Jak nainstalovat autosedačku proti směru jízdy s bezpečnostním pásem

V tomto článku se dozvíte, jak nainstalovat autosedačku proti směru jízdy s bezpečnostním pásem. Kroky jsou jednoduché a snadno použitelné.

Postup instalace autosedačky proti směru jízdy s bezpečnostním pásem

Krok 1. Nainstalujte sedadlo pomocí břišního a ramenního pásu. Chcete-li to provést, zatáhněte za západku, dokud nezapadne na místo ve sponě.

Krok 2. Konec bezpečnostního pásu vašeho vozu by měl být provlečen oběma stranami spodního popruhu LATCH nebo kolem každé strany zatahovací horní ukotvení v závislosti na tom, jak jste jej dříve nainstalovali.

Krok 3. Zkontrolujte těsnost tak, že se pokusíte sevřít přebytečný popruh pod úhlopříčným úhlem mezi dvěma prsty, přičemž veškerá vůle musí být odstraněna do pěti palců od místa, kde svíráte.

V případě potřeby upravte podle potřeby tak, aby po opětovném bezpečném utažení nezůstal po zavření na každém popruhu více než jeden palec.

Jak vyjmete bezpečnostní autosedačku ze základny?

Budete chtít odstranit základnu z auta, ale nejprve se ujistěte, že jste odpojili všechny díly a díly. To zahrnuje přemístění jakýchkoli západkových popruhů a jejich připojení zpět k sobě na samostatném místě, například uvnitř prázdného držáku nápojů nebo za sedák.

Měli byste také odepnout každý pásek na obou stranách a také odpojit řídítka dětské autosedačky. Pokud je to možné, pokuste se pohnout čímkoli, co je připevněno lepidly, jako jsou nálepky, než to vyjmete ze slotu (pravděpodobně dole).

Jemně zvedněte jeden konec a zároveň zvedněte druhou stranu z otvoru tahem směrem ven, dokud se neuvolní bez síly, aby nedošlo k poškození nebo zlomení něčeho jiného.

Nyní bezpečně odložte někam, kde není šance, že by o něj někdo mohl zakopnout nebo kde není šance, že by někdo zakopl o odkryté popruhy západky.

Jak připoutáte autosedačku Safety 1st?

Bezpečnostní sedačka by měla být v autě bezpečně upevněna pomocí tříbodového pásu a/nebo systému LATCH. Ujistěte se, že se nohy vašeho dítěte nedotýkají opěradla sedadla nebo oblasti přezky, když sedí, zvláště pokud se jeho nohy ohýbají v podivných úhlech, když sedí rovně.

Pokud si nejste jisti v jakémkoli aspektu, jak správně nainstalovat autosedačku, poraďte se s odborníkem, jako je policista nebo hasič, který vám v této záležitosti pomůže.

Některé příklady zahrnují: konzultace online komunit, jako je Child Seat Safety (CSS), dotazování přátel, kteří mohou mít nějaké zkušenosti, volání na místní hasičské stanice a čtení fór, včetně jednoho z AAA, které obsahuje několik článků týkajících se správné instalace.

Když využijete těchto prostředků, doporučujeme, abyste dětskou sedačku nevyjímali z auta, když je kontrolována. A pokud s někým nemluvíte osobně, zkontrolujte si všechny informace, které prostřednictvím těchto zdrojů získáte.

Pokud vám důstojník řekne něco jiného, ​​než co vám dříve řekl jiný důstojník (nebo dokonce pokyny poskytnuté CSS), poraďte se s třetí stranou, která má zkušenosti nebo znalosti v této záležitosti, než budete postupovat podle jakékoli poskytnuté rady.

Jak změníte bezpečnostní autosedačku na autosedačku po směru jízdy?

Chcete-li změnit bezpečnostní autosedačku na autosedačku po směru jízdy, budete potřebovat: Novou autosedačku ve správné poloze. Břišní pás a ramenní popruh aktuální bezpečnostní první autosedačky vašeho dítěte. Uživatelská příručka vašeho vozidla (volitelné).

