Kdy používat kočárek bez autosedačky?

Kdy použít kočárek bez autosedačky? O tom budeme diskutovat v tomto článku. Existuje několik důvodů, proč byste při používání kočárku nemuseli nebo nechtěli mít dítě v autosedačce. Rodiče často dávají přednost tomu, aby děti a batolata čelily jim, než aby z bezpečnostních důvodů byli pryč od nich.

Když zestárnou, budou jejich nohy určitě unavené, pokud budou neustále sedět obráceně v sedě, která se nebude střídat dopředu a dozadu s každým krokem, který rodič tlačí. Kojenec by si asi také užil, kdyby viděl, co se kolem něj/ní děje!

V tomto případě není žádný důvod, proč byste měli nosit dětský nosič do rámu kočárku s deštníkem, protože to ve skutečnosti nepotřebujete. Tímto způsobem budete mít možnost mít svou kojeneckou tvář vpřed, když ji používáte.

Jak složit kočárek Schwinn Interval Jogging

Krok 1. Umístěte ruční brzdu do zablokované polohy.

Krok 2. Sklopte obě zadní kola na zem a položte je na obě strany vámi zvoleného otočného bodu pro skládání.

Krok 3. Pevně ​​zatáhněte za každou řídítka, dokud nezapadne na místo, poté se předkloňte, abyste jedním pohybem zajistili přední kolo od sebe (abyste odstranili vůli).

Postavte se nad kočárek při připojování nebo odpojování tohoto posledního kusu, takže jakmile zatáhnete obě držadla k sobě pod úhlem, zaklapnou zpět těsně proti sobě a automaticky se bezpečně zajistí na místě. Dvojitý běžecký kočárek Schwinn je nyní složený!

Jak sestavit kočárek Schwinn Triplet Baby Trend Expedition s dvojitým deštníkem

Krok 1. Umístěte baldachýn dolů a vytvořte malý kompaktní rám.

Krok 2. Utáhněte popruhy na místě a zacvakněte je do jednoho velkého popruhu ve spodní části vašeho kočárku.

Krok 3. Provlékněte oba otvory na obou stranách každé řídítka (s tím, kolik dětí máte).

Jak sestavit Schwinn Interval Jogging kočárek

Krok 1. Zatím nic nepřipojujte.

Krok 2. Vezměte každá řídítka a položte je na obě strany otočného bodu, abyste je mohli sklopit.

-Pevně ​​zatáhněte za obě držadla, dokud nezapadnou na místo, poté se předkloňte a jedním pohybem spojte přední kolo od sebe (abyste odstranili vůli). Postavte se nad kočárek při připojování nebo odpojování tohoto posledního kusu, takže jakmile zatáhnete obě držadla k sobě pod úhlem, zaklapnou zpět těsně proti sobě a automaticky se bezpečně zajistí na místě. Intervalový běžecký kočárek Schwinn je nyní složen!

Kroky při montáži dvojitého běžeckého kočárku Schwinn

Krok první: Umístěte běžecké kolo a zadní kola na rám. Ujistěte se, že se shodují s odpovídajícími drážkami po obvodu základny kočárku.

Krok dva: Zkontrolujte, zda je každá pneumatika plně nahuštěná, poté zkontrolujte všech osm šroubů, které je zajišťují na svém místě; utáhněte podle potřeby.

Krok tři: Zasuňte jeden konec rovné tyče do slotu v přední nebo zadní části základny kočárku podle toho, jak jej chcete umístit (ujistěte se, že nepřiskřípnete žádné dráty). Tento krok opakujte pro obě strany.

Krok čtvrtý: Připevněte plastové spony, které zakrývají odkryté kovové kabely, aby žádné ostré hrany nevyčnívaly z místa, kde by se děti mohly chytit a zranit se o tyto nebezpečné hrany.

Krok pátý: Zatlačením dolů zkontrolujte, zda je brzda kočárku v provozuschopném stavu; pokud ne, utahujte šrouby, dokud neucítíte odpor a už nemůžete hýbat ani jedním kolem, aniž byste za ním vložili velkou svalovou sílu.

Krok šestý: Zajistěte, aby všechny čtyři bezpečnostní popruhy byly bezpečně připevněny napříč dětmi, aby se při běhu nebo běhu neuvolnily s připoutanými uvnitř základny kočárku.

Krok sedmý: Při montáži každého bočního panelu se ujistěte, že je dostatečně překrytý, než je přišroubujete k sobě v odpovídajících bodech po obvodu rámu (to pomůže zajistit stabilitu). Tento krok opakujte pro obě strany.

Krok osm: Vložte přední kolo a utáhněte šrouby.

Krok devět: Položte ruku pod sedadlo, abyste ho zvedli, když klouzáte po obou bočních panelech, a poté je zajistěte dodanými maticemi/šrouby (k tomu možná budete potřebovat klíč).

Krok deset: Nezapomeňte znovu připojit všechny pěnové podložky, které byly odstraněny dříve v procesu montáže.

Jak připevníte rychloupínací špejli na přívěs na kolo?

Rychloupínací špejle je kovová hřídel, která se připevňuje k přední nápravě přívěsu na kola. Druhý konec má nastavitelný pásek a klip nebo kolík, které lze použít k jeho bezpečnému připevnění k rámu jízdního kola.

Krok 1. Před použitím zatáhněte za oba konce špejle, aby při přepravě nebyla šance na uklouznutí.

Krok 2. Ujistěte se, že máte dostatečný volný prostor mezi nárazníkem a místem, kde budete parkovat, poté povolte šrouby hlavy Howard držící každý boční panel (to pomůže zajistit stabilitu).

Krok 3. Tento krok opakujte pro obě strany. Vložte kolo do příslušných drážek v každém rohu kol vozu a utáhněte šrouby šestihranným klíčem dodaným pod sedadlem. Určitě neutahujte, protože by mohly prasknout! Připevněte pěnové podložky a také bezpečnostní pásy, abyste zajistili jezdce.

Jak složit dvoukolový přívěs Schwinn

Krok 1. Zarovnejte malé zelené tlačítko na rámu s jedním ze žlutých tlačítek spolu s každým bočním panelem.

Krok 2. Zatlačte pevně dolů, dokud neuslyšíte „cvaknutí“, a poté zatažením zpět uvolněte. Opakujte pro obě strany přeložte na polovinu podélně.

Krok 3. Udržovat jej ve složeném stavu je snazší, když při zasouvání kol položíte ruku pod sedadlo (mezi spodní řídítka). Pokud je to nutné, přidržte se horních držadel, abyste také pomohli stabilizovat.