udělala představu o možných rizicích.

Drogový a krevní test

Tyto testy jsou standardní, pokud jde o zdravotní postupy. Kontaminovaná krev může naznačovat mnoho nemocí, kvůli kterým je darování vajíček nebezpečné. Projdete testem, a pokud vyjdete čistí, budete moci přistoupit k dalším krokům.

Sonogram pro potenci

Protože jedním z praktických použití vaječných buněk je rozmnožování, musí být plodné, aby se staly způsobilými k darování. Kromě toho budou tyto buňky používány pro různé účely, které vyžadují účinnost, aby byly prováděny efektivně. Proto je sonogram ke kontrole plodnosti nutností.

Psychologický test

Bude proveden psychologický test, aby se ujistil, že dárce je ve zdravém duševním stavu. Jednou z běžných výhod darování vajíček je těhotenství. Některá psychická onemocnění jsou bohužel dědičná a příjemci mohou být více škodlivá než prospěšná. Nemluvě o tom, že darování vajíček je obrovské rozhodnutí, a aby byla písemná smlouva platná a zákonná, musí být dárce při tomto obrovském kroku zdravý.

Vyšetřování chorob

Další důležitou klauzulí je ujistit se, že jste bez jakékoli nemoci, která by mohla ovlivnit extrakci a vystavit ostatní lidi riziku. Udělají obecnou kontrolu a skenování, aby se ujistili.

#2. Léky

Váš menstruační cyklus musí být kvůli tomuto procesu zastaven a klinika vám poskytne určité léky. Ujistěte se, že je pro vás lék v případě alergií bezpečný, a vždy se nezapomeňte zeptat na vedlejší účinky, abyste si byli vědomi a mohli provést úpravy.

#3. Léky na plodnost

Léky na plodnost jsou léky, které zvyšují rychlost produkce vaječných buněk tím, že spouští váš vaječník, aby produkoval více. Tímto způsobem vaše tělo vyprodukuje dostatek vajíček pro proceduru.

#4. Používejte antikoncepci nebo se zdržte pohlavního styku

Vzhledem k tomu, že darujete svá vajíčka, nesmíte otěhotnět. Protože vaše tělo produkuje mnoho vaječných buněk, šance na oplodnění a těhotenství budou mnohem vyšší. Darovat vajíčka je nebezpečné, protože to může ohrozit život vás i vašeho dítěte. Můžete se zdržet pohlavního styku, dokud extrakce stále probíhá, nebo používat antikoncepci, jako je kondom.

Kam jdou vejce?

Jsou dvě místa, kde se vaše vejce po extrakci může dostat: hnojivo nebo mrazák.

Laboratoř

Pokud lidé čekají na vajíčka, je pravděpodobné, že vaše buňky půjdou s největší pravděpodobností přímo do laboratoře. Zde budou oplodněny a budou zasazeny do přijímače. Tato vejce se ihned použijí. Dárce se může rozhodnout, že se s příjemci setká. Možné je však i anonymní darování.

Mraznička

Co se tedy stane s vejci, která jsou vyhrazena pro jiný účel? Nejprve budou s největší pravděpodobností přeneseny a uloženy do mrazničky. A to je na chvíli, dokud nejsou potřeba. Nyní se to obvykle stává výzkumným institucím, které nakupují vejce ke studiu. Vejce se skladují při nízkých teplotách, dokud není připraven experiment. Dárcovské banky, které uchovávají vajíčka, dokud je někdo nekoupí, také používají tento proces namísto přímého oplodnění vaječných buněk. Možná by bylo dobré si přečíst, jak dlouhý je proces darování vajíček.

Náklady na darování vajíček

Darování vajíček je pro příjemce velmi nákladné. Dárci dostanou na své buňky spravedlivou část peněz. Exkluzivní dárcovství buněk je poskytováno pouze vám na většině míst a nikdo jiný nestojí kolem 35 000–50 000 USD. Pokud jste ochotni sdílet, bude to levnější na 18 000 $. Znát výhody a nevýhody darování vajíček.

Je to obal!

Nyní víte, co je darování vajíček. Pokud se chcete do tématu více zapojit, nezapomeňte se ponořit hlouběji, abyste lépe pochopili, jak to funguje. Darování je značná volba. Přátelé, bylo by nejlepší, kdybyste četli související články; vědět, kolik za darování vajíček a jak darování vajíček funguje. Hodně štěstí!