Kdy mám nastoupit na mateřskou? Perfektní průvodce pro maminky

Kdy mám nastoupit na mateřskou? Mateřská dovolená je obvykle nastavena tak, aby začala alespoň čtyři týdny před datem porodu. Váš lékař může navrhnout, aby se začalo dříve, zvláště pokud máte vysoce rizikové těhotenství nebo vícečetné těhotenství.

Například někdo, kdo čeká dvojčata, by mohl chtít hned využít některé dny své nemoci a dovolené, aby mohl poslední trimestr strávit odpočinkem místo práce.

To pomůže zajistit, aby obě děti zůstaly zdravé až do dne porodu! Pokud si nejste jisti, kdy by vaše mateřská dovolená měla začít, promluvte si se svým nadřízeným o tom, jak moc byste mu měli dát upozornění, než odejdete definitivně z práce.

Poté se znovu přihlaste, jakmile dítě přijde, aby každý přesně věděl, kdy se plánujete vrátit do kanceláře na plný úvazek.

Jaké jsou podmínky mateřské dovolené?

Mateřská dovolená se mezi zeměmi, zaměstnavateli a dokonce i v rámci jedné země liší v závislosti na tom, zda zaměstnankyně pracuje na plný nebo částečný úvazek. Některé vlády zavedly systémy vyplácení mateřství, aby pomohly čerstvým matkám, které nemají nárok na jinou formu placené dovolené od svého zaměstnavatele.

Tyto dávky jsou však obvykle dosti nízké, protože jsou určeny pouze jako dočasná finanční podpora, nikoli jako náhrada ušlé mzdy z důvodu nepřítomnosti v práci.

Na zaměstnankyně vracející se z mateřské dovolené mohou být také uvalena určitá omezení, jako je zpočátku obnovení práce na částečný úvazek, aby se matka i dítě mohli postupně vrátit zpět do pracovního režimu.

Někdy může tento typ uspořádání trvat až po prvních narozeninách vašeho dítěte, pokud se rozhodnete vrátit později na plný úvazek.

Co mám dělat během mateřské dovolené?

První věc, kterou byste během mateřské dovolené měli udělat, je uvolnit se a věnovat čas svému novorozenci. Možná budete chtít nastavit plán pro pomoc zvenčí, jako je jídlo nebo prádelna.

Vytvořte si nouzový plán pro případ nemoci tím, že se poradíte s pediatrem o běžných dětských problémech, jako je horečka, průjem a zvracení. Pokud se doma vyskytnou nějaké závažné problémy, které vyžadují pozornost, když jste mimo provoz, upozorněte na ně hned teď, aby bylo možné se předem zařídit.

Konečně si udělejte chvilku pro sebe! Užijte si hlídání svého nového miminka, aniž byste se museli starat o e-maily, které se vám na stole hromadí, nebo o telefonáty od kolegů, kteří chtějí aktuální informace o projektech, kde jsou na vás závislí.

Je skvělé vědět, že někdo jiný se o tyto věci postará až do konce dovolené – a vy se vrátíte do mnohem čistší schránky a kancelářských prostor.

Co spouští mateřskou dovolenou?

Mateřská dovolená vzniká na základě lékařského potvrzení od lékaře. Je důležité vědět, na kolik týdnů mateřské dovolené máte nárok, a ujistit se, že ji váš zaměstnavatel dostal, než si vezmete volno.

Budete si také muset být vědomi jakýchkoli omezení týkajících se toho, kdy v těhotenství můžete začít čerpat mateřskou dovolenou – pokud žádná neexistují, pak to nemusí vadit, ale někteří zaměstnavatelé mají pravidla o tom, v jaké fázi těhotenství nebo po porodu musí matky nastoupit placenou mateřskou dovolenou.

Ujistěte se, že jakmile se vrátíte do práce, obě strany podepíší dohodu potvrzující, že plná platba za dovolenou za kalendářní rok bude obnovena na konci smluvního období (pokud existuje). Tento potvrzovací dopis by měl obsahovat kompenzační sazby dohodnuté s právníkem/právníkem v oblasti zaměstnanosti.

Maximální délka mateřské dovolené, kterou můžete čerpat, je 52 týdnů (15 pracovních měsíců), ale většina žen se vrací do práce přibližně po 12–14 týdnech.

Pravidla se liší regionálně a je důležité, abyste se před tím, než si vezmete těhotenské volno, poraďte se svým lékařem, kolik času budete moci strávit mimo kancelář.

Kromě toho nezapomeňte plánovat, protože mnoho zaměstnavatelů vyžaduje před zahájením jakékoli roční nebo nemocenské dovolené alespoň dva měsíce předem.

Co se stane, když před začátkem mateřské dovolené onemocním?

Měli byste nadále dostávat mzdu, pokud vaše smlouva neuvádí, že nemáte nárok na nemocenskou. Pokud tomu tak je, je pravděpodobné, že vám během mateřské dovolené přestane vznikat jakýkoli další nárok na placenou dovolenou a další výhody, jako je krytí v případě smrti nebo firemní penzijní příspěvky.

Tato práva obvykle začínají znovu buď po 26 týdnech mateřské dovolené, nebo po návratu z otcovské dovolené se sníženou sazbou, pokud do konce období, na kterém jsou tyto příspěvky založeny, zbývá méně než 26 týdnů (například výročí zaměstnání).

Může však existovat výjimka, kdy zaměstnankyně skončí nemocné v posledních čtyřech týdnech práce před začátkem pobírání zákonné mateřské (SMP) nebo adopční mzdy; během pracovní neschopnosti si nemohou vytvořit žádný další nárok na placenou dovolenou nebo důchod (§ 203 zákona o zaměstnaneckých právech z roku 1996).

Jak dlouho před termínem porodu byste měli nastoupit na mateřskou dovolenou?

Na mateřskou dovolenou byste ve většině případů měla nastoupit co nejdříve. Je důležité se uklidnit a co nejvíce odpočívat, než se vaše dítě narodí.

Na velkou událost si budete chtít pořádně odpočinout! Kromě toho, pokud se během těhotenství vyskytnou nějaké komplikace u vás nebo u dítěte, může předčasný odchod na mateřskou dovolenou pomoci zajistit hladký přechod zpět do práce po narození dítěte.