Co dělá nejlepší muž na svatbě: Kontrolní seznam

Chcete-li zcela porozumět tomu, co dělá ten nejlepší muž na svatbě, porozumějte jeho povinnostem a zodpovědnosti počínaje před svatbou, během svatebního obřadu a po svatebním dni.

Toto je kontrolní seznam toho, co se od vás očekává na svatbě ženicha, pokud si vás vybere jako svého nejlepšího muže. A pokud jste ženich, který vytváří svou svatební hostinu, podívejte se, kolik mládenci je na svatbě.

Co dělá nejlepší muž na svatbě: Odpovědnosti a povinnosti nejlepšího muže

Před svatebním obřadem

Vše, co pro svatbu udělá ten nejlepší muž, začíná ještě před samotným svatebním obřadem. V závislosti na vaší blízkosti a vztahu s ženichem ho můžete doprovázet, když plní různé základní svatební potřeby.

Například ženich může požádat o návrhy a připomínky během výběru prstenu a při výběru mládence. Zajistíte také, aby se mládenci navzájem seznámili, a poté pomůžete zajistit, aby jejich oblečení bylo sladěné.

Vzhledem k tomu, že ženich a jeho část rodiny jsou zodpovědní za cestu a ubytování mládence, pomůžete jim také zařídit tyto věci. A samozřejmě povedete rozlučku se svobodou a další předsvatební akce a večeře, abyste připravili ženicha před svatbou.

Během svatebního dne

Během svatebního dne vaše role nejlepšího muže znamená, že budete pokrývat povinnosti, které zajistí, že se ženich bude cítit bez stresu a v klidu. Začněte tím, že budete vědět, co ženich ve svůj svatební den potřebuje, obvykle se skládá ze sady nezbytných věcí, ať už jde o osvěžení nebo rychlou první pomoc.

Stejně jako družička s nevěstou, i nejlepší muž se tradičně připravuje s ženichem. Budete sloužit jako morální podpora, která pomůže ženichovi udržet nervy ze svatebního dne na uzdě.

Jako nejlepšímu muži vám samozřejmě budou důvěřovat i snubní prsteny až do výměny na obřadu. Pak nezapomeňte, abyste vypadali co nejlépe, když stojíte vedle ženicha, buďte přítomni během všech fotografických operací svatební hostiny a buďte připraveni přednést projev nebo přípitek.

Někdy se nejlepší muž také překrývá s povinnostmi zřízence na recepci. Může vás také požádat váš přítel, abyste působili jako svatební MC nebo DJ, v závislosti na vašich schopnostech s manipulací s lidmi.

Abychom lépe porozuměli rozdílu mezi uvaděčem a nejlepším mužem, zde je uvedeno, co je svatební uvaděč a co dělá.

Po svatbě

Víte, že ten nejlepší muž může mít i po svatebním obřadu a programu na starosti několik povinností? Například vám možná ženich věřil, že zaplatíte úředníkovi a dalším svatebním prodejcům.

Pokud jde o tanec s penězi, možná jste to byli vy, kdo sbíral peněžní dary pro pár. Jinak není divu, že nejlepší muž a družička pomáhají s úschovou všech svatebních darů.

Můžete také připomenout ženichovi ohledně jeho pronájmu, jako je jeho oblečení a kdy ho vrátit po svatbě. Celkově ale počítejte s tím, že jako jeho nejbližší muž budou povinnosti vašeho nejlepšího muže trvat déle než jeden den, protože budete vždy k dispozici pro ženicha, když vstoupí do manželství.

Jaký je nejlepší muž na svatbě?

Nejlepší muž na svatbě je v podstatě pravá ruka ženicha. Můžete si také představit nejlepšího muže rovného družině, pravé ruce nevěsty.

Nejlepší muž je obvykle nejlepší přítel ženicha nebo dokonce bratr. Povinnosti, které s sebou tato role přináší, zahrnují vedení mládence a vystupování jako důvěrník ženicha před svatbou, během ní a po svatbě.

Obléká se nejlepší muž jinak než mládenci?

Nejlepší muž může nosit stejné oblečení jako mládenci, ale lze ho v mnoha ohledech odlišit. Může například nosit kravatu jiné barvy, motýlka místo vázanky nebo stejné barevné schéma jako mládenci, ale oblek jiného stylu.

Jak starý musí být váš nejlepší muž?

Neexistuje žádné věkové rozmezí pro nejlepšího muže, pokud mu můžete svěřit odpovědnost za tuto roli. Například ve druhých svatbách a smíšených rodinách může mít táta také svého syna jako nejlepšího muže.

Platí nejlepší muž za něco?

Neexistují žádná pravidla ohledně toho, za co musí nejlepší muž na svatbě zaplatit. Je však také běžné, že dá rozlučku se svobodou jako dárek ženichovi.

Pokud není možné uhradit všechny výdaje na rozlučku se svobodou, může ten nejlepší muž také plánovat a sdílet náklady s mládenci. Dar a oblečení na svatební den si ale samozřejmě zaplatíte sami.

Dává nejlepší muž dárky mládenci?

Svatební laskavosti pro svatební party jsou odpovědností nevěsty a ženicha. Ženich nebo jeho rodina zaplatí za dárky mládenci, zatímco nevěsta nebo její rodina dá dárky družičkám.

Závěr

A to je vše! Dozvěděli jsme se, co dělá nejlepší muž na svatbě, která zahrnuje povinnosti od plánování svatby až po den po svatbě.

Celkově budete důvěryhodnou pravou rukou ženicha a vybral si vás, protože ví, že se na vás může spolehnout. Stejně jako družička nevěstě zajistíte, že ženich bude v tom nejlepším.