Jak velký generátor potřebuji k provozu klimatizace 5 000 BTU?

Jak velký generátor potřebuji na provoz klimatizace 5 000 BTU? Přestože klimatizace 5000 BTU obvykle potřebuje ke generování 500 až 600 wattů, studie doporučují alespoň 2 000 wattů, aby fungovaly efektivně.

Důvodem je, že k jeho aktivaci je zapotřebí více elektřiny. Velikost generátoru se však liší podle typu klimatizace a jejího modelu. Klimatizace 5000 BTU je jedním z nejmenších typů klimatizačních jednotek. Nadšenci kempování často používají tuto klimatizaci během svého kempování, protože je to pohodlné.

Nalezení nejlepší energeticky účinné klimatizace pro váš dům je zásadní. Nepotřebujete spotřebiče, které spotřebovávají mnoho energie a stojí vás mnoho ve výdajích.

Je to podobné, jako kdybyste neměli dostatek elektřiny, protože chladit váš dům nebo vyžadovat velký generátor k napájení vaší klimatizace bude hodně stát. Pokud však žijete v malém bytě, tato klimatizace je pro vás ideální. Chcete -li se dozvědět více o klimatizacích 5000 BTU, pokračujte ve čtení!

Velikost generátoru nutná pro klimatizaci 5000 BTU

Přítomnost klimatizační jednotky v domech a budovách může mít značný dopad. Klimatizaci můžete například zapnout v létě nebo v horkých dnech, abyste předešli prudkému horku. Kromě toho schopnost spát na místě chlazeném klimatizací je pro některé lidi trpící zdravotními problémy docela přínosná.

Zahrnuje lidi s plicními problémy a srdečními chorobami a klimatizace 5000 BTU může být zásadním přispěvatelem. Investování do generátorů je tedy nutností, takže ať už se stane cokoli, stále můžete mít doma zdroj energie.

Nyní k zodpovězení otázky: Jak velký generátor potřebuji k provozu klimatizace 5 000 BTU? Preferovanou možností je generátor 2 000 wattů. Obvykle to ale stojí kolem 300 až 1200 dolarů. Můžete si všimnout, že téměř všechny 5 000 BTU klimatizace pracují na generátoru 500 až 600 wattů. Máte tedy tendenci předpokládat, že veškerá extra síla je nadbytečná.

Důvody, proč klimatizace 5 000 BTU potřebuje generátor 2 000 wattů

Chcete -li vysvětlit, proč klimatizace 5000 BTU potřebuje ke svému provozu generátor 2000 W, musíte zvážit následující věci:

Důvod č. 1. Specifikace výkonu

Většina klimatizačních zařízení má dvě specifikace výkonu: provozní a spouštěcí výkon. Provozní výkon je navíc obecně menší číslo. Požadavek na provozní výkon pro 5 000 BTU klimatizačních jednotek je obvykle mezi 500 a 600 watty. Jeho počáteční kapacita je 2 000 BTU.

To nezahrnuje počáteční watty. Počáteční výkon se vztahuje k množství elektřiny potřebné k provozu klimatizační jednotky. Protože turbína střídavého proudu potřebuje k zapnutí obrovské množství energie, je počáteční příkon obvykle mnohem větší. Přesná částka závisí na modelu.

Několik 5 000 BTU klimatizací má však počáteční příkon 1 000 wattů. Některá zařízení mohou vyžadovat více než 1200 wattů. Kromě toho se požadavky na elektrickou energii klimatizace snižují, pokud ji používáte.

Důvod č. 2. Hodnocení účinnosti

Výstupní impedance vaší klimatizační jednotky také ovlivní požadovaný typ generátoru. Zařízení s nízkým výkonem budou vyžadovat více wattů, zatímco vysoce výkonná zařízení dokážou provozovat s menším počtem wattů. Energetická účinnost této klimatizace 5 000 BTU je navíc 10. Je tedy efektivní a vyžaduje generátor 2 000 wattů.

Důvod č. 3. Trvání klimatizace

Trvání vaší klimatizace 5 000 BTU také ovlivní množství elektřiny, které potřebuje. Starší verze budou ke správné funkci často vyžadovat více elektřiny. Novější modely však mají tendenci vyžadovat méně energie s pomocí technologického pokroku.

Je důležité zachovat zdraví vaší jednotky. Pokud jej čas od času nepoužijete nebo nezkontrolujete, ovlivní to jeho účinnost. Kromě toho může nedostatečná údržba vést k budoucím poruchám.

Důvod č. 4. Místo domova

Při odhadu, kolik elektřiny vaše klimatizační jednotka spotřebuje, je zásadní oblast vašeho majetku. Například teplota ve vaší oblasti a nadmořská výška vašeho bydliště může ovlivnit spotřebu elektřiny.

Vysoká nadmořská výška vyžaduje více elektřiny z klimatizací. Pokud je tedy využijete v horkém dni, budou vyžadovat trochu více tekutiny.

Těmto potížím se můžete vyhnout použitím generátoru 2 000 wattů k provozu vaší klimatizační jednotky 5 000 BTU. Stále však může splňovat potřeby vaší klimatizace, která v určitých obdobích vyžaduje více energie.

Závěr

Opět, abych odpověděl: jak velký generátor potřebuji k provozu klimatizace 5 000 BTU? Liší se v závislosti na jednotce. Ke spuštění 5 000 BTU střídavého proudu však vyžaduje generátor 2 000 wattů.

Ačkoli potřebuje pouze generátor 500-600 wattů, vyžaduje vyšší energii kvůli specifikaci výkonu. Kromě toho si nemusíte dělat starosti s nákupem generátoru. Můžete jej zakoupit za pouhých 1200 dolarů nebo 300 dolarů.