Břišní pás by měl být těsně nad boky dítěte, ne přes bříško nebo krk.

Krok 1. Chcete-li začít, přečtěte si všechny pokyny dodané s vaší novou konvertibilní autosedačkou, než ji nainstalujete do vozidla. Pokud je to možné, požádejte při provádění tohoto procesu o pomoc s instalací od jiné osoby pro větší pohodlí a bezpečnost.

Krok 2. Otevřete obě strany zadního popruhu, který se nachází na obou stranách opěrky hlavy nahoře, kde se spojuje, zatažením za západku směrem ven.

Krok 3. Ujistěte se, že je vaše dítě v jeho současné bezpečnostní autosedačce otočené proti směru jízdy s oběma popruhy bezpečně kolem sebe a zapněte je na místo, ujistěte se, že jsou pěkné a přiléhavé, takže se během jízdy snadno nepohybuje nebo nekroutí z polohy. tento proces děláte pro větší zabezpečení.

Krok 4. Utáhněte ramenní popruh jeho tahem směrem nahoru podél jeho trasy, dokud nebude pevně přitažen k oblasti hrudníku/ramen vašeho dítěte, což mu pomůže udržet ho ve vzpřímené poloze při jakémkoli typu kolizních pohybů.

Umístěte novou konvertibilní autosedačku pod úhlem 45° směrem k zadní části vašeho vozidla, která by měla být umístěna hned za tím, kde musíte silně zatlačit, abyste se uvnitř bezpečně usadili, než zavřete a zamknete dveře a vyrazíte do jízdy.

Nyní, když je vaše autosedačka bezpečně upevněna na místě, vytáhněte směrem ven na obou stranách zadního popruhu umístěného na obou stranách, který by měl být utažen, aby se pevně připevnil k opěrce hlavy.

Krok 5. Připojte oba konce každého popruhu z aktuální bezpečnostní první autosedačky vašeho dítěte tak, že je protáhnete jejich určenými otvory a budete je utahovat směrem nahoru těsně nad tím, kde byly předtím, aby se neotíraly o kůži ani se nepropichovaly, což by mohlo způsobit podráždění při pohybu pro větší bezpečnost a pohodlí během jakéhokoli typu kolizí, ke kterým dojde během jízdy, pokud je to nutné.

Krok 6. Znovu utáhněte všechny čtyři popruhy, dokud nebudou pěkné a přiléhavé, ale ne příliš těsné, což může způsobit nepohodlí a zranění vašeho dítěte během jakéhokoli typu kolizí, ke kterým během jízdy dochází.

Po dokončení utahování popruhů zkontrolujte všechny přezky, abyste se ujistili, že pevně sedí na svém místě a pevně přiléhají k tělu, protože zde dochází v případě potřeby k většině zranění, jako jsou řezné rány, modřiny nebo dokonce zlomeniny v některých případech v závislosti na úroveň kolize během jízdy.

Krok 7. Nakonec připevněte oba konce každého ramenního popruhu z vaší bezpečnostní první autosedačky tak, že je protáhnete jejich určenými otvory, dokud nebudou utaženy směrem nahoru těsně nad tím, kde byly předtím, aby se neotíraly o kůži a nepropichovaly, což by mohlo způsobit podráždění. a/nebo zranění během srážky pro opětovnou větší bezpečnost a pohodlí.

Umístěte své dítě do jeho nové bezpečnostní první autosedačky čelem dopředu, což byste měli být schopni snadno udělat, když je váš popruh povolen.

Krok 8. Utáhněte ramenní popruhy tahem směrem nahoru podél jejich trasy, dokud nebudou pevně přitaženy k oblasti hrudníku/ramen, což jim v případě potřeby pomůže udržet je ve vzpřímené poloze při jakémkoli typu kolizních pohybů.

m) Nyní připněte své dítě na místo tak, aby obě přezky pevně obepínaly, a ujistěte se, že jsou pěkné a přiléhavé, aby se nemohlo pohnout nebo vykroutit ze své polohy, když sedí uvnitř, aby se opět zvýšila bezpečnost.